NIEUWSBRIEF DAK november 2013

Zesde landelijke Netwerkdag: buurtgericht werken

U kunt zich tot woensdag nog aanmelden voor de landelijke netwekdag in Amsterdam op 22 november. Vul snel het aanmeldformulier in, want dan pas kunnen de bezoeken ingedeeld worden. Betalen kan desnoods nog op de dag zelf.

Het belooft een sprankelende dag te worden met nieuwe initiatieven en vertrouwde werkvormen. Het middagprogramma is in het historische pand van de Amsterdamse diaconie. Kijk op de website voor programma en aanmelden

Laurenspenning

De 250 vrijwilligers van de Pauluskerk te Rotterdam, ontvingen op 7 november gezamenlijk de Laurenspenning voor de onvermoeibare inzet voor de mensen in de marge van de samenleving, onder wie veel vluchtelingen. “Een organisatie die uitrekent hoeveel euro’s hij bespaart door het werk van de vrijwilligers slaat de plank mis,” zei hoogleraar Lukas Meijs. “Vrijwilligers brengen een eigen kwaliteit en sfeer in, die heel bijzonder is en dat is niet in geld uit te drukken.”

Onthulling ‘Monument Om Te Herinneren’

Op vrijdagmiddag 1 november werd het “Monument Om Te Herinneren” onthuld op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Met dit monument de dak- en thuisloze mensen herdacht, die in het afgelopen jaar overleden. Meer lezen.

Symposium ‘Buurtman buurtvrouw, present in Boschveld’

Tijdens het symposium vertelden de twee Bossche buurtvrouwen over het effect van hun aanpak. Per portiek bezoeken ze bewoners en luisteren wat er speelt. Mensen voelen zich daardoor gekend en gehoord. Een aanpak die aandacht verdient. Meer lezen.

Verhalen uit het Meester Geertshuis

Het Meester Geertshuis heeft ter ere van het 5-jarig bestaan een bijzonder boekje uitgegeven met daarin zes verhalen van gasten en vrijwilligers van het huis, en een overzicht van de activiteiten. Voor bestellen kijk hier.

Meester Geertshuis zoekt bestuursleden

Ter versterking van haar bestuur is het Meester Geertshuis op zoek naar enthousiaste mensen die beleid en sturing aan de uitvoering van diverse werkzaamheden willen geven – in nauwe samenwerking met de coördinator en ± 100 gemotiveerde vrijwilligers. Meer lezen

Onverwacht opgewekt

Er is in november 2013 nog 1 plaats vrij voor de training:

“Verrassend vaardig pro-vocatief leren reageren in 1 dag”. Dit programma geeft je: inzicht wanneer met humor en uitdaging te reageren, kennis hoe dit zo te doen dat het helpend is en leert je drie basisvaardigheden om mensen in beweging te krijgen.

Meld je gauw aan via opgewekt@me.com voor een vrijblijvend intakegesprek of bel Marieke Sillevis Smitt: 06 – 12264584.

Samenwerking rond kerst

Het stadsdiaconaat Delft kan een kerstviering organiseren dankzij de samenwerking met de Kiwanis Club Delfts Blauw, het Leger des Heils, de kookgroep van de Maaltijdvieringen, het project ‘Samen Stadgenoot’ en jongerengroep M25. In de aankondiging is te lezen: “We willen die middag samen genieten van licht en warmte, van sfeer en Gods nabijheid en een voorschot nemen op het naderende hoogfeest van de geboorte van het kind Jezus. De zoon van God die ‘als een kaars in de nacht’ licht brengt in de duisternis van de wereld en een nieuw begin betekent dat God met de mensen maakt. We willen elkaar als mens even vasthouden in deze donkere dagen, de ander de hand reiken op weg naar Kerstmis, licht brengen in het leven van hen die het moeilijk hebben in deze donkere dagen.”

BERICHTEN

Diaconale lezing

De jaarlijkse diaconale lezing van de Stichting Rotterdam vindt plaats op woensdag 11 december 2013. Herman Noordegraaf geeft een presentatie van zijn onderzoeksprogramma. Vervolgens is er een lezing van Dr. Carlos Ham getiteld “Transformative Diakonia in a Rapidly Changing World”

Start van de 60ste plaats SchuldHulpMaatje

Maandag 18 november zal er in Zoetermeer een feestelijke bijeenkomst zijn omdat er de start van de 60ste plaats in Nederland met SchuldHulpMaatje gevierd wordt. Kijk op de website

Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 4 december 2013.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

Geplaatst in Actueel.