Nieuwsbrief DAK juni 2018

Vacatures

Inloophuis De Herberg in Westervoort is op zoek naar een professionele coördinator voor het inloophuis voor 12 uur per week. Reageren kan tot 4 juli 2018. Kijk hier voor meer informatie.

Inloophuis Diaconaal Centrum De Bron in Zaandam zoekt een diaconaal werker voor 0,5 fte. Solliciteren kan tot 15 juli 2018. Kijk hier voor meer informatie.

Berichten

Landelijke netwerkdag op 8 november 2018 in Zeist
In Zeist opende onlangs het vierde wijk-inloophuis. Hoe positioneren zij zich en wat maakt dat zij zo succesvol zijn? Noteer de datum alvast in uw agenda.

Regionale bijeenkomsten ‘luisteren naar levensvragen’
Presentie, luisteren en aandacht staan hoog in het vaandel bij inloophuizen en daardoor zijn het bij uitstek plekken waar mensen met levensvragen komen. Tijdens vier druk bezochte regionale bijeenkomsten leerden aanwezigen over herkennen, erkennen en doorvragen. Soms ontstaat er opeens een diepgaand gesprek en wat doe je dan? Ga je apart zitten? En als er een nieuw gast binnen komt? Of als iemand steeds opnieuw hetzelfde verhaal vertelt? In het najaar volgen nog 3 bijeenkomsten.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Netwerk DAK zoekt een vrijwilliger die informatie van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat opspoort en beschrijft voor de nieuwsbrief, website en facebook. Kijk hier voor meer informatie.

Ina Koeman nam afscheid
Op 24 juni nam Ina Koeman afscheid als stadspredikant in Antwerpen. Bijna 30 jaar werkte ze in en vanuit het Protestants Sociaal Centrum. Ze hield vooral van mensen, zeker van hen die in de rafelrand leven. Armgemaakte mensen noemde zij hen: mensen die door omstandigheden, maar vooral door de structuren in onze samenleving, uitgesloten worden. Mensen die meestal niet meetellen.  Voor haar waren ze wel belangrijk: “zonder hen zou ik niet zijn wie ik ben geworden”…  De droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de wereld andersom, is altijd haar drijfveer geweest. Ze heeft veel voor de stad gedaan. Lees hier het bericht in het ND.

Meerwaarde van vrijwilligers
Hebben vrijwilligers meerwaarde in de maatschappelijke opvang? Daarover hield Jan van Opstal een inleiding in Groningen. Lees hier zijn verhaal.

Digitaal roosteren
Via Inzetrooster kunnen vrijwilligers zichzelf inroosteren voor diensten, bijvoorbeeld in het inloophuis of bij vieringen van het straatpastoraat. Vrijwilligers kunnen onderling diensten ruilen en de coördinator kan een oproep rondsturen als er iets extra’s moet gebeuren. Voor vrijwilligers zonder computer kan de beheerder het zelf invullen. Hierdoor is er steeds een up-to-date overzicht. Kijk hier voor meer informatie.

Leergang gemengd wonen
Gemengd wonen lijkt een oplossing te bieden voor diverse huisvestingsvraagstukken en voor een zachte landing van ‘kwetsbare’ groepen bewoners in een wijk. De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen heeft een Leergang ontwikkeld die in september van start gaat. Kijk hier voor meer informatie.

SUN Noodhulpbureau’s
Stichting Urgente Noden heeft een nieuwe website waarop alle noodhulpbureau’s van SUN te vinden zijn. Deze noodhulpbureaus geven (eenmalig) financiële steun aan mensen die in financiële nood verkeren. Kijk hier of er een noodhulpbureau in uw woonplaats is.

Bijeenkomsten

Spirituele dimensie in de presentie
Op 12 september is de bijeenkomst van de Diaconale Studiekring met een inleiding van Anne Bolhuis over haar masterthesis ‘Diaconaat en spiritualiteit aan de hand van de casus straatpastoraat’. Kijk hier voor info en aanmelden.

Heilzame presentie
Donderdag 28 juni om 12.45 uur verdedigt Bert Roor zijn proefschrift ‘Heilzame presentie. Diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken’. Promotoren zijn Herman Noordegraaf en Henk Roest. Kijk hier voor meer informatie

Uit de praktijk

Levende stenen
Onderstaand stukje schreef de Leidse straatpastor Folly Hemrica voor Open Deur, Pasen 2018
Daklozen zijn per definitie ‘losse mensen’. Ze zwerven als afgewaaide bladeren over straat en hebben geen vast reisdoel meer. Ze zijn allang niet meer doelgericht want wat ze ooit ondernamen is meestal mislukt door drankmisbruik of door jarenlang drugsgebruik. Alles wat ooit de moeite waard leek is een herinnering geworden. Mensen met wie ze verbonden waren, zijn afgehaakt of door een vergelijkbare levensstijl vroegtijdig gestorven. Natuurlijk zijn er nog wel een paar lotgenoten, maar ook die ‘vriendschappen’ zijn als los zand. Het straatpastoraat probeert aan zo’n groep losse mensen een verband te bieden en dat is een uitdaging!
Elke maand komen we in de binnenstad van Leiden bij elkaar voor een viering waarin iedereen welkom is. Dat klinkt eenvoudig, maar wie zijn dan die welkome gasten? Dat is Birat, de alcoholist, die de ene zondag redelijk nuchter is maar een andere keer toch echt flink aangeschoten. Dat is Firella, die zo moeilijk afstand van haar spulletjes kan doen dat ze niet meer in haar eigen huis past. Het dwangmatige verzamelen strekt zich helaas ook uit tot de cakejes van het straatpastoraat. Dat is Pien met haar onafscheidelijke hond, die altijd zachtjes blaft onder de dienst en waar iedereen al erg op gesteld is geraakt. Dat is Barend, die onder de zegen wel eens een pak wijn uit zijn jaszak laat vallen, en zo nog een paar mensen die jaar in jaar uit trouw komen naar deze bijzondere plek.
Losse mensen die na heel veel jaren pastoraat toch een stevig bouwwerk zijn gaan vormen en ook anderen meenemen. Losse stenen die samen een wonderlijk huis vormen, vol kleur en vol ongebruikelijke verschijningsvormen. Wat is het cement van dit huis? Wat maakt dat deze losse mensen keer op keer terugkomen? Ook al leven ze op straat en hebben ze geen agenda, ze weten precies wanneer en hoe laat we weer bij elkaar zijn. Dat is toch bijzonder?
Ik denk dat een deel van het geheim is dat iedereen echt welkom is en dat het daarom niet uitmaakt hoe je eruit ziet, wat je geschiedenis is, of je je middelengebruik onder controle hebt of niet, of je te laat komt, of je in jezelf praat of steeds moet huilen, of je perse je hond mee wilt nemen, of je zo druk bent dat je vooraan moet zitten. Het geeft niet, je blijft welkom!
En… je wordt gezien, echt gezien. Vrijwilligers valt het op wanneer iemand is afgevallen of er moe uitziet en vragen dan ook wat er aan de hand is. Niemand blijft onopgemerkt in deze pop-up-kerk. We lijken een ongeregeld zooitje, maar we zijn een hechte club!
Mooi is dat en waardevol! Want mensen zijn bedoeld om samen een bouwwerk te vormen, niet om als losse stenen rond te zwerven. Wij kunnen vanuit het straatpastoraat iedereen gebruiken.
Een hele duurzame kerkgemeenschap zijn we, net als onze Grote Inspirator trouwens, die door de dichter Gerrit Achterberg “koopman in oud roest’ wordt genoemd. Afval bestaat niet en losse stenen blijken van onschatbare waarde te zijn!
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76.

Geplaatst in Actueel.