Nieuwsbrief DAK

Vacatures

De Stichting Mara, maatschappelijk activeringswerk in Zuid-Holland, is op zoek naar en nieuwe directeur voor 36 uur per week. Reageren kan tot 6 oktober. Kijk hier voor meer informatie

Aankondigingen Netwerk DAK

17 november Landelijke netwerkdag in Weert

Presentie in de participatie samenleving, hoe kunnen we inspelen op de veranderende context? Andries Baart en de commissaris van de Koning gaan in gesprek met u in gesprek. Medewerkers van de Limburgse projecten vertellen over hun bijzondere werk. Een prikkelend programma over de uitdagingen waar inloophuizen en buurtpastoraat voor staan.

Programma en aanmelden via de website.

Jubileumconferentie met Andries Baart 1 november in Almere

Inloophuis De Ruimte bevindt zich al 25 jaar op het snijvlak van kerk en maatschappij. Wat kan die unieke plek betekenen te midden van andere ‘pleisterplaatsen’? Sprekers: Andries Baart en Stuart Murray Williams. Annemarie Jorritsma opent de dag. Kijk op de website van De Ruimte.

Tien jaar STEK

Stek – stichting voor stad en kerk in Den Haag – viert vrijdagmiddag 7 november het tienjarig bestaan: welke mogelijkheden en moeilijk­heden komen we tegen in ons werk? Wat gaat er spelen in stad en kerk? Kijk hier voor het programma.

Regionale bijeenkomsten

Op 27 oktober in Zaandam over sociaal isolement met een inleiding van Marina Jonkers van LESI. Op 3 november in Apeldoorn over fondswerving en andere bestuurlijke vragen.

Op 29 september kwam de regio Noord-oost Nederland bijeen met 20 personen van 6 inloophuizen. We spraken over het belang van levensbeschouwelijke bronnen bij vrijwilligerswerk en eenzaamheid en sociaal isolement.

Krimp en groei

In tijden van bezuiniging moeten sommige organisaties inkrimpen. Het Straatpastoraat Den Haag stuurde bericht dat de subsidie gehalveerd wordt en dat ze afscheid moeten nemen van een van de straatpastores. Ook in Tilburg en Groningen is minder geld beschikbaar. Het Annahuis in Breda daarentegen kreeg extra subsidie en groeide naar 3 medewerkers.

In Rozenburg is een enthousiaste groep die een inloophuis wil starten. Helma Hurkens van Netwerk DAK was een avond bij hen om mee te denken en tips te geven.

Mooie nieuwsbrief

Het Wageningens inloopcentrum Markt 17 geeft een mooie nieuwsbrief uit. Ze schrijven over burendag, ruilbeurs en een onderzoek door studenten over hun werk. Dat onderzoek beveelt aan meer verhalen en anekdotes in de rapportages te verwerken. Onderaan staan de logo’s van alles subsidienten en sponsors. Kijk hier voor Marktbriefje 17.

Theologen over vrijwilligers

Op de website pagina met reflectie over vrijwilligerswerk is een artikel van Henk Meeuws toegevoegd over ‘presente vrijwilligers’.

Bijeenkomsten

Kerken en Wmo

‘Kerken moeten een visie hebben op wat je wel en niet van een vrijwilliger mag vragen.’ Dat was een van de stellingen van Herman Noordegraaf tijdens een druk bezochte dag van Kerk in Actie over kerken en Wmo. Vooral voor de workshop over ‘Zorgzame kerk’ was veel belangstelling. Het verslag verschijnt binnenkort op de website van Kerk in Actie.

Scholingsroute voor coördinatoren van zorgvrijwilligers

Sinds kort biedt de Stichting Presentie een scholingsroute aan voor coördinatoren, die opgeleid willen worden om zelf presentiescholing aan vrijwilligers binnen hun eigen organisatie te gaan geven. Kijk hier voor meer informatie.

Beraad Grote Steden

Het Beraad Grote Steden houdt zijn najaarsconferentie op vrijdag 14 november in Utrecht. Onder de titel Kerk onder de loep, de anatomische les, worden Kerkelijke reorganisaties in Amersfoort en Emmen nader Netwerk twee personen deelnemen. Kijk hier voor de uitnodiging.

Berichten

Uit Jaarverslag Wijkpastoraat De Vrank Heerlen 2012

Pesten

Ik zit in de speeltuin als er een jongetje, M, bij me komt zitten. Ik vraag hem of hij niet wil spelen. “Nee, ik heb niemand om mee te spelen”, antwoordt hij. Hij is 8 jaar en vertelt me dat hij altijd gepest wordt als hij buiten op straat speelt, dus meestal blijft hij binnen. Ik vraag hem waarom hij gepest wordt, maar dat kan hij niet vertellen. Ik vraag hem of zijn moeder weet dat hij gepest wordt. Hij schudt van nee. “Mijn moeder wordt dan boos en zegt dat ik dan moet slaan, maar dat durf ik niet”. Ik spreek met hem af dat hij woensdagmiddag buiten gaat spelen en dat ik dan kom kijken. Op de bewuste woensdagmiddag zie ik al een groepje kinderen om hem heen staan. Als ik dichterbij kom, zie ik dat een kind hem een trap geeft. Hij blijft roerloos staan. Als ik aan de kinderen vraag wat ze aan het doen zijn, zeggen ze dat ze een beetje aan het spelen zijn, maar M mag niet meedoen, want “die is stom, heeft altijd vieze oude kleren aan en hij stinkt”. Op een gegeven moment komt een moeder van een van de kinderen naar buiten. Ik vertel haar het verhaal. “Ja maar”, zegt ze, “die andere moeders haal ik ook erbij, want hun kinderen pesten net zo goed”. Even later staan we met 6 moeders in de straat. De ene zegt: “Mijn kind doet dat niet, dat is die van jou”, de andere zegt: “Mijn kind heeft het altijd gedaan”, enz. Na lang kibbelen heen en weer en veel praten van mijn kant, wordt er toch gekozen voor een vreedzame oplossing. Als de kinderen buiten spelen zal een moeder bij toerbeurt toezicht houden. “En dat gepest moet nu maar eens afgelopen zijn”. M is nu met een aantal jongens bevriend en wordt ook op feestjes uitgenodigd. Het mooie hiervan is dat de moeders zelf met een oplossing komen, zonder ruzie of bemoeienissen van buitenaf.

Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 november 2014. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

Geplaatst in Actueel.