Even voorstellen: Hans Nijhuis, stagiair

Vanaf oktober tot mei komt Hans Nijhuis bij ons stadsdiakonaat stage lopen. Hans is in opleiding voor permanent onbezoldigd diaken in het aartsbisdom Utrecht. Bij die opleiding hoort een stage waarin je in aanraking komt met de praktijk van de diakonie. Hans heeft aan stadsdiaken Hans van Bemmel gevraagd of hij in Delft stage mag lopen. Het RK-stadsdiakonaat Delft is volgens hem een prachtig voorbeeld van actieve, praktische en goed werkende naastenliefde. De parochies in Delft ziet hij als een bron van liefde en licht en dus als een solide basis voor diakonaal werk. Hans woont in de gemeente Geldermalsen (de Betuwe) en werkt vanuit zijn kantoor-aan-huis.

Hans is in het dagelijks leven advocaat en, samen met zijn vrouw Agnes, uitgever van zelf geschreven studieboeken voor MBO, HBO en universiteit. Hij is 60 jaar oud (“Een late roeping? Welnee, ik heb pas later antwoord gegeven…”), vader van drie kinderen en opa van vier kleinkinderen. In zijn stage gaat hij vooral kijken en luisteren om de nood in de wereld te ervaren. Ook wil hij graag zien hoe vrijwilligers, al dan niet bewust geïnspireerd door het geloof, die nood proberen te lenigen. Hans zal vooral stage lopen bij de Voedselbank, de non-food bank en het thuis- en daklozenproject.

Wie contact met hem wil opnemen kan diaken Hans van Bemmel, die zijn stage begeleidt, aanschieten of een mailtje sturen naar jbm_nijhuis@hetnet.nl.

 

 

Geplaatst in Algemeen.