Nieuwsbrief DAK december 2016

Daklozen naar Rome

Van 11 tot en met 13 november nodigde Paus Franciscus 6000 dak- en thuislozen uit in Rome.
Vanuit Nederland reisde een bus met 39 dak- en thuislozen uit Amsterdam, Eindhoven en Limburg naar Rome voor een ontmoeting met deze bijzondere Paus. De begeleiding van deze reis was in handen van Drugspastoraat Amsterdam, Stichting Ervaring die Staat , het Bisdom Roermond en Netwerk DAK. Een onvergetelijke reis voor deelnemers en begeleiders! Op de site van Netwerk DAK is een fotoverslag van deze reis terug te vinden. Kruispunt maakte een uitzending over deze reis. Deze uitzending kunt u hier terugkijken.

DAK bij de tijd – Werkbezoeken

Inmiddels hebben we 12 werkbezoeken afgelegd in onder andere Almere, Oss, Oudenbosch. Tijdens deze Dak-bij-de tijd-werkbezoeken zitten vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers met elkaar om de tafel; en er komen vragen op tafel die anders onuitgesproken bleven. Als eerste kijken we naar waarom de organisatie is ontstaan en staan we stil bij de vraag ‘waar ben je trots op?’ Dan springen we naar de toekomst: ’Hoe ziet de organisatie er uit over tien jaar?’
Er blijkt veel gaande te zijn bij de inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Er zijn veel nieuwe vragen. Bijvoorbeeld over het inschakelen van kwetsbare vrijwilligers, over de financiering en over samenwerking met de gemeente. Bij één van de bezochte organisaties volgt binnenkort een tweede bezoek.
In het noorden van het land is men, naar aanleiding van het werkbezoek, aan de slag gegaan om meer bekendheid te genereren. Bij andere organisaties zijn besturen in gesprek gegaan over hoe tot vernieuwing te komen. In het kader van ‘DAK bij de tijd’ zijn verschillende ondersteuningspakketten beschikbaar. Dit houdt in dat met behulp van een deskundige een of meerdere dagdelen gewerkt wordt rondom een specifieke vraag van een organisatie.  Het projectteam bestaande uit Jan van Opstal en Helma Hurkens is druk bezig met het maken van afspraken, maar u kunt ook zelf contact opnemen als u interesse heeft om hen op werkbezoek te ontvangen.

Terugblik Regionale bijeenkomsten – Aandacht voor zingeving

In 2016 organiseerde Netwerk DAK zes regionale bijeenkomsten over aandacht voor zingeving. Hermen van Dorp, consulent maatschappelijke activering bij De Kim en Suzanna Louwerse, consulent maatschappelijk activeringswerk KCMA Gelderland werden gevraagd om de inhoudelijke voorzet voor deze bijeenkomsten te verzorgen. Op drie van de bijeenkomsten hield Hermen van Dorp een inleiding. Tijdens de andere drie was Suzanne Louwerse aanwezig om een presentatie te houden.
De bijeenkomsten werden georganiseerd in Gouda, Hilversum, Deventer, Leeuwarden, Ede en Alkmaar. De opkomst varieerde van 3 tot 18 deelnemers.
De betrokkenheid tijdens de bijeenkomsten was groot. De wijze waarop zingeving aan de orde komt is divers. In het ene inloophuis is zingeving expliciet zichtbaar door het aanbod van Bijbelstudie of meditatie terwijl op een andere werkplek zingeving niet expliciet in activiteiten

naar voren komt. Zingeving of geloof wordt daar een thema in de gesprekken als bezoekers zelf deze richting aangeven. In de gesprekken kwam naar voren dat zingeving vaak zit in kleine dingen zoals aandacht hebben voor de bezoekers. Door zingeving tijdens deze regionale bijeenkomsten te thematiseren, werd er opnieuw gekeken naar het specifieke karakter van het werk. Dit helpt de werksoort om zijn eigenheid zichtbaar te maken.
Tijdens deze bijeenkomsten verschenen er drie bijdragen over zingeving op de website van Netwerk DAK. Suzanne Louwerse schreef deze artikelen gebaseerd op de gesprekken tijdens de regionale bijeenkomsten. Van haar hand verschenen er achtereenvolgens een artikel over stilte, over zingeving in gesprek en rituelen in inloophuizen. Deze reeks biedt een mooie reflectie op de regionale bijeenkomsten en laat zien hoe zingeving een plek krijgt binnen de inloophuizen.
De werksoort wordt door vrijwilligers en bezoekers als zeer waardevol ervaren. De inloophuizen zijn vaak van grote betekenis voor de bezoekers, terwijl bekendheid vaak te wensen overlaat. Bekendheid van de werksoort blijft een punt van zorg. De bescheidenheid van de organisaties maakt dat organisaties niet gemakkelijk naar buiten treden. Het werk verdient het om breder bekend te worden. Je blik consequent richten op de buitenwereld zou een structureel aandachtspunt moeten zijn van professionele werkers en bestuursleden.
Wat betekent zingeving in inloophuizen? Hoe maak je zingeving zichtbaar. Zingeving draagt bij aan de kwaliteit van het werk. Het is een extra dimensie waarop je mensen kunt verstaan. Het gaat over andere lagen van de persoon. In het kader van zingeving is er ruimte voor kwetsbaarheid. Door zingeving explicieter te maken, zorg je dat er ruimte is voor andere dimensies van mens-zijn.

De inleidingen van de regionale bijeenkosmten zijn terug te vinden op onze website.
De mens als verhaal – Hermen van Dorp
Zingevingsvragen ambulante psychiatrie – Suzanna Louwerse

De inhoudelijke artikelen in het kader van de regionale bijeenkomsten zijn ook terug te lezen op onze website.
Stilte in inloophuizen –  Suzanna Louwersen
Zingeving in het gesprek – Suzanna Louwersen
(Feesten en) rituelen in het inloophuis – Suzanna Louwersen

Bundel over zingeving in hulp aan dak- en thuislozen

Movisie publiceerde een bundel over zingeving in de hulp aan dak- en thuislozen, die voor onze inloophuizen interessant is.  Hier kunt u deze bundel downloaden

Like ons op Facebook

Netwerk DAK is sinds kort op Facebook te vinden. Naast de website willen we op dit social media platform interessante berichten uit de wereld van inloophuizen en het straat- en buurtpastoraat delen.
 

TV-tip – documentaire serie Schuldig

Welkom in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Een roerige volksbuurt met charmante laagbouw en uitgesproken karakters. En veel, heel veel schulden. De buurt vormt de achtergrond voor Schuldig, een nieuwe documentaireserie van Human waarin niet alleen de bewoners met schulden centraal staan, maar juist ook de werelden eromheen: de deurwaarder, de hulpverlener, de schuldeiser en de lokale politiek. Maak kennis met Ditte, Carmelita, Dennis, Ron en Ramona: bewoners die het hoofd maar moeilijk boven water kunnen houden. Ontmoet ook Ed, Will en Paul, die elk op hun eigen manier de strijd aangaan tegen ongeopende rekeningen en een vastgelopen systeem.
Vanaf 14 november leer je ze allemaal kennen in Schuldig, een unieke documentaireserie over hoop, wanhoop en veerkracht in een buurt verbonden door schulden. Van een kale kip kun je niet plukken. Dus wie draait er op voor de rekening?

Omgaan met depressie

Rijksoverheid startte 1 oktober een campagne om de taboe op depressie te verminderen. Ze zetten tips op een rij om symptomen te herkennen. Ook kun je meer leren over hoe je iemand met een depressie kunt helpen. Meer informatie is te vinden op www.omgaanmetdepressie.nl


Uit de praktijk: vluchtelingenspreekuur in de Pauluskerk

De spreekuren op dinsdag en donderdag zijn vaak druk bezocht.
Mannen, vrouwen, gezinnen van diverse nationaliteiten. Zo ook een mevrouw uit Eritrea.
Haar geboortejaar geeft haar leeftijd aan maar ze ziet er ouder uit. Ze is kwetsbaar en ziek. Zij heeft een paar jaar in de nachtopvang gezeten waardoor ze overdag geen opvang had. Dan werd ze in de ochtend op straat gezet. Daar was ze eigenlijk te kwetsbaar voor, maar op dat moment was er geen andere mogelijkheid. Na een opname in het ziekenhuis was zij te ziek voor alleen de nachtopvang. Zij had ook dagopvang nodig.
Gelukkig kwam er een kamer vrij in een van onze panden en konden wij haar daar opvangen.
Daardoor kwam ze tot rust en knapte zij zienderogen op. Een eigen plek en rust is wat zij nodig had. Helaas is het nog niet gelukt om vanuit ons vluchtelingenwerk haar verblijf definitief te realiseren. De lokale overheid dringt er bij de landelijke overheid regelmatig op aan om haar een verblijfsvergunning te geven op basis van medische gronden maar zonder succes. Zij is te ziek om terug te gaan en heeft dringend medische zorg nodig die zij in haar eigen land niet kan krijgen. Natuurlijk zijn wij blij met de support vanuit de lokale overheid. Maar ook vanuit die hoek hebben de pogingen dus tot nu toe geen succes.
Momenteel heeft mevrouw weer een terugslag; zij is voor observatie opgenomen in het ziekenhuis. Wij moeten afwachten wat de uitslag is.
Wij helpen haar zoveel wij kunnen en gelukkig weet mevrouw de weg naar de Pauluskerk te vinden. Natuurlijk hopen wij dat zij binnenkort een verblijfsvergunning krijgt zodat zij in alle rust kan herstellen en in Nederland een leven op kan bouwen. Dat zou pas echt rechtvaardig zijn en zal haar
medische en psychische situatie zeer ten goede komen.
(door Sjany Middelkoop en Ingemarij Sjoer)

Cooking for crowds – Bijzonder kookboek

Al vijftien jaar komen dak- en thuislozen iedere vrijdagmiddag samen voor een oecumenische viering en een gezonde maaltijd in het Stadsklooster in Den Haag. Deze maaltijden worden verzorgd door een grote groep vrijwilligers die het voor elkaar krijgt iedere vrijdag met een klein budget een maaltijd te verzorgen – de laatste jaren wekelijks voor meer dan honderd personen.
Vanuit puur kookplezier en vanuit de voldoening om voor de doelgroep van het Straatpastoraat concreet iets lekkers te kunnen bereiden, is het kookboek Cooking for Crowds in een jarenlange praktijk ontstaan.
Om het bereik zo groot mogelijk te maken wordt het een Engels boek met een Nederlandse handleiding voor de technische termen.
Cooking for Crowds is uniek in zijn soort, want het biedt een scala aan recepten voor grote groepen, boodschappenlijsten en tips. Hoe kook je bijvoorbeeld 120 eieren precies gaar? En hoeveel kilo aardappels zijn er nodig voor 120 personen? Tegelijk wordt op een aanstekelijke manier aandacht gevraagd voor het werk van het Straatpastoraat. Van ieder verkocht boek komt €2.50 ten goede aan Stichting Straatpastoraat Den Haag.
Via crowdfunding zoeken wij tenminste 10.000 Euro om deze uitgave mogelijk te maken. Via de website http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/cookingforcrowds/ kan veilig worden gedoneerd.

Rita’s Reisbureau

Rita’s Reisbureau is een kleine organisatie die bemiddelt tussen enerzijds mensen die in Nederland een vakantiehuisje hebben en anderzijds mensen die graag in Nederland op vakantie willen maar het niet kunnen betalen. Ze heeft haar oorsprong in het katholiek maatschappelijk activeringswerk in Rotterdam, maar werkt tegenwoordig ook landelijk. In de zomer van 2016 kon ze beschikken over 18 accommodaties die in totaal voor 84
weken beschikbaar waren. Rita’s Reisbureau vraagt nu om hulp:
· kent u in uw omgeving personen die beschikken over een vakantiehuisje, een stacaravan of ander
geschikt vakantieverblijf en die dat misschien voor een of enkele weken beschikbaar willen stellen?
· kent u in uw omgeving vrijwillige of professionele hulpverleners die gasten voor Rita’s Reisbureau kunnen selecteren en voordragen?
Reacties graag naar Bas van Es, uitvoerend coördinator. E: info@ritasreisbureau.nl

Bordspel Barmhartigheid

Het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden heeft een strategisch bordspel ontwikkeld om binnen een parochiekern, met een groep of in het gezin met het begrip barmhartigheid aan de slag te gaan.
Opdracht- en hulpkaarten rond de Zeven Werken laten de spelers zien hoe barmhartigheid in onze tijd praktisch vorm kan krijgen. In het spel komen vragen aan bod als: hoe barmhartig ben jij zelf eigenlijk? Stuur je vooral op eigen kracht of durf je anderen om hulp te vragen? En in hoeverre kun je
dan vertrouwen op de barmhartigheid van je medespelers?
Het spel kan hier gratis gedownload worden.

Tevredenheidsformulier

Tijdens de bijeenkomst van de regio Brabant kwam het tevredenheidsonderzoek naar inloophuizen in Breda ter sprake. Voor dit onderzoek is een handig formulier ontwikkeld. Dit formulier is inmiddels ook terug te vinden op onze site. Klik hier om het formulier te downloaden.

Stichting Specsavers

Stichting Specsavers Steunt (anno 2010) om lokale goede doelen en maatschappelijke initiatieven een financieel steuntje in de rug te geven. Elk jaar worden er verschillende maatschappelijke initiatieven zoals kinderboerderijen, jeugd- of sportverenigingen of de dierenambulances financieel ondersteund. De 123 winkels van Specsavers doen dit door van elk verkocht montuur of hoortoestel – gedurende een kalenderjaar – een vast bedrag te sparen voor het goede doel. Vanaf 17 oktober is het mogelijk om projecten aan te melden voor het spaarjaar 2017. Op http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl vindt u informatie over de inschrijvingsprocedure.

Geplaatst in Actueel.