DAK nieuwsbrief oktober 2015

Netwerk DAK
DIGITALE NIEUWSBRIEF oktober 2015


Vacatures
JOTA, een nieuwe plek om te ontmoeten en te delen in Zeeuws-Vlaanderen, zoekt een pionier jongerenwerker voor 20-24 uur. Reageren kan tot 31 oktober.
De Andreasparochie in Heerlen zoekt een parochieel opbouwwerker voor een project van 4 maanden. Reageren kan tot 15 oktober 2015.
Op www.netwerkdak.nl/vacatures vindt u meer informatie over deze vacatures.Aankondigingen Netwerk DAK
Vrijwilliger 7.0: landelijke netwerkdag in Ede op 20 november
Zeven is een heilig getal en verwijst onder andere naar het ritme van werken en rust. De vrijwilliger 7.0 is de moderne vrijwilliger die tegelijkertijd een diepere motivatie heeft en zoekt naar duurzame betrokkenheid. Een dag met werkbezoeken aan de inloophuizen in Ede, Wageningen, Oosterbeek en straatpastor Max, inleidingen en crowdfunding.
Ga voor programma en aanmelden naar www.netwerkdak.nl.

Regionale bijeenkomsten
Tijdens de regionale bijeenkomsten komen mooie verhalen naar boven. “Toen het inloophuis in Delft pas geopend was, stond er een man vanaf de overkant naar ons te kijken. Later kwam hij dichterbij en keek door het raam. Maar toen ik zwaaide dook hij weg. Enkele dagen later stond hij in de gang, maar kwam niet binnen. Dat duurde nog een maand. Uiteindelijk vond hij het veilig en nu komt hij elke week.” Zo gaat het als je mee gaat in het ritme van de mensen. Vertegenwoordigers uit Zoetermeer vertelden dat hun stad wel acht kleine inloophuizen heeft.
In Groningen werden vooral het  samen eten en de stilte voor de maaltijd genoemd als momenten waar je ziet hoe mensen elkaar respecteren. De volgende regionale bijeenkomst is op 13 oktober in Culemborg.

Vluchtelingen
Ook in de inloophuizen is de instroom van vluchtelingen merkbaar. Mensen met een status krijgen een woning en dat is vaak in de wijken waar onze organisaties aanwezig zijn. De gezinnen spreken de taal niet, het inkomen is vaak niet op orde, de netwerken zijn beperkt, de vluchtelingen willen niets liever dan werk vinden en aan de slag gaan. Net zo goed als voor de kwetsbare mensen die al lang in de wijk wonen, willen we hen een warme plek bieden, luisteren naar hun verhalen en hen op weg helpen om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Ondanks alle negatieve geluiden blijken de mensen in de directe omgeving graag bereid om daarbij behulpzaam te zijn. Dat is mooi om te zien!

Berichten
Trainingscentrum Kor Schippers ook in het Noorden van het land
Het Trainingscentrum Kor Schippers constateerde dat er in het noorden van het land relatief weinig trainingen worden gegeven. Daarom doen zij een expliciet aanbod om ook in het noorden op locatie trainingen te verzorgen. Er is een aanbod voor besturen, coördinatoren en vrijwilligers. Aarzel niet en informeer naar de mogelijkheden, 0644216517.

Problematische schulden
De Sociale Alliantie signaleert een toenemende omvang en intensiteit van problematische schulden. En concludeert dat voor een effectievere hulpverlening de regelgeving moet worden aangepast, landelijk en lokaal. De verbetervoorstellen werden in september naar de vaste Kamercommissie SZW gezonden. Kijk op de website van de alliantie wat de verbetervoorstellen inhouden.

Bidden waar bidden onmogelijk wordt
Dat zegt Nanda Wassink stagiaire in het Annahuis in Breda. Nanda: “het is een prettig kleine organisatie, waar je dicht op de huid van het alledaagse leven zit en direct menselijk contact hebt. Er gebeurt veel aan begeleiding van dak- en thuislozen, maar er is ook een bredere groep die naar de inloopochtend komt, soms om uit hun isolement te komen. In het interview praat Nanda, die niet glovig is opgevoed, over spiritualiteit en wat haar beweegt. Lees het hele interview op www.debezieling.nl.

Uit de praktijk
Herberg Westervoort Online en live actief
193 pakketten voor de minderbedeelden wist De Herberg in Westervoort bij elkaar te sparen door mee te doen aan een actie van de Jumbo. De facebook pagina speelt daar een grote rol in. Hun facebook wordt dagelijks bijgewerkt. Ook is via de online weggeefhoek een stroom van goederen op gang gekomen. Op youtube toont De Herberg een filmpje rondom de kernwaarden van De Herberg.
Ook het inloophuis Wording in Hilversum is te vinden op youtube: een gesprek waarin vrijwilligers mooi verwoorden waarom zij vrijwilliger zijn.

Deel successen met elkaar!
In de Nieuwsbrief vermelden we successen en geslaagde acties zodat anderen ideeën op kunnen doen. We kunnen niet alles zelf bijhouden. Mail dat mooie verhaal, die geslaagde sponsoractie, uw bijzondere activiteit naar Helma Hurkens, secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.
Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin november 2015. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

Geplaatst in Actueel.