Nieuwsbrief DAK januari 2016

Vacatures
De Stichting Ervaring die Staat, in Eindhoven werkt bottom-up vanuit de wereld van de straat. Voor een nieuw outreachend straatteam van ervaringswerkers zijn we op zoek naar twee medewerkers; een senior Hbo geprofessionaliseerde ervaringswerker, 32 uur; een ervaringswerker met aantoonbaar Mbo werk en denk niveau, 32 uur. Reageren kan tot 31 januari 2017.
JOTA, is het Huis voor ontmoeting en inspiratie in West Zeeuws-Vlaanderen. JOTA zoekt een pionier-jongerenwerker voor 16-20 uur per week. Reageren kan voor 1 februari.
Kijk hier voor meer informatie.

Boek van Netwerk DAK – presentatie op 10 maart

Het boek ‘Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ wordt gepresenteerd op vrijdagmiddag 10 maart van 13.30 tot 17.15 uur, in de Pauluskerk te  Rotterdam.
Het is een uitgaven van Netwerk DAK met de resultaten van de enquêtes van 2016 en een visie op het werkveld. Dit boek geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat doen voor en met de meest kwetsbaren in de samenleving. Met deze uitgave wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun kansen en mogelijkheden. Kom naar de feestelijke presentatie en discussieer mee over de toekomst!

DAK bij de tijd

Op 10 maart de presentatie van het boek, de handleiding staat online en werkbezoeken bij aangesloten organisaties gaan door. Het werk van de inloophuizen, straatpastoraat en buurtpastoraat wordt gewaardeerd. Belangrijk dus om naar de toekomst te kijken. Ondertussen worden de effecten merkbaar van de werkbezoeken die Jan van Opstal en Helma Hurkens afleggen in het hele land. Assen ging naar aanleiding van het werkbezoek aan de slag en maakte eerste concept actieplan. Amsterdam startte met visie-ontwikkeling na het werkbezoek. In Oss wordt actief gezocht naar verbreding. De vraag naar ondersteuningspakketten is nog aarzelend, maar begint te komen. We houden jullie op de hoogte.

Berichten

Crowdfunding
Straatpastoraat Den Haag startte een crowdfundingsactie voor het kookboek ‘cooking for crowds’. Handig als je kookt voor een groep. Er zijn nog slechts 9 dagen te gaan om het bedrag van € 10.000 binnen te halen. Doe mee, doneer € 50 en ontvang een gratis exemplaar van het boek.

’t Stoofje in Oudenbosch is genomineerd door het Ing fonds Help Nederland, en vroeg via facebook en email om op hen te stemmen.

De volgende workshop crowdfunding van ‘Geloof in je project’ is op vrijdagmiddag 10 februari in Utrecht. Met crowdfunding haal je niet voldoende geld op voor bijvoorbeeld huisvesting of personeelskomsten. Het kost bovendien veel tijd. Maar het is leuk en geeft bovendien een grote bekendheid aan de organisatie. Meer bekendheid leidt tot meer vrijwilligers, meer bezoekers en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Doorgaan en doorpakken in Schiedam
Op 28 september hielden inloophuis de Wissel en ontmoetingshuis de Weerklank, een mini-symposium. Het thema was: ‘Doorgaan of doorpakken’, hoe ziet de toekomst van ons werk eruit? Kijk hier voor het verslag.

Trainingscentrum Kor Schippers zoekt nieuwe trainers
Het trainingscentrum traint besturen, vrijwilligers en beroepskrachten binnen het werkveld van buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen en daarbuiten. Het trainingscentrum zoekt nieuwe collega’s. Meld je aan voor een oriëntatie middag. Kijk hier voor meer informatie.

Tips over fondsen
Het Oranje Fonds nodigt organisaties met Initiatieven voor vluchtelingen met nadruk uit om een aanvraag in te dienen, en wel vóór 1 maart. Kijk hier voor meer informatie.Stichting Armoedefonds helpt lokale organisaties en initiatieven die actief zijn op het gebied van in Nederland. Het fonds gelooft in de kracht van lokale organisaties die persoonlijk contact hebben met de mensen die in armoede leven. Aanvraag indienen voor: 1 juni 2017, uitslag toekenningsronde: 30 juni 2017.

Diaconale studiekring
De diaconale studiekring komt op 3 februari bijeen rond het thema de pastor en het diaconaat/de diaconie. Kijk hier voor het programma.

Handreiking palliatieve zorg voor dak en thuislozen
Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex. Het NIVEL Maakte een handreiking met praktische adviezen. Klik hier om te downloaden.

Oproep nominaties Ab Harrewijnprijs
De jury zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen. Voordragen is mogelijk tot 1 maart 2017 via secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

Straatklinkers maken film
De Straatklinkers waren op vrijdag 6 januari te gast bij de tv show van Eva Jinek om te vertellen over de filmopera ‘De Discipelen’ waar ze op dit moment aan werken. De filmopera “De Discipelen” komt in oktober 2017 in de bioscopen en zal later ook nog op tv uitgezonden worden. Kijk vooral ook nog even naar het einde van het programma want daar zingen ze!

Verkiezingskrant in eenvoudige taal
Samen met Stichting Lezen en Schrijven heeft ProDemos ook dit jaar weer een verkiezingskrant in begrijpelijke taal gemaakt. Er staat in waarom het belangrijk is om te stemmen, op welke partijen er gestemd kan worden en hoe je moet stemmen.  De gratis verkiezingskranten zijn per pakket van 30 stuks te bestellen tegen verzendkosten (€ 6,95) via www.prodemos.nl/webshop.

Verhalen
Stem in de Stad maakte een boekje voor de nieuwe burgemeester van Haarlem. Onderstaand leest u één van de verhalen. Het boekje is voor € 2,50 te bestellen bij Stem in de Stad. Zij waren op tv op 24 januari bij Roderick Zoekt Licht.

In 1980 kwam Paul naar Haarlem en jarenlang ging het hem voor de wind. Hij was succesvol in zijn werk en in de liefde. In 2006 vertrok hij naar België. Toen ging het mis. Hij verloor zijn werk en
zijn relatie en belandde op straat. Daarna keerde hij terug naar de omgeving van Haarlem. Daar sliep hij twee jaar bij het Leger des Heils voor hij een appartement toegewezen kreeg. Langzaam krabbelde hij op uit het diepe dal. ‘En toen kwam de nieuwe klap. Weer verloor ik alles wat ik had. Weer liep mijn relatie stuk en ik belandde weer in de opvang.’ Hij realiseert zich dat hij gewoon weer dezelfde fouten maakte. ‘Ik heb mijn hele leven alleen geïnvesteerd in anderen en niet in mezelf. Daar ging het mis en nog steeds. Ik heb nu geleerd om over mijn trots heen te stappen, hulp te vragen en voor mezelf op te komen.’ Een woning vinden in Haarlem is een drama en werk vinden lukt vanwege zijn leeftijd ook niet zo best. ‘Het is vreselijk, maar de les die ik geleerd heb is een harde en een goede. Ik red me wel, uiteindelijk.’ Hij vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in aandacht voor mensen. Net zoals ze bij Stem in de Stad heel goed doen. In al die jaren heeft hij gemerkt dat er veel over mensen gepraat wordt en niet mét mensen. Paul wil de nieuwe burgemeester aanraden hier niet in mee te gaan. ‘Breng zo nu en dan eens een dag tussen de mensen door en praat echt met de mensen in de opvang of op straat. Het klinkt heel eenvoudig, maar het gebeurt niet. Realiseer je te alle tijden dat mensen mensen zijn en blijven en dat ze niets liever willen dan serieus genomen worden.’

Geplaatst in Actueel.