Nieuwsbrief DAK februari 2017 is uit

Vacature
Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje zoekt een extra coördinator voor 24 uur per week. Reageren voor 1 maart. Klik hier voor de volledige vacature.
Op onze facebookpagina worden vacatures eerder gemeld.

Boekpresentatie op 10 maart
Het boek ‘Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ wordt gepresenteerd op vrijdagmiddag 10 maart van 13.30 tot 17.15 uur, in de Pauluskerk te  Rotterdam.
Dit boek geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat doen voor en met de meest kwetsbaren in de samenleving. Met deze uitgave wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun kansen en mogelijkheden. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan snel! Kijk hier voor informatie en aanmelden.

Berichten

DAK bij de tijd
De werkbezoeken in het kader van ‘DAK bij de tijd’ gingen ook in de afgelopen weken weer verder. We waren in Schiedam en bij het Stadspastoraat Arnhem, tegenwoordig D3rde Verdieping geheten. De laatste organisatie richt zich sterk op zingeving. Sinds vorig jaar zitten ze in de prachtige bibliotheek in Arnhem en daarmee te midden van bezoekers van allerlei pluimage. Eén van de vragen die ter sprake kwam was of zorgverzekeraars bereid zouden zijn om te betalen voor de geestelijke zorg van organisaties als Stadspastoraat. Zij willen daarover het gesprek aan gaan. Indien er meer organisaties zijn die hier over denken, en die krachten willen bundelen, neem dan contact op met het secretariaat van Netwerk DAK.

Crowdfunding
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de crowfundingactie van het Straatpastoraat Den Haag voor het kookboek ‘cooking for crowds’. De benodigde € 10.000 is binnen gehaald, en de actie heeft bovendien de nodige media aandacht los gemaakt. ’t Stoofje in Oudenbosch vroeg via facebook en email om stemmen voor het ING fonds Help Nederland. Dat hielp: zij ontvingen € 5.000.

Gratis VOG aanvragen
Vrijwilligers van organisaties die werken met jongeren of mensen met een verstandelijke beperking kunnen een gratis VOG aanvragen als de organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens-(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. Kijk op www.inveiligehanden.nl voor informatie en tips.

Wat is missionair?
De term missionair kan verschillend worden opgevat. November 2016 besteedde het Beraad Grote Steden zijn najaarsconferentie aan de theologische vraag met een praktische toespitsing: ‘Wat is missionair?’
Een citaat: de Protestantse gemeente Den Bosch laat, in samenwerking met anderen zien hoe je de marge creatief kunt gebruiken: door zelf de marge te kiezen krijg je oog voor gemarginaliseerden in de samenleving. Door het blijven zoeken naar verbinding blijft de ander daarbij niet slechts de hulpbehoevende. Deze wederkerigheid … is een belangrijke kritiek op het dominante mensbeeld in onze samenleving. Het laat zien dat mensen altijd meer zijn dan alleen hulpverlener of weldoener, slachtoffer of dader, zondaar of begenadigde. Als de ontmoetingen van Jezus met mensen ons iets leren, dan is het dat. Genezing begint bij mensen in een nieuw licht zetten. De spreker voegde eraan toe om daarbij terughoudend te zijn met getuigen: telkens als de twaalf leerlingen van Jezus zich expliciet een mening gaan vormen, zitten ze ernaast… Klik hier voor het hele verslag.

Aankondigingen

Regionale bijeenkomsten Kerken en Armoede
Het Knooppunt Kerken en Armoede wil in de eerste helft van 2017 de expertise die aanwezig is bijeenbrengen in een viertal regionale bijeenkomsten. Welke mogelijkheden kunnen we elkaar aanreiken en wat kunnen we van elkaar leren? Welke dilemma’s en voetangels komen we tegen en welke oplossingen zien we daarvoor? Hoe kunnen de verschillende netwerken elkaar ontmoeten en versterken? Kijk hier voor programma en data.

Uit de praktijk

Getraumatiseerde mensen in een inloophuis
In de groep bezoekers van een inloophuis zitten altijd mensen die als kind een trauma hebben opgelopen. Een trauma dat door hun leven is blijven echoën als een sterke overtuiging. De overtuiging dat je niets waard bent, dat anderen altijd voor zullen gaan en dat het ook niet anders kan. Dat anderen je mogen gebruiken, zeker de ander die sterk is en die zich gedraagt als de meester of eigenaar van de wereld. Dat zijn de stemmen die in iemands hoofd of hart klinken nadat hij of zij als kind alle eigenwaarde en onbekommerdheid is afgenomen. Door mishandeling of door misbruik of verwaarlozing.
Mensen die deze overtuigingen van binnen met zich meedragen zullen zich daar naar gedragen en er de gevolgen van ondervinden. Ze worden vaak overgeslagen als er uitgedeeld wordt, behalve als het om vervelende klusjes gaat. Ze zorgen niet goed voor zichzelf en missen daardoor kansen. Leven in armoede of eenzaamheid en klagen niet over zichzelf maar voor een ander. Het zijn mensen die zich liefst verbinden met iemand die op henzelf lijkt, misschien een angstig dier of iemand die op de vlucht is.
Wat heeft een Inloophuis aan deze mensen te bieden en hoe kan het aangeboden worden? Allereerst is van groot belang dat er geen drempel is maar dat is nog niet genoeg: deze mensen moeten uitgenodigd worden om binnen te komen en om plaats te nemen. Niets is vanzelfsprekend behalve overgeslagen of afgewezen te worden dus welkom zijn, mee mogen doen en mee mogen delen moet aangeboden worden. Maar dan wel op zo’n manier dat het niet er op lijkt dat er een addertje onder het gras schuil gaat en dat het gaat om een lokaas.
Vervolgens dient de ingenomen plaats beschermd te worden. Die plaats wordt nooit vanzelfsprekend, nou misschien…heel langzamerhand, maar er gaat veel tijd overheen. Tot het zover is moet die plaats beschermd worden en moet de bezoeker steeds opnieuw gezien worden en uitgenodigd.
Dit zijn wat observaties en tips voor mensen die willen bijdragen aan de gastvrijheid van een inloophuis. Mijn observaties en tips zijn belangrijk omdat inloophuizen maar al te vaak de eerste en soms ook enige veilige plek zijn voor getraumatiseerde mensen. En dat ook willen zijn.
Mijn kennis baseer ik op ervaringsdeskundigheid en op kennis van de praktijk van het inloophuis. Deze kennis bied ik aan via Netwerk DAK
Harm Puite is één van de ondersteuners van ’DAK bij de tijd’, als zzp’er begeleidde hij Kerk en Buurt Oost op weg naar zelfbeheer, harm@noharm.info.

Geplaatst in Actueel.