In memoriam

Wij gedenken op deze plek de mensen
die we mochten kennen als door God gegeven medemensen
die ons inmiddels weer hebben verlaten
die nu zijn thuisgekomen bij hun Schepper.

Met pijn in ons hart voor de mens die wij missen
met vreugde voor de mens die uit lijden verlost is
met respect voor de moed waarmee zij geleefd hebben

Ieder mens laat goede herinneringen na,
zolang we die doorgeven aan elkaar
houden we de kaars brandend.

Wij gedenken