Marga Klompé prijs

Op zaterdag 27 oktober 2007 heeft M25 de Marga Klompé prijs gewonnen. In de Aula van de Universiteit van Tilburg is de prijs ontvangen uit handen van de voorzitter van de Marga Klompé Stichting Mevrouw Timmerman – Buck.

De Delftse diaconale jongeren kregen hun prijs voor het naleven en handelen zoals opgeschreven in Matteus 25! “Wanneer hebben wij U gezien”. De geldprijs van 2500 euro die bij deze prijs hoort werd door onze bisschop verdubbeld tot 5000 euro, wat de vreugde alleen maar groter maakt!

Als diaken en Franciscaan ben ik trots op deze groep jongeren binnen onze kerk en op het dagelijksbestuur dat veel vrije tijd in dit project steekt! Ik hoop dat dit project handen en voeten gaat krijgen in ons bidom! In de werkzijze van M25 komen twee spiritualiteiten samen die van Franciscus en Don Bosco.

Motivatie van de jury

(Overgenomen uit de lezing van de voorzitter van de jury Prof. dr. Edith Brugmans, bijz. hgl. wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden vanwege de Radboudstichting en uhd rechtsfilosofie Radboud Universiteit Nijmegen)

M25 is de naam van een groep vrijwilligers die olv diaken Hans van Bemmel het project ‘grenzen verleggen’opzetten in 2003, in Delft. Dit project behelst dat jongeren tussen 13 en 17 jaar concrete diaconale activiteiten opzetten en uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn het haloweenfeest met mensen met een verstandelijke beperking, vieringen met daklozen en verslaafden die van een liturgie van de straat overgaan in eten met een feestelijk tintje. Het is een klein project, waarbij ongeveer 30 jongeren betrokken zijn. Maar het is wel een voorbeeldproject dat in andere steden navolging krijgt binnen het bisdom Rotterdam, en geleidelijk aan ook elders in het land. In de adviesraad werd over dit project gezegd: ‘Zeer zinvol aan dit project vind ik dat jongeren ondersteuning krijgen bij het verder willen kijken dan de eigen situatie – iets wat juist zo kenmerkend is voor deze leeftijdsgroep. …Het is gericht op iets doen. De aanpak is fris en reeel. Er wordt gewerkt aan een basis van solidariteit’. En zo is het. Opvallend is dat het christelijk geloof en in het bijzonder de franciscaanse spiritualiteit uitdrukkelijk meespelen voor de jongeren die dit werk van gerechtigheid doen. Ook dit is een echt Marga Klompé project dat wij graag met de prijs willen honoreren. ”

De gehele lezing van Prof. dr. Edith Brugmans kunt u hier downloaden.

M25, het project “grenzen verleggen” krijgt één van de drie Marga Klompé prijzen 2007 .

Marga KlompéMarga Klompé, eerste vrouwelijke minister van Nederland, was een markante vrouw. Met grote persoonlijke inzet streed zij voor menselijkheid, gerechtigheid, vrede en emancipatie van de vrouw in kerk en samenleving. Achtergestelde groepen gingen haar aan het hart.

De Marga Klompé Stichting wil de herinnering aan deze bijzondere vrouw levend houden, en daarom reikt het bestuur jaarlijks omstreeks de sterfdag van Marga Klompé drie geldprijzen uit ter bekroning of stimulering van activiteiten, waarin de geest van Marga Klompé zichtbaar wordt.

De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens een bijeenkomst op zaterdag 27 oktober a.s. in de Aula van de Universiteit van Tilburg. Er zal onder meer een interview plaatsvinden met alle prijswinnaars, over hun activiteiten, hun inspiratie en motivatie. Aansluitend aan deze bijeenkomst is er een receptie. Nadere informatie volgt.

De andere prijswinnaars

De andere projecten die een prijs hebben gekregen zijn:

Vier (oud)studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam voor hun boek Migranten in Mokum. De studenten bregen in dit boek een uit beeld geraakte groep migranten in beeld. Ze maken duidelijk dat integratie en emancipatie zonder “sense of belonging” niet mogelijk zijn; dat migrantenkerken dit gevoel bieden en westerse kerken niet aansluiten bij de problematiek van de christelijke migranten.

Stichting Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen. De prijs wordt met name toegekend voor de individuele taallessen aan een bijzonder geisoleerde groep buitenlandse vrouwen en voor de grote persoonlijke inzet en deskundigheid van de vrijwilligers. Het project is niet uniek in Nederland. Het is wel een typisch MKS-project vanwege de emancipatie van vrouwen en vanwege het werk aan de onderzijde van de samenleving.

Geplaatst in M25.