Diaconaal weekend 2015

Poster_Diaconaalweekend2015_webDiaconaal weekend, conservenactie en collecte PCI-en

In het weekend van 21 en 22 november is het in de Ursulaparochie en in de parochie van OLV van Sion weer Diaconaal Weekend. Het centrale thema zal dit jaar zijn: ‘Hart voor de ander’. In dat weekend staan we in onze geloofsgemeenschappen stil bij wat diaconie voor de kerk, voor ons leven en werken en voor ons eigen kerk-zijn betekent. Diaconie is immers “de hulp aan, de strijd voor en de solidariteit met mensen in nood”. We denken na over onze eigen rol als het gaat om de hulp aan mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

In datzelfde weekend is ook al enkele jaren de jaarlijkse conservenactie, de inzameling van voedsel in blik, conserven. Conserven zijn lang houdbaar en kunnen dus een hele tijd worden bewaard. Door conserven in te zamelen legt de voedselbank een voorraad aan waaruit in tijden van schaarste (dat wil zeggen als de aanvoer van verse producten wat minder is) geput kan worden om de voedsel­pakketten op een aanvaardbaar peil te houden. De conserven­actie van de Voedselbank wordt in alle kerken van Delft gehouden. Om nou verwarring voor te zijn: er is in de kerken van de Ursula­parochie en in kerken van de parochie van OLV van Sion al de reguliere maandelijkse inzameling van houdbare producten in het eerste volle weekend van de maand (dat is dus 7 – 8 november). We gaan niet twee keer een inzamel­weekend organiseren. Maar conserven zijn nog steeds nodig. Mag ik u daarom vragen om bij de inzameling van houdbare producten in november (en het weekend mag u gewoon zelf kiezen) te denken aan het meebrengen van wat extra conserven (blikgoed)?

Een ander belangrijk aandachtspunt in het Diaconale Weekend zijn de collectes voor de beide Parochiële Caritas Instellingen (PCI). De PCI is in beide parochies een zelfstandig orgaan dat in en vanuit de parochie actief aan armenzorg doet. De PCI ondersteunt kleinschalig parochianen maar ook niet-parochianen die het in materieel opzicht moeilijk hebben en hulp nodig hebben. Denk daarbij aan vervanging van b.v. huisraad en witgoed, kleine noodleningen en andere hulp. De PCI doet niet aan structurele hulpverlening.

21 november: diaconale vrijwilligersmiddag in de Jessehof

Op zaterdag, 21 november nodigen we alle diaconale vrijwilligers die actief zijn in de vier geloofs­gemeen­schappen van de Ursulaparochie, in de drie geloofsgemeenschappen van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Sion èn alle vrijwilligers die actief zijn bij het R.K. Stadsdiaconaat weer uit voor een vrijwilligersmiddag in de Jessehof. Eenmaal per jaar willen we als vrijwilligers die links en rechts diaconaal actief zijn, bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten, samen te vieren, ervaringen uit te wisselen, lekker te eten en een glas op elkaars gezondheid te heffen.

Het programma start op 21 november om 14.30 uur. U kunt dan komen binnenlopen, er staat koffie en thee gereed. Om 15.00 uur is er een korte en bezinnende gebedsviering. Na een tweede kopje koffie of thee, verwelkomen we rond 15.30 uur een gastspreker die ons meeneemt in zijn/haar (diaconale) werk en wereld. Rond 17.00 uur wordt er een borrel geserveerd. Als het eten is gebracht, gaan we rond 17.30 uur aan de hutspotmaaltijd. We zullen weer zorgen voor een aantal lekkere stampotten waaruit kan worden gekozen. Na de maaltijd is er opnieuw een goede bak koffie of een fijn kopje thee. Tegen 19.00 uur sluiten we deze jaarlijkse bijeenkomst af.

Alle diaconale vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen en de vrijwilligers van het Stads­diaconaat hebben reeds rechtstreeks of via via een uitnodiging gehad met de vraag om zich aan de melden. Mocht u als diaconale vrijwilliger uit een van de geloofsgemeenschappen of als vrijwilliger van het Stadsdiaconaat nog geen uitnodiging hebben gehad en u wil wèl graag komen, bel mij dan even op 06-21817519 of stuur een mailtje naar jan.lamberts@rksd.nl. Het komt dan allemaal nog goed. Ik zie u graag op 21 november in de Jessehof!

Geplaatst in Actueel, Algemeen.