Digitale nieuwsbrief DAK

Wake bij detentiecentrum Rotterdam

Op zondag 2 maart van 19 – 20 uur is de maandelijkse wake bij het detentiecentrum aan de Portelabaan 7 3045 AT Rotterdam. Gastspreker deze keer is Wouter Beekers, Directeur Wetenschappelijk Instituut van de Christen Unie. Met de wakes wordt blijvend aandacht gevestigd op de inhumane kanten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Gratis lesmateriaal voor taallessen

Het programma Taal voor het Leven is in zes proefregio’s opgezet voor taallessen aan laaggeletterden. Onderdeel is gratis training van taalvrijwilligers en gratis lesmateriaal. Het lesmateriaal is zowel geschikt voor anderstaligen als voor Nederlandstaligen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Lees meer …

Zelfredzaamheidsmatrix

De zelfredzaamheid matrix is een instrument om een beeld te krijgen hoe zelfredzaam iemand is op alle levensterreinen. Deze matrix wordt veel gebruikt binnen de Wmo en bijvoorbeeld bij woonbegeleiding en verslavingszorg. De meeste inloophuizen zullen de zelfredzaamheidmatrix niet gebruiken, maar het geeft wel een indruk van hoe naar mensen gekeken wordt. De zelfredzaamheidsmatrix is te vinden op de website zelfredzaamheidsmatrix.nl.

Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.

Uw digitale Nieuwsbrief

Vanaf maart verzenden we de digitale nieuwsbrief via de website. Dat betekent dat U dan via de website kunt aan en afmelden. We proberen dit omzetten zo goed mogelijk te doen. Maar, indien U vanaf maart plotseling geen nieuwsbrief meer ontvang, dan is er iets misgegaan. Ga dan even op de website om u opnieuw aan te melden. Ontvangt u twee nieuwsbrieven, dan kun u één adres via de website afmelden.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 24 maart 2014.

 

Geplaatst in Actueel, Algemeen.