Nieuwsbrief DAK april 2013

Vacatures

Bestuursvacatures bij Stichting Buurtpastoraat Utrecht

De Stichting BuurtPastoraat Utrecht is op zoek naar een nieuwe penningmeester en naar een bestuurslid dat het ondernemerschap kan versterken. Kijk hier voor meer informatie.

Aankondigingen Netwerk DAK

Els Keet genomineerd voor Ab Harrewijnprijs
Els Keet is een van de vijf genomineerden voor de Ab Harrewijnprijs. Ze werd voorgedragen door Netwerk DAK. Op 13 mei tijdens de prijsuitreiking wordt bekend wie van de genomineerden de prijs krijgt.
Els Keet is de drijvende kracht achter de in 2012 opgerichte stichting ‘Ervaring die staat’. Deze stichting ondersteunt en begeleidt dak- en thuislozen in hun persoonlijke ontwikkeling en kwaliteiten, maar ook bij hun talenten en dromen. Krachtgericht werken staat centraal, net als zelfregie en medezeggenschap. Kijk op www.ervaringdiestaat.nl.

Kroonappels

Twee van de bij Netwerk DAK aangesloten organisaties zijn gekozen tot de finalisten van de Kroonappels Oranje Fonds.

*De Kinderwinkel van Stek in Den Haag.

Bij de Kinderwinkel in Moerwijk is ieder kind, ongeacht afkomst, cultuur of geloof, welkom. Zes dagen per week zijn er activiteiten. Maar het belangrijkste is: aandacht geven!

* Stem in de Stad in Haarlem

Stem in de Stad is een belangeloze vrijwilligersorganisatie in Haarlem en geeft een stem aan mensen die niet goed (meer) mee kunnen komen. Er is aandacht en hulp op velerlei gebied. Gasten en vrijwilligers vormen met elkaar een gemeenschap die naar elkaar omziet.

Het Bruist, Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Op donderdagmiddag 18 april heeft het Grote Stedenberaad een middag over de kansen van samenwerking tussen diaconaat en creatieven.

Via Netwerk DAK mogen drie leden gratis aan de conferentie meedoen. Het boek Creatief diaconaat wordt die middag gepresenteerd.

Kijk hier voor meer informatie.

Symposium in Breda

Bij gelegenheid van het afscheid van Jan Hopman die de inloophuis Clement en Voor Elkaar in Breda oprichtte, is er een symposium georganiseerd met onder andere een inleiding van Henk Meeuws, op donderdag 16 mei vanaf 13.30 uur. Meer informatie: 076-5873482 (vóór de middag)

Kunstverkoop in Amersfoort

Het inloophuis “De Ontmoeting” in Amersfoort viert dit jaar haar vierde lustrum. Om dat te financieren worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een loterij en een kunstverkoop. Kijk hier voor meer informatie.

Vooraankondiging symposium Inloopcentrum toekomstbestendig!

Op vrijdagmiddag 4 oktober 2013 viert Inloopcentrum Meet-Inn in Ede haar 25-jarig jubileum met een symposium. Onderwerp van gesprek zijn de resultaten van het onderzoek ‘Inloopcentrum Toekomstbestendig!’ Kijk hier voor meer informatie.

Jaarverslag Aandachtscentrum Den Haag

Deze week ontvingen we het eerste jaarverslag, namelijk van het Aandachtscentrum te Den Haag. Om een indruk te geven van de dagelijkse praktijk zullen we in de Digitale Nieuwsbrief af en toe citaten opnemen uit de jaarverslagen.

“De stilteruimte is in verschillende opzichten het hart van het Aandachtscentrum. De bijbel ligt er open en bezoekers kunnen zich in alle rust terugtrekken om te bidden, te mediteren, een kaarsje te branden of hun hart te luchten in het kretenboek. Eén bezoeker komt bijna wekelijks alleen voor een bezoek aan de stilteruimte!

Rond de klok van 13 uur verzamelen de aanwezige medewerkenden en bezoekers die dat willen, zich in de stilteruimte voor het middaggebed. Een intens moment van verbondenheid rond de brandende Paaskaars waarbij grote en kleine noden voor de Allerhoogste worden gebracht en mensen hun weg kunnen vervolgen.

Nogal eens blijkt bij onze bezoekers een groot vertrouwen, zo ook vlak voor de verkiezingen in september als iemand bij de voorbeden uitspreekt dat ‘Jezus onze kandidaat is’. Voor hem is de keuze duidelijk . . .”

Het complete jaarverslag vindt u op de website

Informatie

Richtlijnen van de Diocesane Caritas Instelling Rotterdam

Het bestuur van de DCI heeft eind 2012 de richtlijnen voor toekenning geëvalueerd. De clustering van parochies en enige jaren praktijkervaring met de oude richtlijnen leidden tot lichte aanpassingen. De actuele richtlijnen staan op de site van de DCI.

Verdringing van burgerschap?

“Kerken hebben zeker een rol op Wmo-terrein, vinden zij zelf en dat vinden burgerlijke gemeenten ook, ” aldus Marja Jager-Vreugdenhil op een studiedag over kerken en Wmo. “Er zijn alleen heel diverse visies op die rol en verschillende invullingen over die rol door beide. Er is door al die visies een risico van ‘verdringing van burgerschap’ aanwezig: als verwacht of geëist wordt dat je voor je medemens zorgt, doe je het juist niet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties moet je beleidsmatig niet inzetten op andere activiteiten dan waarvoor ze gemotiveerd zijn. Je kan bijvoorbeeld van een kerk geen mantelzorgclub maken.”

Een impressie van deze studiedag met de presentaties van de inleiders is nu te vinden op de website van Disk.

De Zorgval, nieuw boek van Andries Baart en Christa Carbo

In dit bijzondere omkeerboek krijgt kritiek op de zorg twee gezichten. In een wetenschappelijk essay trekt prof. dr. Andries Baart van leer tegen het optimistische WMO-leger dat zelfredzaamheid en eigen kracht stimuleert, maar geen oog heeft voor kwetsbaarheid. Baart pleit voor de ‘presentiebenadering’ om de zorg voor haar eigen val te behoeden. Christa Carbo schetst aan de andere kant aansprekende en intieme praktijkportretten van mensen die in de zorgval liepen. Ze laat ook zien hoe het wel kan.

Oproep

Gezocht: ervaringen van samenwerking met Stichting Present

In veel van de steden waar inloophuizen zijn, is ook een Stichting Present actief. Stichting Present is bekend van eenmalige acties door een groep, vrienden, gezinsleden of collega’s. Vaak zijn het klussen, zoals het opknappen van een woning. Maar er zijn ook andere projecten zoals een dagje uit of een verwendag.

Het gebeurt ook wel eens dat via en Stichting Present een organisatie langduriger ondersteund wordt, bijvoorbeeld doordat deze gekoppeld wordt aan een bedrijf.

In Wageningen zorgde het bestuur van de stichting Present Wageningen op 3 april tijdens de maaltijd voor het toetje. Bovendien hielpen ze met het serveren van de verschillende gangen en met de afwas. Natuurlijk was er ook nog tijd om gezellig met de gasten te kletsen tijdens het eten.

In Amsterdam hebben de Protestantse Diaconie, Stichting Present Amsterdam en Stichting HIP, de handen ineengeslagen en samen een burennetwerk opgezet. Burennetwerk Amsterdam heeft als doel dat in buurten netwerken ontstaan van mensen die elkaar weten te vinden als het gaat om het bieden van en vragen om hulp. Dit kan gaan om kleine klussen in en om het huis, maar ook om sociale of andere activiteiten.

Graag ontvangen we ervaringen van samenwerking met Stichting Present, zodat andere inloophuizen nieuwe ideeën kunnen opdoen.

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 mei a.s.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

 

 

Geplaatst in Actueel, Algemeen.