Nieuwsbrief DAK mei 2015

Aankondigingen Netwerk DAK

Regionale bijeenkomsten over inloophuizen als vrijwilligersorganisaties
‘De keus is aan u!’ Onder deze titel werden regionale bijeenkomsten gehouden in Rotterdam en Tiel. Deelnemers beargumenteerden aan de hand van een casus, of ze nieuwe groepen wel of niet op nemen. Kijk hier voor het verslag. De eerstvolgende bijeenkomst is in Amersfoort op 8 juni.

In de media

Straatklinkers en Matthäus Passion
De Straatklinkers, het koor van het Straatpastoraat Amsterdam speelde in de film Erbarme Dich: Matthäus Passion Stories. De documentaire van de Amsterdamse regisseur Ramón Gieling, vertelt over lijden en tranen, maar vooral over de troostende werking van muziek. ‘Ik vond het belangrijk dat de muziek gereflecteerd werd op de gezichten van mensen die dagelijkse ervaring hebben met lijden.’ De meeste mensen proberen de tekenen van pijn in hun leven te verbergen. Dat maakt de rol van De Straatklinkers in de film zo verfrissend. De 98 minuten durende film ‘Erbarme Dich’ is te bestellen op dvd via internet. Kijk hier voor de teaser.

Armoede in beeld
Drie Limburgse diaconale organisaties kwamen in beeld in een special over armoede van de KRO/RKK. Pastores helpen, geven praktisch advies, regelen ‘papierwerk’, zorgen voor eten en bieden altijd een luisterend oor. In Sittard kunnen mensen terecht bij het huiskamerproject Bie Zefke. Naast Bie Zefke komen Aandachtscentrum Venlo en wijkpastoraat Heerlen in beeld. Kijk hier voor de uitzending.

Bed bad brood en begeleiding
In het politiek debat rond de Bed Bad Brood regeling, werd de Pauluskerk als voorbeeld genoemd. Zij gaan met vluchtelingen zonder verblijfsvergunning in gesprek over hun toekomst.
“Wij geven hen het respect dat ieder mens verdient. Wat wij in die gesprekken eerst moeten doen, is puin ruimen. De ellende die is aangericht door de Vreemdelingenwet uit 2001 moet eerst worden opgeruimd. Dat doen we door het voeren van gesprekken van mens tot mens. Deze gesprekken gaan over zingeving en over een realistisch toekomstperspectief.” Hoe ze het aanpakken kunt u hier lezen.

Berichten

Onderzoek naar vrijwilligers in inloophuizen
‘Als aan de keukentafel, Onderzoek naar professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen’, is in maart 2015 verschenen. Marchien Timmerman interviewde vrijwilligers in vijf inloophuizen. Eén van de aanbevelingen is om vrijwilligers meer te ondersteunen in het toe-eigenen van de presentie-benadering. Exemplaren zijn te bestellen bij Hogeschool Windesheim, ‘e.welbergen@windesheim.nl’ en hier te downloaden.

Sociale coöperaties
De Sociale Alliantie startte een website over sociale coöperaties met inspirerende voorbeelden en tips. Kijk op www.socialecooperatie.nl.
Deze website is mede een initiatief van de Sociale Alliantie. Zij hebben een website met veel verhalen en informatie over wat het betekent om te leven in armoede.

Uw jaarverslag op de website
“Een sfeer die je in normale organisaties nauwelijks tegen komt, een soort ongebondenheid die voor mij juist verbondenheid oproept.” Met dit en andere citaten begint het beleidsplan van het Straatpastoraat Amsterdam.
Op www.netwerkdak.nl verzamelen we jaarverslagen en beleidsplannen. Zend ook uw jaarverslag in en put inspiratie uit wat anderen deden. Kijk hier.

Inspiratiegids voor stad en kerk
Op welke manier de kerk in Den Haag zich inzet voor verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad is te lezen in de ‘Inspiratiegids voor stad en kerk’. Het boek laat zien welke uitdagingen en knelpunten er zijn voor moderne kerkelijke presentie in de Nederlandse steden. € 14,50, Uitgeverij Skandalon. Het boek is tevens bij Stek te koop.

Agenda

10 jaar waken
Net als elke eerste zondag van de maand van 19 – 20 uur, is op zondag 3 mei de wake bij het detentiecentrum aan de Portelabaan 7 3045 AT  Rotterdam met gastspreker Anja Meulenbelt. Met de wakes wordt blijvend aandacht gevestigd op de inhumane kanten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. ROS @ Twitter

Basisinkomen voor iedereen
Basisinkomen als vorm van armoedebestrijding? Op 22 mei houdt Stichting Kerk en Buurt Amsterdam Noord een kleinschalig symposium vanwege het 10 jarig bestaan. Spreekt armoedebestrijding je aan? Zou Nederland beter af zijn met een ander inkomstensysteem? Is een basisinkomen wellicht een optie? Meld je aan bij marith@kerkenbuurtnoord.nl.

Wat hebben wij met elkaar?
Onder het motto ‘Wat hebben wij met elkaar?’ vindt op 27 mei in Roermond de sociale studiedag plaats met een inleiding van Mgr. De Korte en een talkshow voorafgaand aan de feestelijke uitreiking van de Doctor Poelsprijs 2015.

Symposium ‘Ondersteboven!’
Over ‘een economie voor ons allen’ gaat het Pauluskerksymposium op 26 juni met sprekers als David Cousland, Martijn Jeroen van der Linden, Trinus Hoekstra, Aad van Nes en Dick Couvée en een ‘markt’ vol alternatieven.
Middenin de crisis, terwijl grote groepen Nederlanders niet anders konden dan de broekriem aanhalen, riep de minister-president ons op meer geld uit te geven. Dat was goed voor de economie!
Zijn wij er voor de economie of is de economie er voor ons? Het huidige economische systeem maakt nog altijd de rijken rijker en de armen armer. De kloof tussen arm en rijk groeit in Nederland, in Europa, wereldwijd. Maar hoe komen wij van een economie van ‘ieder-voor-zich-en-God-voor-ons-allen’ naar een rechtvaardige economie voor alle mensen? Hoe zien concrete rechtvaardige alternatieven voor het huidige economische systeem eruit, ook in Rotterdam?

kijk hier voor de agenda.

Geplaatst in Actueel.