Nieuwsbrief DAK april 2018

Vacatures

Kerk en Buurt Noord in Amsterdam zoekt een buurtwerker voor 16 uur per week, in verband met zwangerschapsvervanging. Reageren kan tot 20 april.
Bij het nieuwe inloopcentrum Inn de Drie Tulpen in Hoorn is een vacature voor een betaalde coördinator voor 10 uur per week, met uitbreiding in 2019.
Reageren kan tot 30 april 2018.
Kijk hier voor informatie.

Berichten
 
Kerk in Actie collecteert voor inloophuizen en straatpastoraat
Op zondag 17 juni wordt in veel Protestantse kerken gecollecteerd voor inloophuizen en straatpastoraat. Dit biedt uitgelezen kansen om het werk van jouw inloophuis of pastoraat onder de aandacht te brengen van een groot aantal gemeenteleden. Wacht niet te lang, maak nu een plan! Kijk hier voor meer informatie.

Regionale bijeenkomsten ‘luisteren naar levensvragen’
Als je een luisterend oor biedt, dan merk je dat mensen soms heel indringende vragen stellen. Staan we met de mond vol tanden als een bezoeker zucht en vraagt ‘waarom moet mij dit overkomen’, of kunnen we al luisterend hierover in gesprek gaan. We zijn blij dat Tilly de Kruyf, verbonden aan het netwerk levensvragen, bereid is om haar expertise met ons te delen. De regionale bijeenkomsten worden gehouden: 11 juni ’s ochtends in Rotterdam; 13 juni ’s middags in Breda; 18 juni ’s ochtends in Amersfoort en 19 juni ’s avonds in Oosterbeek.
Noteer de datum alvast!

Straatpastoraat
Dertien straatpastores waren bijeen op hun landelijke dag. Er waren drie nieuwe beroepskrachten en twee stagiaires. Annemarie van der Vegt vertelde hoe haar boekje ‘Verhalen van de straat’ tot stand kwam en hoe belangrijk het was voor de mensen die geïnterviewd werden. Het onderzoek ‘Lessen uit de werkwijze van pastores’ werd besproken met onderzoekster Hannah Klop. Straatpastores zijn te bescheiden want het is opzienbarend hoe zij mensen weten te bereiken, waar het de formele instellingen niet lukt.
In oktober is de volgende bijeenkomst.

Leertrajecten
Trainingscentrum Kor Schippers biedt najaar 2018 een leerroute voor (beginnende) professionals die werken op het snijvlak van maatschappij en ideële organisaties, wijkteammedewerkers. Meer lezen.
Trainingscentrum Kor Schippers biedt vanaf juni de cursus ‘Leiderschap en Eigenaarschap’. De introductie bijeenkomst is op 24 mei. Meer lezen
Stichting Presentie verzorgt vanaf half mei de Masterclass Presentie meer lezen.
Onverwacht Opgewekt organiseert op 2 juli ‘Zeg het met je lijf’, een provocatieve Masterclass. Meer lezen.

Afscheid Andries Baart
Met een openbaar college ‘Waarnemen, een kunde’ nam Andries Baart afscheid van de stichting Presentie. Indrukwekkend te zien dat er 350 mensen uit de wereld van zorg en welzijn bijeen waren die op een presente wijze naast anderen willen staan. Andries kreeg een daverend en welverdiend applaus. De Stichting Presentie gaat in volle vaart vooruit. Zij zoekt mensen en organisaties die in de ontwikkeling van presentie duurzaam met hen willen optrekken.
 
Ab Harrewijnprijs 2018
Op 13 mei wordt om 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam de Ab Harrewijnprijs uitgereikt. Er zijn vijf initiatieven genomineerd. Dit jaar is er geen inloophuis onder de kanshebbers, maar het gaat natuurlijk wel om inspirerende initiatieven. Kijk even op www.abharrewijnprijs.nl om te zien wie de kanshebbers zijn.
 
Bijeenkomsten

Expertmeeting Zorgzame kerk
Er komen twee expertmeetingen over Zorgzame kerk. Woensdag 16 mei in Rotterdam en Dinsdag 29 mei in  Hoogeveen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar: j.bac@kerkinactie.nl 

Bijeenkomst diaconale studiekring op 14 september
Noteer alvast de datum, het programma volgt. Lees hier het nieuwste literatuuroverzicht gemaakt door Herman Noordegraaf over diaconie.

Met ervaringsdeskundigen armoede aanpakken
Op 18 mei wordt in Houten een expertbijeenkomst georganiseerd over ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting en over de methodiek EDASU. De bijeenkomst wordt gehouden voor sleutelpersonen met veel kennis en ervaring. Meer informatie: klik hier.
 
Uit de praktijk
 
Inloophuis Culemborg heeft een nieuw gezicht en dit schreven ze aan Netwerk DAK: ‘Vorig jaar tijdens de regionale bijeenkomst deden wij als bestuursleden van Inloophuis Culemborg veel inspiratie en ideeën op en daarmee zijn we enthousiast aan de slag gegaan. Het resultaat is een “nieuw gezicht” voor ons inloophuis: een nieuw logo, een nieuwe folder en een eigen website! We zijn er reuze trots op en nodigen jullie hierbij uit om die via onderstaande link te bekijken: www.inloophuisculemborg.nl

Geplaatst in Actueel.