De Mariakapel

Iedereen is meer dan welkom in de Mariakapel van de Maria van Jessekerk. De kapel is een deel van de grote kerk. Je kunt vanuit de kapel door een glazen wand de kerk inkijken. Deze mooie kapel is een heilige ruimte, die je dagelijks kunt bezoeken om een kaarsje te branden en te bidden. Een plek van stilte waar je even tot rust kunt komen om de ene keer je dankbaarheid, en de andere keer je zorgen aan Maria en de Heer voor te leggen.

Maandelijks komen wij hier bij elkaar om samen te vieren. Met elkaar zingen we, lezen we samen uit de Bijbel en denken kort over deze tekst na met elkaar. Tijdens de viering is er gelegenheid om, als je dat wil, in stilte een kaarsje aan te steken. Dan leggen we alles wat er in stilte leeft in ons hart bij Hem neer.

We nodigen iedereen die er voor openstaat uit om bij de vieringen aanwezig te zijn. Het is niet nodig om katholiek te zijn. Wat we wel vragen is respect voor de stilte van de heilige plaats, die de kapel voor ons als katholieken is. Van iedereen verwachten we dat hij of zij zich in deze ruimte ingetogen en eerbiedig gedraagt. Lawaai door onnodig hard praten en lachten doet afbreuk aan de sfeer. Het spreekt vanzelf dat er ook in de kapel niet wordt gerookt, geen alcohol en geen verdovende middelen worden gebruikt.
Voor iedereen geldt dat luisteren naar Bijbelverhalen, het zingen van liederen en het aansteken van een kaarsje een verrijking kan zijn. Want we zijn gelijken, broeders en zusters, zoals ook Jezus broeder is van ons allemaal.

Melchior Kerklaan