Nieuwsbrief DAK april 2017

Vacatures

Het Oecumenisch Aandachtscentrum in Den Haag is per 1 juni op zoek naar een pastor voor 18 uur per week. Solliciteren kan tot 14 april a.s.
Drugspastoraat Amsterdam zoekt ondernemende predikant/kerkelijk werker voor 32 uur per week. Reageren kan tot en met 26 april.
Kijk hier voor meer informatie
Op onze facebookpagina worden vacatures eerder gemeld.

Berichten

Meer dan een dak
Het boek ‘Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ is onder veel belangstelling gepresenteerd in Rotterdam. Inmiddels zijn aan alle DAK-organisaties twee exemplaren toegezonden. U kunt het boek downloaden en vervolgens publiceren op uw eigen website en zo zichtbaar maken van welke beweging uw inloophuis, straatpastoraat of buurtpastoraat deel uit maakt.
René de Reuver, scriba van de PKN gaf de volgende overweging mee: ‘In onze seculiere, geprotocolliseerde samenleving komt het naar mijn overtuiging aan op ‘missionaire presentie’. Een presentie, nabij en trouw, die ruimte schept om bij elkaar op verhaal te komen en samen te groeien in en aan het verhaal ´dat gaat’,  ons gaande houdt en perspectief biedt. Hij deed de suggestie aan de presentiegedachte het woord missionair toe te voegen. Iets om over door te praten.

DAK bij de tijd
Bij 25 organisaties hebben Jan van Opstal en Helma Hurkens inmiddels een werkbezoek gebracht. Deze week weer twee organisaties, waar nieuwe initiatieven op bloeien en waar gestoeid wordt met de eigenheid.
Bij de inloop zie je vaak een vaste groep bezoekers ontstaan en er wordt veel nagedacht over hoe je nieuwe mensen kunt trekken en ook hoe je de vrijwilligers ondersteunt als er opeens heel andere gasten binnen komen wandelen. Neem zelf contact op als u een werkbezoek wenst.

Evalueren: most significant change
Met verhalen, evalueren wat het inloophuis voor de bezoekers betekent. Dat deden Markt 17 in Wageningen en het Straatpastoraat in Amsterdam. De verhalen worden in een groep besproken en de meest belangrijke verandering wordt benoemd. Indrukwekkend om van bezoekers te horen hoe belangrijk ontmoetingsplaatsen als Markt 17 en het straatpastoraat zijn. Wageningen organiseerde een workshop en Straatpastoraat Amsterdam houdt op 9 mei een expertmeeting rond deze manier van evalueren.

Netwerk
Vanaf half mei starten we weer met de regionale bijeenkomsten. Dit jaar gaat het over pr en het zichtbaar maken van het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat doen.
Ook uw jaarverslag op onze website? U kunt het toezenden aan secretariaat@netwerkdak.nl. De jaarverslagen zijn te vinden op www.netwerkdak.nl onder het kopje ‘alles over …
 
Berichten

Leven van wat komt
In zijn nieuwe boek ´Leven van wat komt´ komt schetst Erik Borgman een eigentijds katholiek uitzicht op de samenleving. Hij gaat daarbij onder meer in op de zorg, het onderwijs, de economie, het milieu en bijvoorbeeld onze omgang met vluchtelingen in Nederland en Europa. Columns van deze publieke theoloog zijn te vinden op De Bezieling.

Kwetsbaar bestaan
Op 12 mei wordt het boek gepresenteerd van Emeritus hoogleraar praktische theologie Hans Pasveer: ‘Kwetsbaar bestaan, over zachtmoedigheid’.
Wij mensen zijn  kwetsbare wezens, vanaf het begin van ons bestaan. Naast dat dit vraagt om zorg en aandacht, is het van belang  hoe wij met die kwetsbaarheid omgaan. Het algemeen maatschappelijk klimaat eist competitie, competentie, macht, najagen van winst en verdringt eerder die kwetsbaarheid dan dat het daar ruimte en aandacht voor heeft. Een positieve benadering van kwetsbaarheid, die in dit boek wordt bepleit, heeft vandaag iets van roeien tegen de stroom in. 

Vrijwilligersvergoeding voor mensen met een uitkering
De maximale vrijwilligersvergoeding die mensen met een uitkering mogen ontvangen, zonder dat het invloed heeft op de uitkering, is verhoogd naar € 150 per maand en € 1500 per jaar. De nieuwe regel gaat in per 1 april, kijk hier voor meer informatie.

3 x Armoede
‘Meedoen, samen uit de armoede!’ is het nieuwe programma van het Oranjefonds gericht op aanjagen van sociaal-economische participatie. Het nieuwe programma begint in november 2017, de werving start in april.
De handreiking Mobility Mentoring beschrijft hoe ondersteuning aan mensen met armoede en schulden met Mobility Mentoring eruit ziet: de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten.
De SER adviseert het nieuwe kabinet om de armoede onder kinderen structureel aan te pakken, kijk hier voor meer informatie.

Wijken voor een betere geestelijke gezondheid, 4 mei in Antwerpen
De conferentie “Wijken voor een betere geestelijke gezondheid”, wil zorgverstrekkers en verantwoordelijken bijeen brengen rond een groeiende integratie van eerstelijnszorg, persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Kijk hier voor meer informatie.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin mei 2017. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl. Op facebook vindt u actueel nieuws en berichten van aangesloten organisaties.

Geplaatst in Actueel.