Nieuwsbrief DAK februari 2015

Regionale bijeenkomst in Wageningen
Met welke ontwikkelingen binnen jullie plaatselijke gemeente hebben jullie bezoekers te maken? Rond deze vraag kwamen 19 betrokkenen uit 6 inloophuizen bij een in Wageningen. Dat er nieuwe bezoekers komen is iets dat 4 van de 6 inloophuizen constateren. Dat zijn met name mensen met een verstandelijke beperking, en dak- en thuislozen. Eén van de inloopcentra kreeg het verzoek om de deuren open te stellen voor een groep bezoekers met de nodige gedragsproblemen. Dat is lastig, want de vraag is of de huidige vrijwilligers dat kunnen en willen. “Formuleer helder waar je voor staat en wat je zelf kunt en wilt, en geef van daaruit een antwoord”, was een van de suggesties. “Werf nieuwe vrijwilligers of laat een hulpverlener van die andere instelling er bij zijn”, waren andere ideeën. Kijk hier voor meer over Markt 17 in Wageningen.

Regionale bijeenkomst Zuid-Nederland
Stichting De Vonk bracht de inloophuizen van Brabant en Zeeland bij elkaar. Alle inloophuizen in deze regio krijgen steeds meer bezoekers. Gemeenten, met name de gemeente Breda, zijn bereid om financieel te ondersteunen. “Let op dat de eigen identiteit niet in het gedrang komt”, zegt Tine Ansems van Stichting De Vonk tijdens deze druk bezochte bijeenkomst.

Straatpastoraat Hoorn opgericht
Eind 2014 werd het straatpastoraat Hoorn opgericht. In het parochieblad werd uitgelegd waar het in het straatpastoraat om gaat:
“Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid. De mens is een schepsel van God en gemaakt voor heil. Daarom zoekt de straatpastor de mensen op straat en in de opvang op. Om hen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Om hen te laten ervaren dat ze er mogen zijn. Hij biedt een luisterend oor, werkt aan een vertrouwensrelatie waarin de dak- en thuisloze eventueel kan vragen naar de zin van zijn/haar leven en spiritualiteit. Een mens is meer dan een overlastbezorger’. Ieder mens is een ’kind van God’ en heeft het recht dat iedere dag te horen.”

Nieuwe Leidse straatpastor
Bij het Leidse straatpastoraat is Paul Brommet met pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd door Folly Hemrica uit Utrecht. Zij is predikante en heeft jarenlang gewerkt in het justitiepastoraat. Daarnaast heeft zij artistieke talenten die ze voor de doelgroep wil inzetten. Kijk hier voor meer over het Leidse straatpastoraat.
Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen
Antwerpen past niet binnen de regionale bijeenkomsten. Daarom en uit belangstelling voor hun werk,. Was het bestuur van Netwerk DAK in Antwerpen op bezoek. Ondersteuning van vluchtelingen en Open Huis voor mensen in armoede zijn van oudsher twee belangrijke onderdelen van het werk. Het Open Huis is een vereniging waar armen en niet-armen elkaar treffen. Dagelijks zijn e activiteiten, variërend van sporten, uitstapjes tot gedichten en computerles. Mensen in armoede maken zelf het programma. Kijk hier voor meer informatie.

Berichten
Publieke Ruimte Publieke Zaak
Na ruim twee jaar sluit Trancity het project Publieke Ruimte – Publieke Zaak af met de publicatie van drie onderzoeksrapporten. Het is in de publieke ruimte dat we leren wat het betekent om burger te zijn, waar we leren ons tot elkaar te verhouden. Hoe zorgen we er voor dat de publieke zaak weer leidend wordt bij de organisatie en inrichting van de publieke ruimte? En wat is daarbij de rol van overheden, ontwerpers en burgers. Kijk hier voor meer informatie.

Diaconale Studiekring
De bijeenkomst van de Diaconale Studiekring op 6 februari 2015 gaat over de diaconale dimensie van de preek. Hans van Reisen zal in kort bestek iets vertellen van Augustinus; visie op de diakens en de diaconale aspecten van zijn preken. Na de inleiding is er ruimte voor gesprek en/of gezamenlijke tekstlezing van een preek. Kijk hier voor meer informatie.

Kerk en evenement
De Voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden gaat over de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk? Vanuit Netwerk DAK mogen twee deelnemers zich aanmelden. De conferentie is op 20 maart om 13.00 uur in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie.

Nominaties gevraagd voor Ab Harrewijnprijs
Nominaties voor de Ab Harrewijnprijs kunnen worden voorgedragen tot 1 maart. De jury zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen. Kijk hier voor meer informatie.

Prijs voor goede zorg
De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) vraagt nominaties voor de vierde religieuzenprijs. In aanmerking komen initiatieven op het terrein van de zorg met aandacht voor bezieling en de menselijke maat. Kijk hier voor meer informatie.

Soepgroep van De Wissel
Elke laatste donderdag van de maand organiseert inloophuis De Wissel de Soepgroep. De Soepgroep is een avond waarop Schiedammers gezamenlijk een kop soep eten en waarop actuele maatschappelijke thema’s aan bod kunnen komen. Door elke maand een persbericht uit te zenden, wordt het steeds bekender en komen meer mensen.

Oma op facebook – over vrijwilligerswerk
“De traditionele vrijwilligersorganisaties dienen een keuze maken in de manier waarop zij hun inzet toekomstbestendig willen maken, waarbij oog is voor een meer zakelijke aanpak om zo de huidige vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers aan te kunnen trekken.” Dit is een van de aanbevelingen van een onderzoek door Stichting de Vonk over de afstemming tussen formele zorg en vrijwilligerswerk (informele zorg). Het onderzoek is toegespitst op zorg en op Brabant, maar er staan veel dingen over vrijwilligerswerk die ook voor inloophuizen, buurt- en straatpastoraat interessant zijn. Klik hier om het rapport te downloaden.

Geplaatst in Actueel.