DAK Nieuwsbrief oktober 2016

NIEUWSBRIEF oktober 2016

12 oktober landelijke dag van Netwerk DAK

U heeft het vast al in uw agenda genoteerd: op 12 oktober vindt in Utrecht de landelijke dag van Netwerk DAK plaats. Het thema van de dag is ‘Onze missie bij de tijd| strategie voor de toekomst’. In de ochtend brengen we een bezoek aan verschillende werkplekken in Utrecht. ’s-Middags houdt Hendrik-Jan Graber een inleiding over piramides van betrokkenheid.  We hopen velen van u te ontmoeten op deze landelijke dag.

Aandacht voor zingeving
Terugblik regionale bijeenkomsten

In 2016 stonden de regionale bijeenkomsten in het teken van aandacht voor zingeving.  Hermen van Dorp of Suzanna Louwerse waren op deze avonden te gast als inleiders. In Ede, Alkmaar, Leeuwarden, Gouda, Hilversum en Deventer leverde deze avonden mooie gesprekken op over hoe zingevingsvragen doorschemeren in de activiteiten.
De laatste bijdrage van Suzanna Louwerse over rituelen op de werkvloer is binnenkort te vinden op onze site. Hier vindt u ook de verslagen van de regionale bijeenkomsten.
DAK bij de tijd
Bij vier organisaties is inmiddels een werkbezoek gebracht in het kader van DAK bij de Tijd. Aan de hand van een routekaart kijken we naar de toekomst. Waar willen jullie zijn over tien jaar en wat is er voor nodig? In december 2015 is gestart met een enquête, verdiepende interviews en een expertmeeting. Met de informatie die daaruit voort kwam, is gewerkt aan een ondersteuningsstructuur. We noemen het DAK-ondersteuningspakketten. In feite zijn er experts op deelgebieden die het werk van de inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat zo belangrijk vinden, dat zij mee willen denken. Zo willen we landelijke expertise bemiddelen naar de lokale organisaties. Het zijn inspirerende gesprekken waarbij veel op tafel komt. Het is duidelijk dat het werkveld volop in beweging is en dat er veel kansen liggen om meer groepen mensen te bereiken.
Vacatures
Stek Den Haag is op zoek naar een Innovatieve Theoloog voor 12 uur per week. Reageren kan tot 2 oktober 2016 Klik hier voor de volledige vacature.STek in Den Haag is op zoek naar een Vrijwillgers Coördinator Straatpastoraat voor 10 uur in de week.Reageren kan tot en met 2 oktober. Klik hier voor de volledige vacature.

Daklozen naar Rome
In het jaar van de barmhartigheid nodigt Paus Franciscus 6000 dak en thuislozen uit en hun begeleiders om naar Rome te komen voor een pelgrimage. Van 11-13 november 2016 vindt deze ontmoeting plaats. In het programma zijn opgenomen een catechese door Paus Franciscus, gesprekken in groepen en een mis. Vanuit de regio Amsterdam, Eindhoven en Limburg zullen 45 daklozen deelnemen aan deze ontmoeting. Netwerk DAK ondersteunt bij de voorbereiding.
Cordaid challenge: sociale cooperaties
Iedereen die bijdraagt aan armoedebestrijding in Nederland of de wereld is van harte welkom op het Cordaid event voor Wereldarmoededag. Dit event vindt plaats op 13 oktober in Den Haag. Op deze dag vindt ook de Cordaid Challenge plaats. De Cordaid Challenge stimuleert coöperatief ondernemen van mensen die moeilijk aan het werk komen in Nederland én particuliere initiatieven en parochies met een sociale doelstelling elders in de wereld. Meer informatie is te vinden op www.cordaid.org/nl/cordaid-event-wereld-armoededag-organisaties/
Armoede in Nederland 2016
Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan. Bij de presentatie van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de resultaten. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch en bisschopreferent voor Kerk en Samenleving Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en René Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Ook vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. Deze discussie, met inbreng van het publiek, zal gaan over de betekenis van hetgeen de kerken tegenkomen en het beleid dat kerken en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland. Meer informatie en aanmelding: http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek-presentatie
Het rapport is vanaf 28 oktober te downloaden op www.kerkinactie.nl/armoede
Diaconale Dag Kerk in actie
Kerk in actie organiseert op zaterdag 19 november in Utrecht een landelijke diaconale dag met aals thema ‘Meer dan een dak boven het hoofd’. De dag is bedoeld voor diakenen, zwo-commissies, predikanten en alle anderen met een diaconaal hart. Meer informatie en aanmelding: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/ldd-2016
Geloof in je project
Op het online platform www.geloofinjeproject.nl staan crowdfundingacties die zijn geïnspireerd vanuit zingeving, spiritualiteit, geloof of religie, in haar breedst mogelijke vorm. Het platform wil op deze manier ruimte bieden aan alle organisaties en projecten die zijn opgestart vanuit religie of zingeving om op professionele manier een crowdfundingactie te starten om geld en draagvlak te werven voor hun project.  Inmiddels zijn er 64 Projecten ter waarde van €307.003,47 gerealiseerd.
NLmatcht
Zo’n tachtig organisaties in Nederland die zich bezighouden met maatschappelijk betrokken ondernemen organiseren voor de eerste keer gezamenlijk NLmatcht. In de periode van 10 oktober tot 24 november organiseren zij allemaal een matchevenement in hun gemeente of regio. Alle bedrijven kunnen meedoen en zo de maatschappelijke organisaties bij hen in de buurt ondersteunen. De mooiste matches komen in aanmerking voor een award. Een overzicht van alle deelnemende matchevenementen staat op www.nlmatcht.nl.
Gelezen
“Die gekwetste, uitgestoten lijven daar gaat het om, die horen erbij.” Paula Irik vertelt in een interview wat haar bezielt in het werken met dementerende mensen: “Als ik onder deze mensen ben, besef ik dat juist hier, waar alles afbrokkelt, het vuur vonkt. Zij herinneren mij eraan dat het belangrijkste in ons leven niet geschiedt op de toppen, maar in de diepte. Zij laten mij dagelijks ervaren, dat het licht juist daar ons leven binnenvalt waar dat leven uiterst kwetsbaar is. Hier is de essentie waarvoor wij op aarde zijn, het is voor mij de kern van de aanwezigheid van God in het leven van mensen.”
Het hele interview is te lezen op: http://www.debezieling.nl/ik-ben-erg-gekant-tegen-de-liever-dood-dan-dement-mentaliteit/
Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin november 2016. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl.
Geplaatst in Actueel.