Nieuwsbrief DAK maart 2015

Vacature

Inloophuis Tiel zoekt een Sociaal Werker (m/v) voor 8 uur per week. Reageren kan tot 8 maart 2015. Kijk op de website voor meer informatie

Aankondigingen Netwerk DAK

Inloophuizen in Amsterdam
Onlangs heeft De Regenboogroep met 8 inloophuizen in Amsterdam zich aangesloten bij Netwerk DAK. Zij willen hun kennis graag met andere organisaties delen, liefst aan de hand van een persoonlijk contact. Mensen kunnen contact opnemen met Janneke van Loo over vrijwilligersbeleid, schorsingsbeleid, tevredenheidsonderzoeken, aanvragen van subsidies bij overheden en fondsen. www.deregenboog.org.

Trainingen
Bent u op zoek naar een training voor de vrijwilligers of voor het bestuur? Op de website staat het aanbod van acht trainers met expertise in het diaconaal-missionaire werkveld. Kijk op www.netwerkdak.nl bij ‘Alles over …’ onder het kopje ‘trainingen’.

Gratis met de trein op 15 maart
Met het Boekenweekgeschenk kun je op de laatste zondag van de Boekenweek gratis reizen met de trein. Het Boekenweekgeschenk 2015 geldt op zondag 15 maart als vervoersbewijs. Al enkele jaren is er een boekenweekactie in het Meester Geerthuis in Deventer om mensen met een kleine beurs gelegenheid te geven om met de trein te reizen. Het Meester Geertshuis zamelt dan een week lang, boekenweekgeschenken in. In 2014 kregen ze 100 exemplaren en ruim 40 mensen maakten gebruik van de mogelijkheid tot gratis reizen.

Nieuws van de lokale organisaties
In Arnhem neemt Lilian van Klinken na drie jaar afscheid van inloophuis St. Marten. Mede door haar kracht en uitstraling is het inloophuis uitgegroeid tot een levendig en bloeiend centrum. Ellie Smeekens zal haar opvolgen en zij wordt samen met Geert Rozema verantwoordelijk voor inloophuis en buurtpastoraat.
Inloophuis Dieren onderzoekt hoe zij meer kunnen doen aan activering van bezoekers. Tips zijn welkom.
Het inloophuis dat op zoek was naar een eenvoudig boekhoudpakket heeft inmiddels antwoord op zijn vraag gekregen.

Berichten
Studiemiddag Pijn, strijd en zin
Pijn beïnvloedt je gevoelens, je concentratie, hoe je denkt en handelt. En als pijn chronisch wordt, is deze invloed nog veel groter. Een relatie komt onder druk te staan, je verliest je baan, vrienden haken af. Daarmee beïnvloedt pijn niet alleen ons lichaam, maar dringt hij ook diep door in ons psychologisch functioneren en in onze zingeving of zinbeleving.
De KSGV organiseert een studiedag hierover op woensdagmiddag 25 maart 2015 te Utrecht. Het volledige programma vindt u op de website van het KSGV: www.ksgv.nl.

Het keukentafelgesprek
Om mensen met een beperking goed voor te bereiden op het keukentafelgesprek is er www.gesprekmetdegemeente.nl. De website biedt filmpjes, tips, voorbeelden, oefeningen, en een praktische vragenlijst. Een ander praktisch hulpmiddel is de brochure ‘Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek’. Het visiedocument ‘De kanteling en het keukentafelgesprek’ geeft achtergrondinformatie met tips voor burgers en Wmo-raden. (Bron: NieuwsCliP nr 104, februari 2015, www.stichtingclip.nl)

Veranderdagen
Samen met Kerk in Actie organiseert Present de ‘Veranderdagen’. In aanloop naar Pasen, de veertigdagentijd, zijn er door heel Nederland sociale of klusprojecten te doen. Present Barendrecht bijvoorbeeld houdt zijn veranderdag op 7 maart en er hebben zich al 140 vrijwilligers aangemeld. Kijk hier voor meer informatie over de veranderdagen.

De voordelen van: “ja” zeggen
Een tijdje geleden kwam er in Villa Vrede (http://www.villavrede.nl) een nieuwe bezoeker, geen vluchteling, maar zomaar een gast. Hij zei tegen mij: “Iedereen moet mij met rust laten. Als je mij met rust laat, laat ik jou ook met rust. Ik ben gek in mijn hoofd. Wat ik in mijn hoofd heb, daar is nog geen pilletje voor uitgevonden.” Ik antwoordde hem: “Ja, dat zie ik in je ogen.” En dat was ook zo. Ik zag ook dat mijn antwoord hem verraste, dat had hij niet verwacht. En op dat moment krijg ik dan enorm plezier.
Hij probeerde het nog een keer: “Je krijgt mij niet snel boos. Maar als ik kwaad ben, nou dan kan je beter heel snel wegwezen, want dan word ik een moordmachine.”    “Ja” zeg ik tegen hem, “ga maar liever een eindje van me afzitten. Ik wil geen ruzie met je krijgen.”  Ik kreeg een grijns van hem en hij zei: “Nou ja, zo bedoel ik het nou ook niet….”
Als ik één op één met hem had gezeten en hij kwam bij mij met een hulpvraag, had ik gevraagd: “Nee? En hoe bedoel je het dan wel?”
Nu was hij gewoon een mens die ik tegenkwam op een bijzondere plek en wat houdt mij dan tegen om niet voortdurend “ja” te zeggen tegen alles wat hij zegt? Hij speelt een spel, ik speel de bal terug. Heerlijk.
Afgelopen week was hij er weer in Villa Vrede. Hij kwam binnen, groette mij, smeerde een boterham en ging heel rustig naast mij zitten eten. We aten samen in broeder/zusterlijke stilte en het was goed.
Er zijn heel veel voordelen van “ja” zeggen, ik noem er hier 3:
1) Je erkent iemand in wat hij/zij wil zeggen en dat levert onmiddellijk contact op;
2) “Ja” zeggen is ontwapenend;
3) een overdreven “ja”, met liefde gegeven levert een (lach)spiegel op waar de ander in kan kijken en zijn of haar voordeel mee kan doen.
Denk je nu misschien: “Ja, maar je kan toch niet altijd “ja” zeggen?” Inderdaad. Een “nee” is ook altijd een “ja”. Een “nee” tegen een ander is een “ja” tegen jezelf. Soms is het beter om je eigen belangen te dienen dan die van een ander. Dus: wat houdt jou tegen om…..”ja” te zeggen?

Uit:  Onverwacht Opgewekt e-zine, februari 2015.

Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 april 2015. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

Geplaatst in Actueel.