DAK NIEUWSBRIEF februari 2016

Vacatures

RK Diaconaal pastoraal medewerker
Het Bisdom Roermond is op zoek naar een RK Diaconaal medewerker voor 16 uur per week. Solliciteren kan tot uiterlijk 1 maart 2016.

Aankondigingen Netwerk DAK

Enquête Dak bij de tijd
63 organisaties vulden de enquête in en enkele opvallende punten zijn: maar een heel klein aantal inloophuizen is alleen gericht op (kleinschalige) ontmoeting; de meeste werkplekken hebben ook activiteiten en hulpverlening in huis. Overigens werken kleinschalige ontmoetingsplekken (huiskamerprojecten) vaak wel weer samen met andere hulpverlenende diaconale organisaties. Verder is een algemene trend dat er sprake is van groei in het aantal bezoekers; bij een klein aantal werkplekken is het aantal bezoekers ongeveer gelijke gebleven.
De projectgroep is nu hard aan het werk om de resultaten te analyseren. Tegelijk wordt gewerkt aan een kwaliteitskaart, een soort scan van wat er komt kijken bij een buurt of straatpastoraat of een inloophuis.

Manifest aan de slag
Mensen zonder verblijfsvergunning mogen niets doen in Nederland. Ze mogen niet werken en niet studeren, zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Maar ook zij moeten zich kunnen ontwikkelen en kunnen participeren in de samenleving.
Het manifest ‘Participatie Ongedocumenteerden’ roept op tot het verruimen van de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten. Kijk hier voor het manifest. Netwerk DAK is mede ondertekenaar van het manifest.

Berichten

Het Fuikmodel in vrijwilligerswerk
Bij sommige inloophuizen komt naar voren dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden doordat het vrijwilligersbestand weinig doorstroomt. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen? Klik hier om te lezen wat je er aan kunt doen.

Betekenisvolle ontmoetingsplekken
Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddenstoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen en deze nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financiën en voldoende vrijwilligers. Het belang van deze betekenisvolle plekken, wordt meer en meer onderkend. Meer lezen.

Betrokkenheid troef
Het nieuwe Knooppunt ‘Kerken en Armoede’ bracht een brochure uit met voorbeelden van diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland. De bundel heet ‘Betrokkenheid troef’. Klik hier voor meer informatie. De bundel maakt de enorme inzet zichtbaar, van de kerken tegen armoede. Men wil allen die hieraan werken inspireren en sterken in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

Ondersteuningsprogramma Taal voor het leven
Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Als vrijwilligers van uw organisatie de basistraining volgen, dan kunt u gratis papieren en online lesmateriaal bestellen. Op de website vindt u alles voor cursisten, vrijwilligers, samenwerkingspartners en ondersteuning.

Levensvragen bij ouderen krijgen meer aandacht in de zorg. Het Expertisenetwerk Levensvragen heeft zijn website ondergebracht bij het Kennisplein Zorg voor Beter, omdat zingevingsvragen steeds meer worden gezien als onderdeel van kwalitatief goede zorg. Het Expertisenetwerk Levensvragen meent dat aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van zorg voor ouderen.

Kijk hier voor enkele speelfilms over ouder worden.

Op 17 maart is een symposium over krachtgericht werken met ouderen in de wijk.

Onverwacht opgewekt
Biedt op 7 maart de masterclass Provocatief, “Helpen door niet te helpen!”, trainer is Marieke Sillevis Smitt. Kijk hier voor het volledige aanbod.

Agenda

Maandelijkse Stilte actie tegen armoede
De Stilte actie tegen armoede is in het tiende jaar van haar bestaan. De datum is 21 juni. Maar tot die tijd is ieder welkom elke derde dinsdag van de maand om 13.00 uur aan het Plein te Den Haag.

Inspiratiedag Kansfonds
Hoe gaan we om met kwetsbaarheid in deze tijd? Rond die vraag organiseert Kansfonds in het voorjaar van 2016 een inspiratiedag. De dag vindt plaats op zaterdag 16 april 2016. Het programma volgt later, maar op de website van Kansfonds kunt u zich aanmelden voor informatie.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2016 Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

Geplaatst in Actueel, Algemeen.