Nieuwsbrief DAK december 2017

Aankondigingen
 
Franciscusfonds
Het Kansfonds heeft het Franciscusfonds in het leven geroepen. Veel mensen verkeren in sociaal isolement en hebben nauwelijks contact van mens tot mens. De belangrijkste plek waar deze mensen nog contacten vinden is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Het Franciscusfonds is opgericht om de inloophuizen te steunen. Kijk hier hoe u kunt doneren voor dit fonds en kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Presentatie Handboek diaconiewetenschap
Het nieuwe handboek diaconiewetenschap wordt op 2 februari gepresenteerd. De nadruk ligt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven in en reflectie op de diaconale praktijk. Kijk hier voor meer informatie.

Leergang sociaal spiritueel leiderschap
Het Vincent de Paul Center Nederland, centrum voor spirituele ontwikkeling en sociale actie houdt op 6 januari een informatiebijeenkomst over de leergang ‘sociaal spiritueel leiderschap’, die in 2018 wordt gegeven. Kijk hier voor meer informatie.

Berichten

Armoede en gemeenteraadsverkiezingen
Het Knooppunt Kerken en Armoede vraagt alle kerkelijke organisaties om rond de gemeenteraadsverkiezingen op te komen voor mensen in nood door te pleiten voor een ander beleid. Armoedebeleid en schuldpreventie kan veel beter dan het nu is en gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Kijk hier om de brochure te downloaden.

Inloophuis voor vrouwen De Paraplu
‘De Paraplu heeft mij mijn lach weer teruggegeven’ zegt een bezoekster in het filmpje van inloophuis De Paraplu in Rotterdam Noord. Kijk hier naar het filmpje.

Activiteiten bij de inloop
Voorbeelden van laagdrempelige activiteiten om bezoekers van de inloop wat actiever te maken, zijn bij elkaar gezet. Kijk hier voor het overzicht.

Zeer goedkope software
Als maatschappelijke organisatie kun je via techsoup zeer goedkoop software aanschaffen.  Al meer dan 4.500 Nederlandse organisaties hebben samen 240.000 licenties ontvangen en zo gezamenlijk 60 miljoen euro aan kosten bespaard. Kijk op de website van NOV om te lezen hoe het werkt.
 
Netwerk DAK – Terugblik 2017

In 2017 zijn door Jan van Opstal en Helma Hurkens bezoeken gebracht aan 43 aangesloten organisaties om te praten over hun werk. Het was indrukwekkend om te zien hoe op al deze plaatsen mensen zich met hart en ziel inzetten voor de medemens om samen te bouwen aan een leefbare, barmhartige samenleving. En wat voor een hoeveelheid werk wordt verzet om mensen die het moeilijk hebben, een warme plek te bieden. Ook de creativiteit om steeds weer nieuwe werkvormen te ontwikkelen is bijzonder.
2017 was ook het jaar waarin met het boek ‘Meer dan een dak’ en met de ontmoeting die wij als Netwerk DAK hadden met koningin Maxima in inloophuis Jessehof, het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat extra belangstelling kreeg.

Het bestuur is uitgebreid tot vijf zeer betrokken en deskundige bestuursleden. Volgend jaar gaat Netwerk DAK verder op de ingeslagen weg. Opnieuw zullen organisaties bezocht worden, maar dat niet alleen. We willen het trainingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in kaart brengen en een pilot starten om het werken met kwetsbare vrijwilligers te versterken. Ook willen wij ons nog breder oriënteren op innovatieve activiteiten. Dat vraagt meer inzet en we zijn zeer blij dat naast Kansfonds, KiA, PIN, Stichting Porticus er nieuwe fondsen zijn die Netwerk DAK ondersteunen: de Stichting Rotterdam en SIOC.
Met hun aandacht voor de medemens, door het luisteren naar verhalen, doordat mensen niet langer alleen op zichzelf teruggeworpen zijn, zijn buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen van onschatbare waarde en dat mag gezien worden.

Wij wensen u succes met alle kerstactiviteiten, hele fijne feestdagen en een gezegend nieuw jaar toe!

Geplaatst in Actueel.