Maaltijdviering verzorgd door Lionsclub Delft

Maaltijdviering op 17 augustus verzorgd door Lionsclub Delft

Op verzoek van veel bezoekers was er dit jaar voor het eerst al een maaltijdviering in augustus. Tussen de in juni plaatsvindende barbecue en september zijn er geen maaltijdvieringen. Dit gat bleek voor veel mensen té groot. Er werd door velen gevraagd om een eerdere start. Het werd een mooie start op die zaterdag in augustus, met dank aan de Lionsclub Delft.

In eerdere gesprekken had de Lionsclub Delft al aangegeven graag iets te willen doen voor het Stads¬diaconaat. Toen de mogelijkheid van het verzorgen van een maandelijkse maaltijd¬viering werd ge¬noemd, haakte men daar direct op in. Na wat overleg werd door de Lionsclub toegezegd dat men de maaltijd van augustus voor z’n rekening zou nemen. Men zou zelf het menu samenstellen, koken, alles komen brengen, klaarzetten èn bedienen. Zo geschiede, want al bij het koffie en thee drinken voorafgaand aan de viering waren enkele heren van Lionsclub aanwezig. Eerst wat onwennig maar al snel geanimeerd links en rechts in gesprek met de binnendruppelende eetgasten.

Dat men graag iets bijzonders van de maaltijd wilde maken werd duidelijk toen het eten werd gebracht. Wat hadden de mannen van de Lionsclub lekker gekookt! Soep vooraf, heerlijk gebraden kip, pasta, twee warme groenten, salade en als toetje aardbeien met slagroom. Het kon niet op! De maaltijdgasten genoten van het lekkere eten. De reguliere vrijwilligers van de maaltijdvieringen hadden dankzij de hulp van de Lionsclub een relatief makkelijke avond, zeker toen bleek dat de heren van de Lionsclub ook bleven helpen om af te wassen en op te ruimen.

We kunnen terug kijken op een geslaagde samenwerking met de Lionsclub Delft. Men heeft toege¬zegd dit initiatief te willen herhalen. Graag! Het was een heel fijn om dit samen te kunnen doen.

Jan Lamberts, voorzitter RKSD

Geplaatst in Actueel.