Nieuwsbrief DAK januari 2014

Aankondigingen Netwerk DAK

Nieuw op de website

Deze week is op de website het verslag geplaatst van het haalbaarheidsonderzoek naar een missionair diaconaal centrum in Zaandam. Interessant om zo’n totaalplaatje te zien, ook als je betrokken bent bij een centrum dat al bestaat. Klik hier voor het verslag.

In het werkveld is nog veel informatie om te delen. We willen de website interactief maken, en mensen de kans geven om zelf materiaal er op te zetten. Liefst verhalen en filmpjes, en inhoudelijke informatie. Ook trainers en ondersteuners, krijgen de mogelijkheid om zelf materiaal op de site te zetten. Op die manier kunnen de organisaties die bij Netwerk DAK zijn aangesloten, meer van elkaar leren en inspiratie op doen.

Bijeenkomst voor bestuurders

Voor bestuurders van de Kerk-en-Buurt-locaties is er een gezamenlijke coaching bijeenkomst op zaterdag 1 maart 2014 van 10.00 uur tot 13.30 uur te Utrecht. De dag wordt georganiseerd door Trainingscentrum Kor Schippers.

Aan bod komen praktische vragen: hoe komen wij aan het benodigde geld? Hoe vinden wij achterban en draagvlak, nodig voor de toekomst? Hoe verhouden wij ons tot het ‘vernieuwend welzijn’, kerken? En hoe blijven wij inhoudelijk gevoed? Lees meer …

‘Zo wordt het spel gespeeld’

Wat kan de visie op leiderschap die werd beschreven in ‘zo wordt het spel gespeeld’, betekenen voor kerkelijk (opbouw)werkers in nieuwe vormen van missionair-diaconale presentie. Daarover gaat het 14 maart tijdens de studiemiddag van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk. Meer lezen …

De spiritualiteit van Jurjen Beumer

‘Stem in de Stad’ organiseert op zaterdag 29 maart 2014 een studiemiddag over de spiritualiteit van Jurjen Beumer.

Jonge theologen en veldwerkers vertellen wat het werk van deze vorig jaar overleden theoloog voor hen betekent. Jurjen Beumer was jarenlang directeur van Stem in de Stad te Haarlem en auteur van een twintigtal boeken over spiritualiteit. Meer lezen …

Kerkelijk ouderenwerk nieuwe stijl

De ouderenwerkers van het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) ontwikkelden nieuwe vormen van kerkelijk ouderenwerk. Zij willen graag ervaringen uitwisselen met collega’s in het land en organiseren daarom op 25 maart studiedag. Meer lezen …

Stilteactie tegen armoede en verrijking in Nederland

Ook in 2014 is er elke derde dinsdag van de maand behalve in juli en augustus, dan is de Tweede Kamer met reces, en in september de 3e woensdag i.v.m. Prinsjesdag de stilte actie in Den Haag. Meer lezen …

BERICHTEN

Kleine grootse gebaren

Vrijwilligers zijn mensen van het kleine gebaar. Ze zijn actief in hun wijk, sportclub, kerk en in de school van hun kinderen. Mirjam Schuilenga schreef dit cahier over de specifieke vorm van motivatie, die geput wordt uit de christelijke levensbeschouwing. Het is van belang om stil te staan bij levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, vanwege de kracht van het kleine gebaar, waarin het grote meespeelt. Meer lezen …

 Motto, aandacht voor levensvragen en zingeving

Motto biedt ondersteuning rond zingeving en levensvragen aan ouderen. Vrijwilligers worden getraind om met ouderen gesprekken aan te gaan over afscheid, eenzaamheid en het naderend levenseinde. Het zijn ouderen die door tegenslagen of andere moeilijkheden behoefte hebben aan een klankbord. Motto is werkzaam in drie delen van Rotterdam. Het is een aansprekende manier om ouderen iets te bieden die wel met zingevingsvragen worstelen, maar niet daarmee naar een kerk gaan. Meer lezen …

Thema ‘Kerk & werk’

Kerken hebben een eigen rol als het gaat om bezinning op werk en zingeving. Daarnaast zijn kerken sinds mensenheugenis betrokken bij mensen die uit de boot (dreigen te) vallen. Maar wat is die rol precies? En wat betekent dat concreet in de huidige context van economische crisis en werkeloosheid? Daarover gaat de studiedag op 21 maart in Soest. Kijk voor meer informatie op kerk-werk.nl

Diaconale toerustingsdagen – op locatie!

Op veel plaatsen in Nederland wordt inspirerend diaconaal werk verricht. Kerk in Actie geeft diakenen, predikanten en kerkelijk werkers een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen. Op de diaconale toerustingsdagen ‘op locatie’ maakt u ’s morgens kennis met het werk van partners van Kerk in Actie, u reflecteert hierop en vertaalt dit naar de diaconale context van uw eigen gemeente. ’s Middags krijgt u handvatten voor het eigen lokale diaconale beleid en is er ruimte om ideeën en uitdagingen uit te wisselen. Meer lezen …

Van Inzicht naar Uitzicht

Op de website van Trainingscentrum Kor Schippers zijn verslagen te lezen en te beluisteren van de studiedag ‘Van Inzicht naar Uitzicht’. Klik hier om de verslagen te vinden.

Cursussen fondsenwerving

Er is weer een uiteenlopend aanbod van vakblad fondsenwerving, van creatief schrijven tot …. Er hangt wel een prijskaartje aan. Kijk hier voor meer informatie.

Uit de praktijk

Onderstaand fragment is overgenomen uit het jaarverslag van Wijkpastoraat De Vrank in Heerlen. In het verslag zijn veel verhalen opgenomen.

Toekomst

Een 28-jarige Afrikaanse vrouw, mevrouw S, moeder van 2 kinderen van 4 en 9 jaar, is 2 jaar geleden gescheiden omdat haar man haar mishandelde en hij bedreigt haar nog steeds. S is depressief, ze wil graag terug naar haar familie, maar ze kan niet meer terug naar haar land, omdat haar kinderen hier geboren zijn en ook hier een toekomst hebben. Ze woont nu 10 jaar in Nederland, maar begrijpt de Nederlandse taal niet goed. Praten gaat ook moeilijk. Ze volgt wel Nederlandse lessen. Formulieren invullen is een groot probleem. Naar oudergesprekken op school gaan heeft geen zin, want ze begrijpt toch niet wat er gezegd wordt. De school vindt dat ze geen interesse toont. Nadat we 2 maanden lang wekelijks bij elkaar zijn gekomen, proberen we alles op een rijtje te zetten. We maken een plan en bekijken iedere week hoe het gaat:

  •  1. Wat zou ik graag voor mijzelf willen doen?
  •  2. Wat zou ik graag willen veranderen en welke hulp kan ik daarbij gebruiken?
  •  3. Hoe kom ik in contact met andere alleenstaande moeders?
  •  4. Ik zou graag iets buitenshuis willen doen, maar ik weet niet wat.

 Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 24 februari 2014.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

 

Geplaatst in Actueel.