Nieuwsbrief DAK juni 2016

Vacature
Stichting Mara zoekt per 1 juli een consulent geestelijke zorg (m/v) voor pastorale begeleiding van mensen met hiv, voor 24 uur per week. Reageren kan tot 26 juni.
Stek Den Haag is op zoek naar een directiesecretaris (m/v) voor 24 uur per week, voor een periode van maximaal 2 jaar. Solliciteren kan tot 10 juli.
Voor meer informatie kijk hier.

Aankondigingen Netwerk DAK

Dak bij de tijd
In juni was er een expertmeeting om scherper in beeld te krijgen welke kwaliteitskenmerken nodig zijn voor inloophuizen, straatpastoraat en buurtpastoraat voor de toekomst. Onze organisaties hebben  goud in handen. Het is ontzettend belangrijk om de eigenheid goed te kunnen verwoorden en communiceren. Samenwerken met andere organisaties is een must en dat vraagt kennis van de ontwikkelingen binnen zorg en welzijn. Zet moderne technieken in om de achterban te vergroten.
In september worden de eerste werkbezoeken afgelegd om te praten over de vraag: waar sta je nu en welke kansen en knelpunten zijn er voor de toekomst. Enkele beroepskrachten boden hun tijd en expertise aan. Wie volgt…?

“Pas op dat we spiritueel geen derdewereldland worden …”
Deze opmerking was te horen tijdens de regionale bijeenkomst in het Meester Geertshuis in Deventer. “Zingeving vindt plaats zonder dat het expliciet zo genoemd wordt. Tijdens de lunch … door aandacht te geven aan de ander … er zijn voor de ander.” Een nieuwe vorm: Op Allerheiligen met een bakfiets met kaarsjes de stad door gaan; wie het wil kan een kaarsje aansteken voor een overledene. Dat doet het stadspastoraat Arnhem.
De volgende bijeenkomsten zijn op 12 september in Alkmaar en 19 september in Ede.

De stilte is een vriend die je nooit verraadt
Als het stil is ontstaat ruimte voor zingeving. Hoe doe je dat? Voorbeelden uit de praktijk zijn te vinden in de rechterkolom van de website. Na de zomer meer over zingeving in gesprekken en bij rituelen. Lever materiaal aan en laat anderen ideeën op doen.

Sociale voortrekkers
Op 10 juni vond de manifestatie van ‘Sociale voortrekkers’ plaats, een bundeling van bewegingen die zoeken naar een aanpak van welzijn die veel beter aansluit bij het gewone leven. Ruim 120 deelnemers dachten mee, Netwerk DAK was goed vertegenwoordigd. In de bundel ‘Moraliteit in actie, wat sociale voortrekkers gemeenten kunnen leren’, staan mooie voorbeelden van hoe het anders kan. Lees bijvoorbeeld het interview met Jan van Opstal.

Paus Franciscus nodigt dak- en thuislozen uit
Op 11-13 november 2016 is er een internationale ontmoeting van dak- en thuislozen in Rome. Dit gebeurt op uitnodiging van paus Franciscus vanwege het jaar van de Barmhartigheid. Vanuit Zaandam, Limburg en Amsterdam is interesse om op deze uitnodiging in te gaan. Anderen geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat.

De Wijkplaats van het Oecumenische Stichting Missionair Diaconaal Buurtwerk stopt op 1 juli met de werkzaamheden. Nadat de gemeente Den Bosch stopte met subsidiëren, lukte het niet meer om de exploitatie rond te krijgen.

Twee organisaties sloten zich aan bij Netwerk DAK.
Het Osse Inloophuis in Oss en Jota, Stichting Activiteiten Ontmoetingscentrum JOTA in Oostburg zijn twee organisaties die helemaal op vrijwilligers draaien.

Eén euro voor een gedichtje.
Daklozen proberen via het nieuwe initiatief Openluchtverhalen een zakcentje bij te verdienen met gedichten van bekende schrijvers. Het is een idee van straatpastor Luc Tanja, die er heilig in gelooft dat het een succes wordt.

Ervaringsdeskundigheid
Het Annahuis in Breda neemt deel aan een projectgroep met de gemeente Breda, de SMO en FAMEUS om de inzet van ervaringsdeskundigen in en rondom het loket Centraal Onthaal te onderzoeken. Leden van de Straatraad gaan mee doen met de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ als eerste stap om te werken als  ervaringsdeskundige.

Modder storten en jezelf oprichten
Geert Rozema, buurtpastor in Arnhem, vertelt over zijn werk in Nieuwwij: “Ik laat mensen eerst hun modder storten. Het is een manier van opschonen. Er was eens een man die echt een hele bak modder bij mij uitstortte. Later kwam ik zijn vrouw tegen. Die vroeg aan mij wat ik toch met haar man had gedaan. Hij was als een ander mens thuisgekomen. Alle frustratie was weg.”

Sociale spiritualiteit
Vincent de Paul Center Nederland, centrum voor sociale spiritualiteit, organiseert een masterclass ‘Inspireren en dienen’, een leergang sociaal-spiritueel leiderschap.

Agenda
Beraad grote steden 4 november in Den Bosch
Het onderwerp is een ‘anatomische les’ van de praktijk en theologie van
het missionaire werk van de landelijke afdeling Missionair Werk en
Kerkgroei, met daaraan gekoppeld een kennismaking met de praktijk en
visie van de missionaire gemeente Den Bosch.

Achtergrond
Impressie uit het pastoraat van Open Hof, Groningen: Ellen
Voor mij staat een rijzige vrouw, goed gekleed en zorgvuldig opgemaakt. Haar kledingstijl en haar
sieraden laten zien dat ze van goede komaf is. Haar schouders hangen en haar ogen staan treurig. “U wilde mij spreken?, vraag ik en ik schud haar de hand. “Zeg maar jij, hoor, zeg maar Ellen, zo
voornaam ben ik niet. Mijn ouders waren wel rijk, maar zo gek als een deur.” Haar stem is langzaam. – stilte – Ik door hen nu ook.” Haar toon wordt jammerend. “Ik heb het zo zwaar. Ik heb zaterdag de hele dag gedronken. Vijf flessen wijn. En ik belde met de hulplijn. Wéét je wat ze zeiden?” Haar ogen spuwen ineens vuur. De handen gebald in de lucht. “Ik belde.” Elk woord wordt met nadruk uitgesproken, “Ik! Belde! Om! Hulp! want ik WILDE helemaal niet drinken. Ze vroegen doodleuk: ‘Kan ik u ergens mee helpen?’ Hoe KUN je het bedenken, die toon! Die toon! Dat kan toch niet? Wat vind jij daar nu van,” en ze prikt haar blik als het ware in mijn ogen.
Het moet ook om gek van te worden zijn als je emoties zo over elkaar heen buitelen en alle kanten
opvliegen. Ze voelt zich zo niet gezien, zo niet gekend, zo alleen. Ze wil volgens mij helemaal niet
horen wat ik er echt van vind. Ze wil dat haar beleving er mag zijn. Ze wil het bokkige kind zijn wier ouders ongeacht haar gedrag altijd evenveel van haar blijven houden. Ze is zo angstig. Ik hoef maar even een verkeerde snaar te raken of ze is weg. “Kan het zo zijn,” vraag ik haar, “corrigeer me als het niet klopt, kan het zo zijn dat die gekte, zo noemde je het toch: gekte?”
“Eh ja..” zegt ze met vermoeide ogen.
“Kan het zo zijn dat die gekte een soort grote donkere wolk is die als een grote somberte in zo’n
weekend helemaal om je heen hangt?
“Ja…” klinkt het weer aarzelend.
“Kan het zo zijn dat die sombere, donkere wolk de toon van woorden van de ander somber inkleurt? En dat het daarom moeilijk wordt om te verstaan wat de ander aan de telefoon bedoelt?”
Even kijkt ze me recht aan. Dan lopen er dikke tranen langzaam over haar wangen. “Ja,” zegt ze.
Ineens staat ze op: “Dankjewel, ik ga nog even met Kees kletsen.” Als een meisje dat, de tranen
gewist, weer naar buiten huppelt. De pastor is heel even de mama die ondanks haar nukken nog
steeds van haar houdt.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind augustus 2016. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl.

Geplaatst in Actueel.