De Mariakapel

Iedereen is meer dan welkom in de Mariakapel van de Maria van Jessekerk. De kapel is een deel van de grote kerk. Je kunt vanuit de kapel door een glazen wand de kerk inkijken. Deze mooie kapel is een sacrale ruimte en dat wil zeggen: een heilige ruimte waar elke dag heel veel mensen even binnenlopen om de bidden en een kaarsje op te steken.

Zij komen vaak om God en Maria te bedanken of juist om troost te zoeken bij Hem en Maria als er zorgen of verdriet zijn. Deze kapel wordt elke maand gebruikt voor de viering voorafgaande aan de maaltijd.

Ook in deze vieringen kunnen noden en verdriet bij God en bij Maria worden voorgelegd. Omdat deze kapel een sacrale, een heilige ruimte is, wordt van iedereen verwacht dat hij of zij zich in deze ruimte ingetogen en eerbiedig gedraagt. Lawaai door onnodig hard praten en lachten doen afbreuk aan de sfeer. Het spreekt vanzelf dat er in de kapel niet wordt gerookt, geen alcohol en geen verdovende middelen worden gebruikt.

Na afloop van de viering is de maaltijd in de Jozefzaal. Natuurlijk mag er in deze zaal tijdens de maaltijd wel gepraat en gelachen worden. Roken proberen we dan te beperken tot een minimum omdat er mensen zitten te eten. Alcohol en verdovende middelen blijven uit den boze.

Alvast bedank voor een ieders medewerking!

Diaken Jan Lamberts