Nieuw kerkelijk jaar 2009

Vrede en alle goeds.

Beste mensen,

We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Een bijzonder jaar, want het wordt mijn laatste jaar in Delft. Ik word overgeplaatst en dat betekent dat ik na dit kerkelijk jaar met pijn in mijn hart afscheid van Delft en van de 150 vrijwilligers van het RK Stadsdiaconaat waarmee we in de loop der jaren in Delft heel wat hebben opgebouwd. Het komend jaar gaan we er natuurlijk keihard tegenaan en blijven we ons bezighouden met de projecten. We zorgen natuurlijk voor een goede overdracht aan mijn opvolger en we hopen dat het RK Stadsdiaconaat blijft groeien.

Graag sta ik even stil bij de gebeurtenissen van de afgelopen twee maanden. Als eerste meld ik u dat de vrijwilligers van de Vakantiebank uitstekend werk hebben geleverd met de actie ‘Geef me de Vijf’. We konden veel kinderen blij maken met een vakantie of een dagtochtje. De actie heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgebracht.

Op 26 juni hielden we in de Delftse Hout onze jaarlijkse barbecue voor dak- en thuislozen. Het werd een groot succes, want maar liefst 160 mensen kwamen iets eten en drinken. Ook onze burgemeester Bas Verkerk was erbij.

Dan de dingen die komen gaan. Er staat dit jaar heel wat op stapel. Natuurlijk gaan we verder met het WMO-project Samen Stadgenoot. Van 14 tot 18 september de Week tegen de Armoede op het programma. Het RK Stadsdiaconaat levert hieraan ook een belangrijke bijdrage.

Op 14 september wordt de nieuwe locatie van de Non-Foodbank bij Combiwerk geopend door wethouder Saskia Bolten en op 16 september vindt er in de Vredeskerk aan de Nassaulaan de anti-armoedeconferentie van de gemeente Delft plaats. Maar er is meer, want op 17 september is er bij Concordia een benefietgolftoernooi. De opbrengst komt ten goede aan de Non-Foodbank, de Voedselbank en de Vakantiebank.

Op vrijdag 18 september tenslotte open ik in de kapel van de Maria van Jessekerk het kerkelijk seizoen voor dak- en thuislozen. Vanaf 16.00 uur is er koffie, thee en gebak, om 17.30 uur begint de dienst. Tevens vier ik dan met de mensen van de straat mijn 60ste verjaardag.

Op zaterdag 3 oktober om 12.00 uur is er weer de jaarlijkse dierenzegening door pastor Tjeerd Visser, Guus Wijnhoven ofm en ondergetekende. Zet dit vast in uw agenda! Vooral de dierenliefhebbers.

Tot slot bedank ik bij deze iedereen die, hetzij financieel dan wel actief en in dienst van de medemens, steeds weer meewerkt aan het RK Stadsdiaconaat. Hartelijk dank hiervoor.

Hans van Bemmel ofm
Stadsdiaken

 

 

Geplaatst in Algemeen.