DAK NIEUWSBRIEF april 2015

Dak bij de tijd
De enquête ‘DAK bij de tijd is’ is door ruim 60 organisaties ingevuld van de 100 die zijn aangesloten bij Netwerk DAK. Er kwamen vaak zeer uitgebreide en informatieve antwoorden. 60% is voor enquêtes een heel hoge score en het geeft een beeld dat representatief is voor het hele werkveld. Publicatie en presentatie volgen. Een eerste indruk wordt volgende week verzonden naar alle aangesloten organisaties.

Regionale bijenkomst ‘aandacht voor zingeving’
Stilte-ruimte, gespreksgroep, kaartjes met zegenwens, stilte bij de maaltijd, een kerk-café … bekende en minder bekende manieren van aandacht voor zingeving kwamen naar boven tijdens de regionale bijeenkomst in Gouda. Het voegt iets toe voor de bezoekers en is goed te rijmen met ‘er zijn voor iedereen, zonder verborgen agenda’. Gaandeweg de bijeenkomst blijkt hoe er gewikt en gewogen wordt, tussen openheid en bespreekbaar maken. De deelnemers zaten op het puntje van hun stoel en de tijd was te kort om overal op in te gaan.
Heeft u materiaal rond zingeving in het inloophuis? Laat het weten, dan kunnen we het delen.
Maandagochtend 23 mei is de volgende regio bijeenkomst in Inloophuis Wording in Hilversum.

Landelijke netwerkdag
De landelijke netwerkdag wordt gehouden in Utrecht op 12 oktober (en niet in november zoals eerder aangekondigd).

Verhalen vertellen iets
Verhalen verzamelen van bezoekers en vrijwilligers dat gaan ze doen in Inloophuis Markt 17 in Wageningen. Met focus op de betekenis van het inloophuis in hun leven. De opbrengst van al die verhalen leert hen waar Markt 17 zich in de toekomst op moet richten. En het is naar de buitenwereld ontzettend belangrijk om duidelijk te maken waarom een inloopcentrum als Markt 17 belangrijk is in de stad. Na één of twee jaar worden de resultaten vervolgens gedeeld met andere inloopcentra.

Oase Oosterbeek
Ruim 4 maanden geleden opende Oase Oosterbeek haar deuren voor de wekelijkse inloop op de maandagmorgen en de donderdagmiddag. De spannende vraag was hoe snel en hoe breed dit initiatief bekendheid zou krijgen bij mensen in en rond Oosterbeek. In deze eerste 4 maanden is de inloop meer dan 200 keer bezocht door zo’n 75 verschillende gasten.
Oase Oosterbeek was één van de plekken die deelnemers ontving tijdens de landelijke netwerkdag van 2015.

Kerk in de stad
Netwerk DAK is lid van het Beraad Grote Steden. Twee aangesloten organisatie mogen mee naar de voorjaarsconferentie op vrijdagmiddag 22 april Utrecht. Het gaat over ‘kerk zijn in de stad’, met accent op reorganisatie en solidariteit, het interreligieuze netwerk, missionair en verlegen. De stedentrip is een jaarlijkse inventarisatie en laat zien wat speelt rond deze accenten. Kijk hier voor meer informatie.

Berichten

Handig hulpmiddel voor het schrijven van uw projectplan
Het Laurensfonds bood in zijn nieuwsbrief een handig hulpmiddel aan om een projectplan te schrijven en goed te formuleren wat het beoogde doel is. Wat wilt u met uw project veranderen, welke bijdrage wilt u met uw project leveren en welke middelen wilt u hiervoor inzetten? Ze noemen het ‘Theory of Change’. Kijk hier voor meer informatie. Het Laurensfonds zette overigens twee kerkelijke projecten in de schijnwerpers: Huiskamer de Paraplu en  Talent Present, beiden in Rotterdam.

‘Zingeving in zorg: De mens centraal’
In maart bracht Zonmw een bundel essays en interviews uit. Zingeving vormt een intrinsiek onderdeel van het zorgproces en is niet uitsluitend voorbehouden aan specifieke zorgdomeinen of beroepsgroepen. De vier essays bieden een helder theoretisch kader. Interviews vanuit verschillende praktijkperspectieven en een peiling onder patiënten maken duidelijk dat de tijd rijp is om de mens centraal te zetten en meer aandacht te besteden aan zingeving in de zorg. De publicatie is te downloaden.

Achtergrond

“Die aardappelen hoeven niet christelijk te zijn, ze moeten gaar zijn …”
Deze opvallende zin is te lezen in een interview met Ranfar Kouwijzer op de website Nieuwwij. Hij gaat in op de betekenis van een centrum als Stem in de Stad. Enkele citaten uit het interview met deze directeur.
“Stem in de Stad is een grote organisatie; er gaat bij ons driekwart miljoen per jaar om, we hebben 12 vaste werknemers in dienst. Tegelijkertijd bezuinigde de gemeente Haarlem de afgelopen jaren telkens 1 miljoen in het sociaal domein. Dus onze totale organisatie keer 1,5 wordt hier per jaar wegbezuinigd. Dat gebeurt overal in Nederland. Het is een illusie om als kerken en diaconale centra te denken dat je daar een antwoord op kan geven, dat je dat op kunt vangen. Het gebeurt gewoon. Je hebt te maken met een veranderende samenleving en dat kun je niet keren. … Die slogan ‘helpen waar geen helper is’ vind ik aanmatigend. Je zult moeten erkennen dat je helemaal geen helper kunt zijn daar waar geen helper is – nog los van wat er allemaal aan verborgen nood is. In contact zijn met een ander, dat is wat je kunt doen.” …
“Wat we concreet doen? Heel simpel: present zijn, naast de mensen gaan staan, hun verhaal horen. De kern van het diaconale is de ontmoeting met de ander die anders is, of die nou dakloos of vreemdeling is. Dat is best moeilijk, daarvoor moet je stappen zetten. Je omgeeft je immers vooral met mensen die zijn zoals jij – of je nou dakloos bent of rijk. Er valt zoveel te halen op het moment dat je dwars door elkaar zit. Precies dat gebeurt hier. Je weet nooit waar het gesprek naartoe gaat, het is altijd verassend. En dat vind ik zo belangrijk: dat je ergens het besef houdt dat deze stad van ons allemaal is, dat je elkaar nodig hebt en dat het niet goed is om langs elkaar heen te leven.” …
Voor Stem in de Stad is gastvrijheid ontzettend belangrijk – dat zullen alle vrijwilligers beamen. Daarnaast zijn respect, aandacht en wederkerigheid belangrijk. Dat is geen identiteit, we vallen er niet mee samen, maar het zijn dingen die we belangrijk vinden en die we met elkaar nastreven. Een diaconaal centrum heeft altijd een dubbele opdracht: zorgen voor diegenen die het zwaar hebben, maar andersom ook dat degene die helpt wordt geraakt. Het is een plek van wisselwerking. Een kant en klaar verhaal voor wat betreft de identiteit zit dat alleen maar in de weg. Tegelijkertijd is het voor iedereen die hier komt helder dat dit een initiatief is van samenwerkende kerken.
Lees het hele interview.

Agenda

Festival van de Hoop in Haarlem op 17 april
Wat verbindt christenen, joden, moslims en humanisten? En wat kunnen we van elkaar leren? Festival Dag van Hoop is er voor iedereen die gelooft dat het morgen beter kan zijn dan vandaag en dat we elkaar daar bij nodig hebben.

De kracht van crowdfunding op 20 april
Fondswervingsplatform ‘Geloof in je project’ organiseert een inspiratiebijeenkomst in Amsterdam. Met inmiddels 150.000 euro op de teller is de website, die anderhalf jaar geleden startte, een groot succes. Op 20 april kun je speeddaten en workshops volgen. Voor wie gelooft in zijn project, hiervoor op zoek is naar geld en meer wil weten over crowdfunding.

IDO lelystad houdt minisymposium op 29 april
Bestuurder Alle Broersma neemt na 13 jaar afscheid als voorzitter bij IOD Lelystad. Daarom is er op 29 april een minisymposium: ‘IDO op weg naar 2025’. Dan wordt ook Veerle Rooze welkom geheten als nieuwe directeur.

Het verhaal van Present op 28 april
De stichting Present bestaat 10 jaar en viert dat op 28 april met het symposium ‘Het verhaal van Present’. Welke lessen leren we over groei en verduurzamen van maatschappelijke initiatieven? Wat zijn succesfactoren voor groei? Hoe verduurzaam je na enkele jaren?

10 jaar Stilte tegen armoede op 21 juni
De Stilteactie Tegen Armoede in Den Haag bestaat 10 jaar op 21 juni. 10 jaar lang, iedere derde dinsdag van de maand, weer of geen weer, staan er zwijgende mensen naast elkaar in een rij op het Plein. Soms in fluisterend gesprek met omstanders of op verstaanbare toon met gezagsdragers en politici. Armoede blijft een schande. Bij dit 10-jarig bestaan verbreken ze de stilte en laten hardop van ons horen. Om 13.00 uur verzamelen aan het Plein bij het standbeeld van Willem de Zwijger, 13.15 uur stilstaan en weer verder gaan, 13.30 uur uitreiking van de broodpenning.

Studiedag ‘Predikant en Diaconaat’ op 3 juni
De studiedag voor predikanten en kerkelijk werkers wil predikanten toe rusten en bemoedigen met het oog op hun betrokkenheid op het diaconaat nu. Tegelijk wil de studiedag reflectie bieden op de meer beleidsmatige vraag naar de toekomst van deze betrokkenheid in het kader van de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’.

Geplaatst in Actueel.