Delftse Post 05-10-2010 Imagoprobleem

‘t Is niet niks om de bekendste man van de stad op te volgen’

DELFT – Jan Lamberts heeft een imagoprobleem. Zegt hij zelf.

Delftse post 5 oktober 2010

 

Maar wie de nieuwe stadsdiaken tien seconden spreekt, weet wel beter. Jan Lamberts is de nieuwe stadsdiaken van Delft. Wat hem betreft blijft hij hier voor langere tijd. Jan Lamberts is de nieuwe stadsdiaken van Delft. Wat hem betreft blijft hij hier voor langere tijd.

Je volgt Hans van Bemmel op. Dat is een hele klus. Maar een imagoprobleem…?

‘Nou ja, Hans was de bekendste man van Delft. Het is niet niks om die op te volgen. Om te beginnen ben ik geen franciscaan, dus ik loop niet in een habijt rond. In die zin ben ik dus veel minder herkenbaar. Ik draag daarom op officiële momenten een boordje, dan zien de mensen toch snel met wie ze te maken hebben. Overigens zijn Hans en ik al heel lang vrienden. Ik was jaren geleden met een groep in Delft en had toen al zoiets van ‘goh, als ik hier eens zou kunnen werken’. Dat heb ik hem ook direct gezegd, maar hij wilde toen nog lang niet weg. Toen hij van de provinciaal overste van de Franciscanen een nieuwe opdracht kreeg, heeft hij mij voorgedragen. Prachtig, ik geniet van Delft. En graag voor een jaar of tien.

‘ Het is je de laatste maanden waarschijnlijk al honderd keer gevraagd, maar toch: wat drijft Jan Lamberts?

‘Het opkomen vanuit het evangelie voor mensen die het minder hebben dan ikzelf. Zeker in deze moeilijke tijden worden problemen van mensen vaak erg onderschat. Mijn koelkast is vol, mijn auto rijdt, ik kan met mijn gezin op vakantie. Maar dat is voor heel veel anderen een stuk minder vanzelfsprekend. Als ik om me heen kijk schaam ik me daar wel eens voor. Kan er ook boos om worden als ik zie hoeveel pech sommige mensen hebben. Er wordt gezegd dat armoede van generatie op generatie overgaat. Dat denk ik ook en ik vind dat dat niet zou mogen. Natuurlijk word ik daar wel eens emotioneel van. Dan scheld ik ook wel eens ‘naar boven’ want ook ik moet mijn ei zo nu en dan kwijt. Maar aan de andere kant moet je je niet door die emoties laten meezuigen. Dan kan je je werk niet meer doen. En er is heel veel werk te doen!’

Je voorganger betrok heel vaak de politiek bij zijn werk. Volg jij die lijn? ‘

Zeker. Iemand als wethouder Bolten is echt tof om mee samen te werken. En het is ook goed om te zien hoe de studenten van Stip zich inzetten tegen de armoede in de stad. Delft moet dertig miljoen bezuinigen en die klappen zullen overal voelbaar zijn. Ik heb al visioenen van mensen die bij ons op de stoep staan omdat ze het allemaal niet meer redden. Daar moeten kerk en gemeente samen aan werken. Anderzijds verwacht ik veel van de samenwerking tussen kerken in de stad. We overleggen momenteel over het opzetten van een nieuw diakonaal centrum; een inloophuis voor iedereen die even wil bidden, zijn problemen wil bespreken of gewoon even rust zoekt. Dat vraagt organisatorisch nogal wat en er is geld voor nodig. Dus wie zich geroepen voelt…’

Zo’n diakonaal centrum lijkt me een mooi stokpaardje. Zijn er meer?

‘Heel voorzichtig denk ik aan een medicijnenbank, zoiets als de voedselbank, voor mensen die hun medicijnen door de hoge kosten niet meer kunnen betalen. Maar dat moet natuurlijk in heel nauw overleg met een arts en apotheker, dat spreekt voor zich. En we hebben natuurlijk M25, de groep jongeren die zich voor de medemens inzetten met een wandelingetje, een bingo, klusjes. Dat loopt de laatste tijd wat terug en die trend wil ik graag stoppen. Ik weet best dat jongeren het tegenwoordig erg druk hebben, maar iets voor anderen doen is erg belangrijk. Daar gaan we hard aan werken.’

Geplaatst in Persberichten.