Dierenzegening op 5 oktober 2013

Dierenzegening op 5 oktober 2013 in de Maria van Jessekerk:
een zegening van mens en dier.

Het is de laatste jaren een gebruik geworden in Delft. Rond de sterfdag van de H. Franciscus vindt er een dierenzegening plaats in Delft. Ook dit jaar worden de dieren van Delft weer in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal, hartje centrum, gezegend. Waar komt die dierenzegening vandaan? Op 4 oktober 1226 overleed de heilige Franciscus van Assisië, de stichter van de orde van de Franciscanen. In de vele verhalen over het leven van de heilige Franciscus komt zijn zorg en liefde voor alle leven (dus óók voor de dieren) tot uiting. Het vieren van Werelddierendag is daarom in 1931 ook niet voor niets gekoppeld aan zijn sterfdag op 4 oktober. Het verbond en de liefde tussen mens en dier krijgen daarom rond Werelddierendag vorm in een dierenzegen, waarin mens èn dier worden gezegend.

Het is reeds voor de 8e maal dat deze dierenzegening in Delft plaatsvindt. Op 5 oktober kunnen de mensen tussen 14.00 en 16.00 uur terecht in de Maria van Jessekerk en worden de dieren en de liefde en vriendschap tussen de dieren en hun eigenaars gezegend. De bijeenkomst heeft een serieus en plechtig karakter en iedereen, mits met een eerlijke bedoeling, is van harte welkom. De zegening zal worden gedaan door stadsdiaken Jan Lamberts en de pastor van de Oudkatholieke Kerk in Delft, Robin Voorn.

Dieren zijn erg belangrijk voor mensen, maar ook voor God. Ze zijn een onderdeel van Gods schepping en maken mensen blij, zoals bijvoorbeeld het vrolijke gezang van een vogel. Katten kunnen veel eenzaamheid verdrijven en honden brengen, als ze worden uitgelaten, mensen in contact met andere mensen. In sommige verpleeghuizen worden zelfs huisdieren ingezet, vanwege hun rustgevende en helende invloed op mensen. Voor de één is het prettig om te weten dat er iemand is die ernaar uitziet dat je thuiskomt, op je wacht en je knuffelt; voor kinderen is het heerlijk om een kameraadje te hebben die altijd zin heeft om te spelen.

Het is helaas niet zo dat van de dierenzegening wonderen mogen worden verwacht. Iemand die met een ernstig ziek dier komt, mag van de zegening niet verwachten dat het dier beter wordt. Maar door de zegen hopen we wel dat het dier kracht mag vinden en wordt het verbond en de liefde tussen de mens en het dier gezegend. De zegening gaat gepaard met een persoonlijk gesprekje waarin wordt gevraagd naar de bijzonderheden van het dier en er is voor een ieder een persoonlijke boodschap. Bij de zegening van het dier worden in het zegeningsgebed de naam van zowel het dier als van het baasje (kind of volwassene) uitgesproken. Zo wordt voor veel mensen de dierenzegening toch nog een emotioneel en spiritueel moment van grote waarde.

R.-K. Stadsdiaken Jan Lamberts (info: 06-21817519/jan.lamberts@rksd.nl)

 

Geplaatst in Actueel.