DIGITALE NIEUWSBRIEF DAK December 2012

Vacatures

Bij Stek in Den Haag is een vacature voor diaconaal werker 18-20 uur per week. Solliciteren kan tot 21 december. Kijk hier voor de volledige advertentie.

Bij Inloophuis De Ontmoeting in Amersfoort zoekt men vanaf juni 2013 een nieuwe coördinator voor 17 uur per week. Solliciteren kan tot 31 januari 2013. Hier vindt u de volledige tekst.

Inloophuis Dieren is op zoek naar een nieuwe medewerker voor 16 uur per week. Reageren kan tot 31 december 2012. De volledige tekst vindt u hier.

De International Christian Fellowship (ICF) Gouda zoekt een Intercultureel missionair-diaconaal werker/pastor 0,5 fte, voorlopig voor een projecttermijn van 3 jaar. Solliciteren kan tot 4 januari 2013. Op de website vindt u de volledige advertentie

Aankondigingen Netwerk DAK

Tevreden kijken we terug op de netwerkdag van 7 november. Van 40 inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en van straat- en drugspastoraat waren er afgevaardigden, in totaal 90 mensen. Het was een inspirerende dag met veel ruimte voor uitwisseling. Een verslag wordt binnenkort rondgestuurd. De presentatie over IDO-schuldhulpverlening staat al op de website.

In het jaarverslag van Het Knooppunt in Utrecht is dit jaar meer aandacht voor de achtergrond en de dilemma’s van het inloophuis als type kerkenwerk. Het is te vinden op de website.

Deskundig advies
Door bemiddeling van Netwerk DAK kreeg een inloophuis in Dordrecht eind november advies van Pieternel Ermen bij de gemeentelijke  subsidieaanvraag voor 2013.
Veel gemeenten snijden in de subsidie en inloopcentra hebben daar last van. Bezoekers dreigen de dupe te worden. Terugvechten en duidelijk zichtbaar maken wat het belang is van de organisatie helpt vaak. Maar dat kost tijd en energie. Blijf actief op de hoogte van veranderingen in het beleid van de gemeente en start op tijd met nieuwe aanvragen voor ondersteuning. Want dan is er nog de mogelijkheid om een beroep te doen op deskundigheid van buitenaf. Neem contact op met coördinator Helma Hurkens om het juiste advies te vinden.

Wees een vuurtoren
“Wees een vuurtoren; zorg ervoor dat mensen in je doelgroep jou weten te vinden en ga niet zoeken naar klanten als naar een speld in een hooiberg…” Deze tip is te lezen in de nieuwsbrief van de Startfoundation. Nog een bruikbare tip: “Zorg ervoor dat je op élke pagina van je website een regel hebt, waarin je kort en krachtig zegt wie je bent en wat je doet. Slechts 10% van je bezoekers komt via de homepage binnen.”

Kennis

WMO-informatiemap van Kerk in Actie
De geactualiseerde WMO-informatiemap van Kerk in Actie is een degelijke bron van informatie. Hierin vindt u alle achtergronden over de veranderingen in welzijn en zorg en uitleg over de prestatievelden. De map is een schat aan informatie voor organisaties die zoeken naar uitbreiding van hun activiteiten. U kunt de map voor 3 euro bestellen bij Kerk in Actie.

Levensvragen

Het ‘Expertisenetwerk voor levensvragen en ouderen’ biedt trainingen, bijeenkomsten en publicaties rondom zingeving en sociaal isolement bij ouderen. Op 6 december is er bijvoorbeeld in Utrecht een training voor vrijwilligers over het omgaan met levensvragen. Er zijn ook trainingen voor ouderenadviseurs en geestelijk verzorgers. Kijk hier voor meer informatie.
Eigen kracht bij vadercentrum

Eigen kracht is het nieuwste toverwoord in welzijnsland. Samen-kracht is misschien een betere term voor de manier waarop in Vadercentrum Adam mannen met elkaar optrekken. Het boek ‘Ik kwam hier om wat te doen’, beschrijft de dagelijkse praktijk en de randvoorwaarden van het Haagse vadercentrum. Veel aanknopingspunten voor wat nu ‘welzijn nieuwe stijl’ wordt genoemd. Klik hier voor meer informatie

Borderline van binnenuit
Uit borderline is moeilijk wijs te worden. Het is lastig voor mensen die er al dan niet beroepsmatig mee te maken hebben, maar ook voor mensen die zelf borderline hebben. In dit boek omschrijven vrouwen die zelf een Borderline Persoonlijkheidsstoornis hebben, naar woorden die beschrijven hoe zij ‘hun’ borderline ervaren. Kijk hier voor meer informatie.

Provocatief coachen
Marieke Sillevis-Smitt organiseert in januari opnieuw twee trainingen provocatief coachen, voor beginners en gevorderden. De eerste drie mensen die zich opgeven krijgen 50% korting. Kijk hier voor meer informatie en om te weten wat provocatief coachen is.

Vluchtelingen

Petitie Asielzoekers tentenkampen
Er is veel te doen rondom de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers. OP 4 december werd een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. De asielzoekers worden ondersteund door Kerk in Actie, de Protestantse Diaconie in Amsterdam, Stad en Kerk (Stek) in Den Haag en de Raad van Kerken Amsterdam en anderen.

Nieuwe vrijwilligers
Pauluskerk Vluchtelingenwerk in Rotterdam startte een campagne voor nieuwe vrijwilligers. En de eerste klap blijkt een daalder waard; meer dan 30 vrijwilligers bezochten de informatieavond. Zij hebben zich opgegeven voor de nachtopvang, de vrouwenavonden (super populair), het eethuis, open huis, huismeester, bezoeken en taallessen. Binnenkort zijn de intakegesprekken. En een oproep op LinkedIn om te helpen bij de uitvoering van de campagne leverde ook veel respons op.

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK:  secretariaat@netwerkdak.nl.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 15 januari 2013

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

 

Geplaatst in Actueel, Samen Stadgenoot.