Nieuwsbrief Dak juli 2014

Vacatures

Nu nog niet, maar half augustus wel: vacature voor pastoraal werker 16 uur per week bij Open Hof Groningen. De advertentie tekst verschijnt half augustus op de website van Open Hof.

Aankondigingen Netwerk DAK

Twee keer Andries Baart

Voor de landelijke netwerkdag op maandag 17 november in Weert is Andries Baart uitgenodigd als spreker. Hij komt ook een inleiding houden op de jubileumconferentie van inloophuis de Ruimte in Almere op 1 november. De Ruimte hoopt op 1 november collega’s en bestuurders uit het hele land te ontvangen.

17 november Presentie in de participatie samenleving

Hoe kunnen we inspelen op de veranderende context? Dat is het thema van de landelijke netwerkdag op 17 november in Weert. Het belooft een bijzonder programma te worden. Meer informatie volgt in september.

Weert heeft een rechtstreekse treinverbinding met Utrecht en Amsterdam.

27 oktober regionale bijeenkomst in Zaandam

Omdat inloophuizen juist iets willen betekenen voor mensen die alleen zijn, is sociaal isolement een belangrijk onderwerp. Voor een effectieve aanpak van sociaal isolement is het noodzakelijk om een visie te ontwikkelen op de problematiek. Te vaak nog wordt gedacht dat het een eigen keuze is, terwijl niemand er zelf voor kiest om een geïsoleerd leven te leiden. Over visie en aanpak komt Marina Jonkers van het Landelijke Expertisecentrum voor Sociale Interventies (LESI) haar kennis delen. Schrijf deze maandag 27 oktober alvast in uw agenda, de uitnodiging volgt in september.

29 september is de regionale bijeenkomst in Heerenveen

We zijn dan te gast in Aanloophuis Oer de Brege, dat vorig jaar zijn 25-jarig bestaan vierde.

Het succes van een inloophuis dat pas 2 jaar bestaat

Inloop, een facebookpagina, jongeren die via M25 diaconaal actief zijn en kritiek op de toenemende armoede problematiek. Ria Doornbusch vertelde enthousiast over inloophuis De Herberg tijdens de regionale bijeenkomst in Westervoort. Interessant vanwege de verschillende invalshoeken rond armoede: een weggeefhoek op de facebookpagina, een inzamelactie voor de voedselbank en gesprekken met de wethouder. De Herberg is makkelijk te volgen via facebook. Tijdens deze bijeenkomst was er ook aandacht voor levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. De bijeenkomst was een samenwerking van Netwerk DAK met het maatschappelijk activeringswerk KCMA. Kijk hier voor het verslag.

Regionale bijeenkomst in Zeist

Uitgangspunt bij kerkelijke organisaties is dat ieder mens telt, dat er aandacht is, ook al komen mensen steeds met het zelfde verhaal. Ook als we mensen niet kunnen helpen, dan blijven we wel met hen optrekken. Dat is kenmerkend voor inloophuizen en buurtpastoraat. Dat was een van de antwoorden die opkwamen op de vraag hoe trek je grenzen als er steeds meer op je afkomt. Lees hier het verslag.

Berichten

Theologen over de participatiesamenleving

Waarop bouw je een participatie, die het uithoudt en sterk blijft in de weerbarstige werkelijkheid van de samenleving van nu? Komt naastenliefde als een gevoel van binnenuit of als een gebod van buitenaf?…..

Diaconale literatuur

Herman Noordegraaf beschreef aan de hand van een literatuurbericht de diaconale ontwikkelingen in binnen en buitenland. U vindt het overzicht op de website van Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie.

Nieuwe diaconale initiatieven

‘Franciscushuis’ is de nieuwe veelbelovende naam van een kerk in Weert. De kerk, die enkele jaren geleden onttrokken werd aan de eredienst, krijgt een nieuwe functie. De initiatiefnemers bruisen van ideeën om dit gebouw een duidelijke en diaconale bestemming te geven in de gemeente Weert. Andere diaconale initiatieven kwamen in Limburg tot stand na een oproep om paus Franciscus-groepen te vormen.

Community Diner in Markt 17 te Wageningen

Op zaterdagavond 17 mei werd in Markt 17 een ‘Community Diner’ gehouden. Het idee kwam van een Japanse studente met connecties met diverse buitenlandse studenten die actief zijn binnen de Student Chaplaincy. Zij vroegen de medewerking van het inloopcentrum. Er werd ingehaakt op het wereldwijde initiatief Restaurant Day. Hierbij gaan mensen de uitdaging aan om op een bijzondere plek voor één dag een restaurant in te richten. De studenten boden hun gasten verschillende menu’s aan, waarbij zij zoveel mogelijk gebruik maakten van lokaal geteelde biologische ingrediënten van het seizoen. Er kwamen circa 30 mensen eten en zij waren erg enthousiast over hetgeen het bijzondere restaurant te bieden had.

Het aardige van dit soort activiteiten is dat het nieuwe mensen binnen brengt in Markt 17. Wellicht dat zij daardoor ook op andere dagen gemakkelijker de weg naar het inloopcentrum weten te vinden. Gewoon als bezoeker, of misschien om er als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Dit bericht is te lezen in ’t Marktbriefje, nieuwsbrief van inloophuis Wageningen.

Geplaatst in Actueel.