IDB bijeenkomst op 25 oktober 2012

Op 31 maart 2012 hield het Interkerkelijk Diaconaal Beraad een bijeenkomst in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk aan de Burgwal. Velen van u waren daar persoonlijk of als organisatie aanwezig.

Thema van die bijeenkomst was de rol van de kerken bij een terugtredende overheid. Aan het eind van de bijeenkomst werd als algemene conclusie en doelstelling voor de toekomst geformuleerd de behoefte om te komen tot een beter contact en samenwerking tussen de aanwezige kerkelijk gelieerde hulpverleningsorganisaties.

Het IDB beloofde deze doelstelling te willen helpen realiseren.

In het verlengde hiervan organiseert het IDB op

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 VAN 20.00 TOT 22.OO UUR EEN BIJEENKOMST IN DE VIERHOVERKERK, Obrechtstraat 50 te Delft.

Klik hier voor het programmma van die dag.

Uitgenodigd worden de centrale leidinggevende figuren van genoemde organisaties en dus ook van uw organisatie. Het betreft dus een bijeenkomst op kleine schaal.

Doelstellingen voor deze en vervolgavonden zijn:

  • Het realiseren van een persoonlijk en blijvend contact tussen de organisaties
  • Het in kaart brengen van de gezamenlijke punten van zorg
  • Het inventariseren van beperkingen en mogelijkheden van de organisaties
  •  Het realiseren van een gezamenlijk platform bijvoorbeeld naar de Gemeente Delft voor zaken van algemeen belang.

Het is van groot belang dat ook van uw organisatie één of twee centrale figuren op deze avond aanwezig zijn. We verzoeken u om door middel van een email aan h.melis@zonnet.nl de naam of namen door te geven, die namens uw organisatie aanwezig zullen zijn.

Dhr. Co van der Maas zal deze avond voorzitter zijn.

Namens het Interkerkelijk Diaconaal Beraad,

Jan Lamberts, voorzitter.
Henny Melis, secretaris.

 

Geplaatst in Actueel, Algemeen.