DIGITALE NIEUWSBRIEF DAK december 2014

Vacatures
De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden zoekt een straatpastor voor 16 uur per week. Het betreft een nieuwe functie. Reageren kan tot 10 december.

De Kinderwinkel in Den Haag, onderdeel van Stek, zoekt een tienerwerker voor 32 uur per week. Reageren kan tot en met woensdag 10 december.

Inloophuis de Parasol in Ermelo zoekt per 01-01-2015 een vrijwillige coördinator, die bereid is, samen met de andere coördinator en circa 30 vrijwilligers, de gastvrije ontvangst van onze bezoekers vorm en inhoud te geven.

Wijkpastoraat Rotterdam West heeft een vacature voor een pastoraal werker voor 8 uur per week. Reageren kan tot 19 december.

Kijk op www.netwerkdak.nl voor de volledige vacatures.

Oproepen en vragen

Boekhoudpakket
Welk boekhoudpakket is geschikt voor de boekhouding van een inloophuis met 1 beroepskracht en een omzet van € 50.000 per jaar. Die vraag kwam binnen bij het secretariaat. Welke penningmeester kan advies geven aan dit nieuwe inloophuis? Mail uw tip naar het secretariaat of bel 0637192976.

Gedoogzone
Wie heeft als straatpastor, inloophuis of anderszins, ervaring met een gedoogzone. Een gedoogzone is een plek of gebied in de stad waar het toegestaan is om alcohol te gebruiken. Inmiddels is op heel veel plaatsen het verboden om op straat te drinken. Pastor Max, werkzaam bij de Stichting Streetpastor te Ede wil graag weten wat ervaringen elders zijn, omdat hij in Ede met de gemeente spreekt over een dergelijke zone. Heeft u ervaring hiermee, bel dan naar 06-51729099, mail max@pastormax.nl of het secretariaat.

Kerstactiviteiten in beeld
Op de website willen we in beeld brengen welke activiteiten de lokale organisaties organiseren voor en tijdens het kerstfeest. Stuur een foto, aankondiging, facebook link, filmpje naar het secretariaat van de activiteit in uw inloophuis en volg wat anderen doen.

Aankondigingen Netwerk DAK

Goed bezochte landelijke netwerkdag
Zo’n 150 mensen luisterden geboeid naar de inleiding van Andries Baart tijdens de netwerkdag op 17 november in Weert. “Als je eigen kracht zegt, dan moet je er altijd kwetsbaarheid bij noemen.” drukte hij de aanwezigen op het hart. “In beleidstaal wordt kwetsbaar iets wat ongewenst is, iets van bepaalde groepen. Maar iedereen is kwetsbaar, wij zijn allemaal kwetsbaar, bijvoorbeeld als je je baan kwijt raakt of als je partner ziek is. Kwetsbaarheid hoort bij het leven en mag niet weggemoffeld worden.” Volgens Theo Bovens, gouverneur van Limburg zijn overheidsinstanties er altijd op gericht om iedereen gelijk te behandelen, terwijl veel kwetsbare mensen juist gebaat zijn bij maatwerk. Een heel ander geluid kwam van Thijs Hendrix, sociaal ondernemer, die zoekt naar een combinatie van ondernemen en maatschappelijke doelen.
Het werk van vier Limburgse projecten werd gepresenteerd in een film workshops.
De opkomst was anders dan andere jaren. De dag werd georganiseerd in samenwerking met de Dienst Kerk en Samenleving in het Bisdom Roermond. Ongeveer de helft van de aanwezigen kwamen via de Limburgse netwerken van deze dienst: bisschop Wiertz, parochie-medewerkers, Franciscusgroepen en medewerkers van zorg instellingen. Er waren ook veel nieuwe gezichten vanuit de bij Netwerk DAK aangesloten organisaties. Dat komt doordat er in 2014 veel contact was in het land. Er waren minder vaste bezoekers uit het noorden weg vanwege de afstand. Bekijk hier de foto’s.

Theologische doordenking van de presentie
Op 7 november tijdens de bijeenkomst van straatpastores sprak Fred van Iersel, bijzonder hoogleraar te Tilburg, over contemplatief pastoraat. Het is een theologische doordenking van de presentie.
Contemplatief pastoraat heeft niet allereerst betrekking op het voeren van theologisch interessante geloofsgesprekken, maar op het beleven van vertrouwen op God en het waarnemen van vertrouwen op God voorbij de taal, bij jezelf en bij de ander. En dit vertrouwen op God kan worden gevonden zowel bij taalvaardige mensen voorbij de grenzen van hun taal, alsook, en zeker niet minder, bij de niet taalvaardige mensen. De contemplatieve pastor ontdekt het Godsvertrouwen zowel bij zichzelf als bij de mensen die zich aan haar zorg toevertrouwen. Zij neemt waar hoe zowel God als het antwoordende Godsvertrouwen reeds present zijn in het leven van mensen, en daar een bron van liefdevol leven vormen. Contemplatief pastoraat is dan dus: God zien in het leven van mensen, en zien hoe mensen intuïtief vertrouwvol antwoorden op deze reeds aanwezige liefde van God. Lees hier de inleiding.

Regionale bijeenkomst over fondsenwerven
Op 3 november bogen bestuursleden van 4 inloophuizen zich over vragen rondom financiering. “Fondsenwerven is niet een bijzaak, maar is integraal onderdeel van het werk. De organisatie moet er op ingericht zijn, bijvoorbeeld qua financiële verslaglegging en een transparante organisatiestructuur.” Lees mee en bekijk de presentatie die Pieternel Ermen gaf.

Berichten

Armoede Doet u mee?
Net als in 2014 wil Skanfonds in 2015 achttien projecten gedurende drie jaar ondersteunen, gericht op betere kansen voor kinderen t/m 12 jaar uit gezinnen die in armoede leven. Lees meer over de voorwaarden.

MEDE
Sinds kort heeft Skanfonds een blad, MEDE. Een blad over medemensen en medeleven; over medestanders en medeverantwoordelijkheid. U maakt kennis met mensen die inspireren; de professionals en vrijwilligers wiens werk het Skanfonds met subsidies mede mogelijk maakt. Op www.skanfonds.nl kunt u een gratis abonnement aanvragen.

Landelijke agenda voor de toekomst van informele zorg
35 organisaties rond informele zorg schreven de Toekomstagenda Informele Zorg & ondersteuning. Hij werd aangeboden aan staatsecretaris van Rijn. De agenda bevat adviezen om de uitdagingen aan te gaan die de decentralisaties in het sociale domein met zich meebrengen. Download de agenda voor de toekomst van informele zorg.

Festival van de kwetsbaarheid
Op zaterdag 13 december 2014 organiseert Hogeschool Windesheim van 10.00 – 17.00 uur het Festival van de Kwetsbaarheid rond de Grote Kerk in de binnenstad van Zwolle. Met muziek, theater, workshops, lezingen en een kerstmarkt. Bezoekers komen in gesprek, doen ervaringen op en maken concerten en optredens mee over kwetsbaarheid als onderdeel van het leven en voorwaarde voor persoonlijke groei. Kijk hier voor meer informatie.

Uit de praktijk
Op de facebook pagina van De Herberg in Westervoort was het volgende te lezen
Deze ochtend zegt een gast: “ik doe niet mee aan die werkgroep, aan mij heb je niet zoveel als ik depressief ben” waarna er gezegd wordt. “Je mag zijn wie je bent, ook met je beperkingen, in jou zitten zoveel kwaliteiten”. Met grote ogen en open mond zegt de gast: ‘Ik doe graag mee”.
Waar gaat het uiteindelijk om? Dat mensen in al hun kwetsbaarheid en beperking aangesproken worden op hun eigen kracht, want die zit in ieder van ons. Je mag er zijn zoals je bent.

Geplaatst in Actueel.