EXTRA Nieuwsbrief DAK december 2012

EXTRA DIGITALE NIEUWSBRIEF NETWERK DAK

Vacatures

Het Straatpastoraat in Den Bosch zoekt een straatpastor voor 16 uur per week. Solliciteren kan tot 15 januari 2013. Kijk hier voor de volledige advertentie.

Op de website staan nog drie andere actuele vacatures.

Vrijwilliger gezocht

SNDVU, ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers in Utrecht zoekt een ondersteunend bureaumedewerker. Kijk hier voor de functie.

Aankondigingen

Nominaties gevraagd voor Religieuzenprijs 2013 In 2013 zal de KNR voor de derde keer de Religieuzenprijs uitreiken voor een lofwaardig maatschappelijk initiatief. Voor de prijs komen in aanmerking mensen of organisaties die met hun activiteiten nauw aansluiten bij de traditie en de spiritualiteit van actieve congregaties. Personen of initiatieven voordragen kan tot 6 januari 2013. Meer lezen …

Studiedag Kerken en WMO Op 1 februari is in Amersfoort de studiedag van de diaconale studiekring over kerken en WMO. Sprekers zijn Marja Jager-Vreugdenhil over de ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken, en Hanny de Kruijf, directeur van KSA/GCW, over diaconaal vrijwilligerswerk in Rotterdam. De dag wordt georganiseerd door de Diaconale Studiekring – Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) – Landelijk bureau DISK – Beraad Kerk & Wmo. Meer lezen …

Kleine buurtgerichte kerk plekken Het Beraad Grote Steden had in november 2012 een bijeenkomst rond het thema hoe blijf je overeind in een krimpend bestand en hoe blijf je vitaal en aantrekkelijk. In Enschede wil de kerk komen tot kleine buurtgerichte plekken (waar mogelijk oecumenisch) voor concrete pastorale en diaconale activiteiten. Zijn dit een nieuw soort inloophuizen…? Meer lezen …

Netwerk DAK wenst alle bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van inloophuizen, buurtpastoraat, straat- en drugspastoraat  fijne kerstdagen en alle goeds voor 2013!

Geplaatst in Actueel, Algemeen.