Nieuwsbrief DAk september 2014

Vacatures
Open Hof Groningen is op zoek naar een pastor voor 16 uur per week. Reageren kan tot 13 september 2014. Kijk hier voor de vacature.

Aankondigingen Netwerk DAK

17 november Landelijke netwerkdag in Weert

29 september  Regionale bijeenkomst Heerenveen
Thema: sociaal isolement en levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk.
De uitnodiging kunt u hier downloaden.

27 oktober Regionale bijeenkomst Zaandam
Wat is eenzaamheid, hoe kun je het herkennen en wat kun je er aan doen? Met deze vragen gaan we aan de slag in Zaandam.
De uitnodiging kunt u hier downloaden.

Sociaal isolement: aanpak en knelpunten
Inloophuizen en buurtpastoraat en vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van eenzaamheid en sociaal isolement. Kunnen zij nog meer doen?
De grotere centra kwamen bijeen rond deze vraag. Lees het uitvoerig verslag.

Theologen over vrijwilligers
Ook theologen spreken zich uit over vrijwilligerswerk. Is het een gave, genade of toch niet? “Het gebaar van vrijwilligerswerk is ten diepste een gebaar van beschikbaarheid en overgave, en daarmee van vertrouwen. Vrijwilligerswerk is dienst aan mensen hen te helpen tot bloei te komen”, zegt Erik Borgman. Op de website een nieuwe pagina met reflectie over vrijwilligerswerk. De pagina over de Wmo is ook aangepast.

Gouverneur van Limburg liep stage
Theo Bovens, de Limburgse commissaris van de Koning, bezocht in juli drie lokale organisaties die bij Netwerk DAK zijn aangesloten. Hij wilde graag de ervaringen horen van mensen aan ‘de zijkant van de samenleving’.
Over inloophuis BieZefke zegt hij: “Een zeer waardevolle voorziening. Mensen worden niet meteen gepusht, er vindt geen directe hulpverlening plaats in de zin van dat mensen iets aan hun omstandigheden zouden moeten veranderen. Het is echt een rustpunt voor de mensen die anders door Sittard over straat moeten wandelen.”
Beluister of lees de weblog met zijn bevindingen en ervaringen. Theo Bovens spreekt ook op de landelijke netwerkdag 17 november.

Oproepen
Gezocht: buurt- en/of inloophuizen die mee willen werken aan try-out
Jack Steeghs, diaconaal werker ontwikkelde een gesprekskring voor twee avonden. Thema: iets voor een ander doen is vaak de mooiste ervaring die mensen in hun leven hebben. Jack zoekt nu lokale organisaties die mee willen werken aan een try-out. Kijk hier voor meer informatie.

Bijeenkomsten
Diaconaat en spiritualiteit
Jan Maassen spreekt over maatschappelijke inzet en stadspelgrimage, de spiritualiteit van de Iona Community, Kick Bras spreekt over de verbinding van spiritualiteit en diaconaat bij Jurjen Beumer. Dat gebeurt op 12 september op de bijeenkomst van de diaconale studiekring. Kijk hier voor meer informatie.

“65 jaar stichting Rotterdam”
Op 12 september verzorgt ds. George Hooijer de jaarlijkse lezing van de Stichting Rotterdam. Het is tevens zijn afscheid. Hij is ruim 20 jaar aan de stichting Rotterdam verbonden geweest. Zijn werk, inzet en inzicht hebben er mede toe geleid dat vele diaconale projecten zijn gerealiseerd. Kijk hier voor meer informatie.

Lustrumcongres Centrum voor Justitiepastoraat
Over kansen voor en de gastvrije omgang met ex-gedetineerden die in de samenleving terugkeren gaat het congres van het justitiepastoraat op 2 oktober. Wat kunnen kerkelijke organisaties doen? Kijk hier voor meer informatie.

Woont God in Overvecht?
Op vrijdagmiddag 3 oktober organiseert de Nederlandse Ionagroep een stadpelgrimage in Utrecht Overvecht. Deelnemers komen in contact met mensen in de wijk om na afloop de vraag te beantwoorden ‘woont God in Overvecht?’
Kijk hier voor meer informatie.

Kerken en Wmo
Op vrijdag 3 oktober organiseert Kerk in Actie, de studiedag Kerken en Wmo. Dit jaar is het thema: “Een Kritische Zoektocht”. De veranderingen in de zorg en de rol die gemeenten hierbij krijgen, leiden tot keuzes rond de nieuwe positie van kerken en diaconieën. Immers: de kerk heeft een plaats middenin de samenleving. Moet er iets veranderen in het pastorale en/of diaconale werk en zo ja, wat?

Conferentie over economische ongelijkheid
De Sociale Alliantie organiseert op 17 oktober in Den Haag een conferentie: kan armoede in Nederland worden bestreden zonder in economie, politiek en moraal stelling te nemen tegen de groeiende economische ongelijkheid? Hiermee wil de Sociale Alliantie als landelijk netwerk van anti-armoedegroepen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussies rond de groeiende economische ongelijkheid. Uitnodigingen volgen nog, maar u kunt uw belangstelling kenbaar maken via info@socialealliantie.nl

Wake bij detentiecentrum
Net als elke eerste zondag van de maand van 19 – 20 uur, is op zondag 7 september de  wake bij het detentiecentrum aan de Portelabaan 7 3045 AT  Rotterdam. Gastsprekers Prof. dr. R. Staring. Met de wakes wordt blijvend aandacht gevestigd op de inhumane kanten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. De wake wordt georganiseerd door ROS.

Berichten
Eenzaamheid
Je proeft soms de eenzaamheid. Mensen die zichzelf in een gespreksgroep overschreeuwen, steeds maar aan het woord zijn, alsof ze leeglopen. Mensen die het vooral in het weekend slecht hebben, als er geen activiteitenaanbod is. Mensen die niet meer buiten komen – een groot probleem. Ik probeer ze altijd mee te lokken, om een taartje te eten of even met de bus te gaan. Dan kun je voordoen hoe het werkt met een chipkaart of een elektronisch poortje. Het
isolement onder allochtone vrouwen neemt toe. Mensen worden soms vergeten. Ik trof laatst in het Zuiderpark een oudere allochtone vrouw die haar huis niet kon vinden. Haar kinderen hadden vergeten een taxi te bestellen.
Uit Scherpsteling 3 Vereenzaming en sociaal isolement
onder Haagse ouderen

Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 oktober 2014. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

Geplaatst in Actueel.