Nieuwsbrief DAK februari 2018

VACATURES

Stichting Buurtpastoraat Utrecht zoekt een nieuwe Buurtpastor voor 20 uur per week. Reageren kan tot en met 1 maart 2018.

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zoekt een Geestelijk Verzorger voor 24 uur per week. Reageren kan tot en met 6 maart 2018.

Stichting Kruispunt Arnhem zoekt een stevige gastvrouw of gastheer voor 2 dagdelen per week. Diploma’s niet vereist, wel levenservaring. Reageren kan tot en met 31 maart 2018.

Kijk hier voor de vacatureteksten.
 
BERICHTEN

Bezoek aan organisaties
In 2017 werden 43 inloophuizen en organisaties van buurtpastoraat bezocht door Jan van Opstal en Helma Hurkens. Dat leverde inspirerende gesprekken op en menig organisatie werd aan het denken gezet over de toekomst. Opvallend is het enthousiasme om nieuwe projecten op te zetten. Twee organisaties werden in contact gebracht met een fondsenwerver en één kreeg hulp bij het maken van een pr-plan. In 2018 gaan Jan en Helma door met de bezoeken. U kunt ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

Training polarisatie
Tijdens de netwerkdag 2017, hield Bart Brandsma een inleiding over hoe polarisatie werkt en hoe je de-polariserend kunt handelen. Belangrijk in deze tijd waarin groepen steeds meer tegenover elkaar lijken te staan. De training bestaat uit een dag en een terugkom bijeenkomst. Kijk hier voor meer informatie.

Regelgeving over privacy
Hoe gaat u om met de privacy van uw (vrijwillige) medewerkers en gasten? Wat zijn bestaande regelingen en voorschriften, en hoe gaan anderen daarmee om? Bekijk hier het stappenplan om alles op orde te maken voor de nieuwe wetgeving.

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen
Het Knooppunt Kerken en Armoede maakte een handreiking voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen hebben mogelijk gevolgen voor de (financiering van) inloophuizen en pastoraten. Van harte aanbevolen! Kijk hier voor meer informatie. De Buitenwacht in Dordrecht is heel actief in beleidsbeïnvloeding. Lees hier hun plannen.

Foto’s netwerkdag 2017
De foto’s van de in november 2017 gehouden landelijke Netwerkdag staan inmiddels op www.netwerkdak.nl.

Titus Schlatmann
Titus Schlatmann gaat minder werken bij het Buurtpastoraat in Utrecht. Dat betekent dat hij meer beschikbaar is voor coaching en begeleiding om zijn ervaringen ook elders vruchtbaar te maken.
 
BIJEENKOMSTEN

Congres “Waarnemen, een kunst?!” op 17 april 2018 in Utrecht
Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Andries Baart, de vader van de presentietheorie, is aanleiding tot het terugblikken op de betekenis voor zorg en welzijn hiervan in de afgelopen jaren. Informatie vindt u hier.

Straatpastoraat Amersfoort 10 jaar!
Op 10 maart wordt in de Johanneskerk het 10-jarig jubileum van het straatpastoraat in Amersfoort gevierd. Onze hartelijke felicitaties! Opgave vooraf noodzakelijk. Voor meer informatie en opgave klik hier.

Kennisdag dementie vriendelijke geloofsgemeenschap, 12 april 2018
Met de toenemende vergrijzing en omdat mensen langer thuis wonen, komen er in wijk en buurt allerlei initiatieven voor aandacht en opvang. Een dag speciaal voor betrokken gelovigen en kerkelijke vrijwilligers maar ook voor pastores en pastoraal werkers. Een dag over rituelen, verlies, dwalen door verhalen en huisbezoek. Met medewerking van onder andere Paula Irik die lang als buurtpastor werkte. Kijk hier voor meer informatie.

UIT DE PRAKTIJK
 
Nick vraagt me contact op te nemen met zijn consulente bij de sociale dienst. Hij wil graag zijn weekgeld bij ons in beheer geven, zodat wij het hem in porties kunnen verstrekken, dan kan hij het niet in één dag weg drinken. Hij moet nu geen stomme dingen doen en een beetje bij de tijd blijven, want hij staat op de wachtlijst voor een afkickkliniek en als het zover is wil hij er klaar voor zijn, de rotzooi heeft volgens zijn eigen zeggen lang genoeg geduurd. Ik beloof hem contact met haar te zoeken. Twee dagen probeer ik dat tevergeefs. De opmerking van Hein destijds heeft mij geholpen om eraan te denken Nick te bellen en het hem te vertellen dat ik ermee bezig ben, maar dat ik haar nog niet te pakken heb kunnen krijgen. Nick zegt: “goed dat je belt, ik dacht al….”  Dat “ik dacht al” spreekt boekdelen en maakt me verdrietig. Mensen zijn op zoek naar betrouwbare bondgenoten in een samenleving waarin iedereen het druk heeft en waar zij zich soms nauwelijks opgemerkt voelen. 
Overgenomen uit het jaarverslag 2016 van Stichting Het Kruispunt, Arnhem.
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2018. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat. Op Facebook vind je actueel nieuws en berichten van aangesloten organisaties.

Geplaatst in Actueel.