Digitale Nieuwsbrief DAK maart 2013

Vacature

De kerk in Nesselande is op zoek naar een missionair diaconaal kerkelijk werker voor 0,5 fte. Kijk op de website voor meer informatie. Reageren kan tot 15 maart 2013.

Voor Diaconaal Centrum De Bron in Zaandam is Kerk in Actie op zoek naar een diaconaal werker. Kijk op de website voor de volledige vacaturetekst. Reageren kan tot 18 maart.

Aankondigingen Netwerk DAK

Verslag vijfde landelijke netwerkdag

Het verslag van de vijfde landelijke netwerkdag over de samenwerking tussen gemeente en inloophuis, wordt binnenkort toegezonden aan alle aangesloten organisaties. Voor wie niet kan wachten, is het verslag te downloaden op de website.

Materiaal voor inloophuizen

Else Rosa ontwikkelde een handleiding voor vier toerustings-bijeenkomsten. Coördinatoren van inloophuizen kunnen met deze handleiding aan de slag. U kunt ook Else Rosa vragen om de bijeenkomsten te begeleiden. Uitwisseling met gesloten beurzen is een andere mogelijkheid: als twee inloophuizen allebei de bijeenkomsten willen organiseren kunnen de coördinatoren wisselen, zodat beide plekken iemand van buiten hebben.
Het materiaal is te vinden op de website.

Internationale vrouwendag

Het Ronde Tafelhuis in Tilburg geeft een interessante invulling aan internationale vrouwendag. Zij organiseren een gespreksavond over ‘De vrouw als voortrekker in geloof’. De vrouw levert vaak op de achtergrond een grote bijdrage aan het voorbestaan van haar religie. Maar wat is haar rol en wat zijn haar toebedeelde taken? Passen die nog wel in de tijd van nu? Tijdens de gespreksavond praten 2 vrouwen met verschillende achtergronden over wat vrouwen zelf kunnen doen om hun positie te veranderen binnen het geloof. Meer informatie op de website van het Ronde Tafelhuis.

Stimuleringsfonds Diaconie in Brabant

Organisaties in Brabant die een diaconale activiteit willen organiseren, dan wel ondersteuning voor bestuur of vrijwilligersbeleid willen, kunnen een beroep doen op het stimuleringsfonds diakonie. Het aanvraagformulier vindt u op onze website. Voor meer informatie over het fonds kunt u contact opnemen met Tine Ansems van Stichting de Vonk. Deze stichting heeft ook mogelijkheden om bestaande en nieuwe initiatieven in het gebied van de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch te ondersteunen.

Vrijwilligerswerk, kracht en zwakte

Gerhard ter Beek, werkzaam bij Open Hof in Groningen, schreef tijdens zijn studieverlof over vrijwilligerswerk in inloophuizen en diaconie. Hij omschrijft eerst wat diaconaat is, dan beschrijft hij de situatie in Duitsland en Nederland. Hij gaat in op diaconaat versus hulpverlening. Ook reflecteert hij op de stelling van James Kennedy dat vrijwilligers vaak een belang hebben bij hun vrijwilligerswerk. Kijk hier voor het hele studieverslag.

Stem in de stad krijgt nieuwe pastor

Ranfar Kouwijzer is benoemd tot Pastor van Stem in de Stad, oecumenisch diaconaal centrum te Haarlem. Hij is één van de initiatiefnemers en organisatoren van ‘De Preek van de Leek’ en was  betrokken bij de Vluchtkerk in Amsterdam.
Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum in de binnenstad van Haarlem dat dichtbij mensen in nood wil zijn.  Stem in de Stad heeft 8 medewerkers in dienst. Het werk wordt verder gedragen door 225 vrijwilligers.

Beraad Grote Steden

Graag informeren wij u alvast dat op donderdag 18 april a.s. de voorjaarsconferentie van BGS wordt gehouden. Het project ‘Sense & the City’ zal centraal staan. Wat kunnen ‘creatieven’ betekenen voor diaconale projecten,  is een van de vragen waar professor Herman Noordegraaf op in zal gaan. Vanuit Netwerk DAK mogen drie mensen aan de conferentie deelnemen. Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden.

Oproepen

Voorjaarsconferentie Disk

Op dinsdag 19 maart 2013 organiseren Landelijk bureau DISK, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Oecumenische Studiekring een bijeenkomst over het jaarthema van Arbeidspastoraat DISK Flexibel en bezield?  Kijk hier voor het volledige programma en het aanmeldformulier.

Euregionale Oecumenische Conferentie 2013

Omzien naar ….. het diaconale engagement van de parochie, is de titel van deze conferentie op donderdag 25 april 2013 10.00 – 16.30 uur, in het August Pieper Hause in Aken.

In het programma zijn twee inleidingen en drie workshops:

Drie workshops met praktijkvoorbeelden:

  • 1. Engagement voor ouderen (Mönchengladbach en Eupen)
  • 2. Engagement vanuit de gemeente/parochie (dekenaat Horst; prot. + rk Maasbracht; Ev. Gemeinde Gemünd)
  • 3. Engagement voor benadeelden (Heerlen en Maastricht; Hasselt)

Meer informatie kunt u opvragen bij Hub Vossen, Dienst Kerk en Samenleving bisdom Roermond

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK:  secretariaat@netwerkdak.nl.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 april a.s.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

 

Geplaatst in Actueel, Samen Stadgenoot.