Diaconale Raad Delft/Sion

Care_for_each_otherBarmhartigheid doen, voor gerechtigheid strijden. Dit is, in feite, de taak van elke christen.

Diaconie vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van het werk in een katholieke parochie.

Na de fusie van de Delftse parochies in 2010 en de start van de bestuurlijke samenwerking met de OLV Sion parochie Midden-Delfland in 2012, heeft het idee post gevat dat het  goed zou zijn om niet alleen de stedelijke diaconale activiteiten in Delft (onder de hoede van RKSD), maar ook de lokale diaconale activiteiten beter met elkaar te verbinden zodat er meer samenwerking, afstemming en synergie ontstaat. Daarom is het voornemen ontstaan om een structureel overleg hierover in het leven te roepen: de diaconale raad Delf/Sion. Ondertussen zijn er  drie bijeenkomsten geweest met de coördinatoren van alle 7 locaties, de PCI’s van Delft en Sion, Jessehof en het rk stadsdiaconaat. Allereerst is er een overzicht gemaakt van alle diaconale activiteiten in Delft en Sion en gaan we nu verder met het uitwerken van het diaconale beleidsplan 2015-2018.

Anita van Velzen
Voorzitter Diaconale Raad

Geplaatst in Actueel.