Nieuwsbrief Dak april 2015

Vacatures

Stichting De Vonk is op zoek naar een nieuwe directeur voor 32 uur per week. Reageren kan tot 20 april 2015.

Inloophuis Domino in Gouda is op zoek naar een assistent coördinator voor 12 uur per week.
Reageren kan tot 13 april 2015.

Stek in Den Haag is op zoek naar een diaconaal werker voor 18 uur per week. Reageren kan tot 7 april.

Stekjong in Den Haag is op zoek naar een theoloog voor 24 uur per week voor het nieuwe project:
De tafel van de hoop. Reageren kan tot 2 april 2015.

Kijk hier voor meer informatie

Aankondigingen Netwerk DAK

In de media
Op dinsdag 11 maart was het wijkpastoraat Bloemhof in Rotterdam te zien bij de RKK. Kun je na de terroristische aanslagen in Parijs, België en Denemarken als pastor nog bruggen bouwen tussen moslims en christenen in Rotterdam?

In dagblad Trouw verscheen op 7 maart een bijdrage over het belang van straatpastores. Journalist Dora Rovers liep een dag mee met de nieuwe Leidse straatpastor Folly Hemrica.

In ‘Diaconie en parochie’ staat een bijdrage van Hub Vossen en Helma Hurkens over presentie in de participatiesamenleving, naar aanleiding van de netwerkdag van november. In hetzelfde tijdschrift boeiende
bijdragen over contemplatief pastoraat en kerken en Wmo.

Op www.netwerkdak.nl kunt u alles terugvinden.

De keus is aan u!
over de positie van vrijwillige inzet in tijden van transitie
De regionale bijeenkomsten in Rotterdam op 13 april en Tiel op 21 april gaan over de positie van de lokale organisaties als vrijwilligersorganisaties. Kijk hier voor het programma.

Berichten

Kerk en evenement
De Voorjaarsconferentie van het Beraad Grote Steden ging over de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk? Kijk hier voor de inleiding over de waarde van kerkelijke evenementen en van evenementen voor de kerk,
door Ronelle Sonnenberg.

Symposium voor bestuurders
Op 11 april organiseert Trainingscentrum Kor Schippers een symposium voor bestuurders van kerk & buurt en inloophuizen. Het is een symposium waar zij bestuurders een pluim geven voor hun belangrijke vrijwilligerswerk
en hen verrassen met een goede inhoudelijke discussie over het besturen van kerk & buurtwerk en inloophuizen.
Kijk hier voor de uitnodiging.

Scheurtjes laten licht door, praat mee over de gezinssynode 2015
KNR en de Unie NKV organiseren een symposium op 22 april in Utrecht om katholieken een kans te geven zich
vrijelijk uit te spreken over zaken rond seksualiteit en relaties. Bedoeling van de organisatoren is om op grond van de geluiden tijdens dit symposium een tekst te formuleren die ze willen inbrengen bij de organisatoren van de bisschoppensynode in oktober te Rome. Verzoek om dit bekend te maken in eigen kring, want de organisatoren
komen niet makkelijk de parochies binnen met dit voor de bisschoppen heikel onderwerp. Kijk hier voor de uitnodiging.

Verborgen leed
Schuldhulpmaatje Nederland liet een literatuurstudie doen om versnipperde informatie over financiën van Nederlandse huishoudens te bundelen en te ontsluiten. Het dient als achtergrondinformatie voor belanghebbenden die in dit werkveld werkzaam zijn. Tevens is deze informatie nuttig voor de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe preventieprojecten. Het rapport is te vinden via www.schuldhulpmaatje.nl.

Civil society is van de burger
In tijden van bezuiniging is er ‘behoefte aan vrijwilligers om de maatschappelijke gaten te vullen.’ Maar vaak is dat alleen als uitvoerder. De overheid stelt de prioriteiten en de beroepsbestuurder geeft de kaders. Eigenaarschap is echter de kern van een civil society. Als we de civil society nieuw leven willen inblazen, moeten we ook het eigenaarschap teruggeven.
Dat vraagt om nieuwe vormen van bestuur. Besturen waarin het makkelijker is om tijdelijk en snel te participeren. Bijvoorbeeld door meer diversiteit, meer ruimte voor initiatieven van onderop en meer mensen laten meespreken met moderne media. Marike Kuperus en Lucas Meijs reflecteren hier op. Kijk hier voor het artikel.

Goede Week en Pasen
Tijdens de Goede week en Pasen zijn er in veel van de lokale organisaties vieringen of wordt anderszins stilgestaan
bij deze momenten in het jaar. Zo is er op eerste paasdag om 6.00 uur een wandeling vanuit ’t Stoofje in Oudenbosch. In het donker staan ze stil bij de dood van Jezus en wat zijn dood voor hen betekent. Al wandelend zullen ze de zon op zien komen en ervaren wat dat met hen doet.
Voor Pasen wenst het bestuur van Netwerk DAK dat we met velen bezig blijven hoopvolle tekenen van saamhorigheid te zijn.

Geplaatst in Actueel.