DAK Nieuwsbrief juli 2015

Vacatures

Straatpastoraat Hoorn is op zoek naar een straatpastor
Straatpastoraat Hoorn is op zoek naar een parttime straatpastor voor 20 uur in de week, vooralsnog voor een periode van 3 jaar. Reageren kan tot 10 juli.

Solidair Groningen en Drenthe zoekt coördinator maatschappelijk activeringswerk
Solidair Groningen en Drenthe zoekt een coördinator maatschappelijk activeringswerk voor 16 uur per week. Reageren kan tot 15 augustus.

Stichting De Vonk zoekt directeur
Stichting De Vonk, maatschappelijk activeringswerk voor Brabant en Zeeland is op zoek naar een nieuwe directeur voor 32 uur per week.

Op www.netwerkdak.nl vindt u uitgebreide informatie over deze vacatures.

Aankondigingen Netwerk DAK
De keus is aan u!
Veel inloophuizen zien nieuwe groepen bezoekers op zich afkomen. Als er keuzes gemaakt worden, wat zijn dan de afwegingen? “Het gaat er om het ‘waarom’ in de gaten te houden, dit maakt kiezen makkelijker. En welke doelgroep heb je het meeste te bieden.” Dat was de conclusie op 8 juni in Amersfoort bij de derde regionale bijeenkomst over het inloophuis als vrijwilligersorganisatie. Geboeid waren ook de aanwezige bestuursleden, want het gaat om de visie van waaruit je werkt en op basis waarvan je kiest. Verslagen en achtergrond informatie vindt u op www.netwerkdak.nl onder bijeenkomsten.

Vrijwilligers Brabantse inloophuizen bijeen
“Jullie moeten veel  meer laten zien wat jullie doen, want jullie werk is ontzettend waardvol.” Met deze boodschap stak theoloog Erik Borgman de zaal met zo’n 40 vrijwilligers van inloophuizen uit Brabant, een hart onder de riem. “Het is noodzakelijk om te vertellen wat er mis is in de samenleving, en over je eigen werk als vreugdevol.”

Grote centra op bezoek bij De Regenboog
De grote centra waren op bezoek bij De Regenboog in Amsterdam en kregen informatie over het door hen opgezette registratiesysteem, de vrijwilligersacademie en sociale ondernemingen. De Regenboog heeft acht inloophuizen in Amsterdam. Aanvankelijk richtte men zich alleen op verslaafden, maar de doelgroep is steeds breder geworden. Wie vragen heeft of ideeën op wil doen, kan contact met hen opnemen.

Berichten
Succesvolle crowdfunding bij het Ronde Tafelhuis in Tilburg
Het Ronde Tafelhuis in Tilburg haalde € 6.000 op voor de uitgave van het boek Spiegels. ‘Spiegels’ laat de lezer op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende levensbeschouwelijke tradities. Beelden en verhalen nodigen uit tot reflectie en vergelijking. Zij haalden het geld op via Geloof in je project.nl, waarover in de vorige nieuwsbrief al geschreven werd. Interessant want voor het uitgeven van publicaties is het heel moeilijk om fondsen te vinden.

Levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk
“… een cahier dat  katholieke (en ook andere) vrijwilligers in ons land kan inspireren tot concrete dienstbaarheid …” zo noemt bisschop Gerard de Korte het boekje over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk dat alweer een jaar geleden uit kwam. Zijn inleiding is nu te lezen op www.netwerkdak.nl. Het boekje werd geschreven door Mirjam Schuilenga, die ook een workshop verzorgde tijdens de landelijke netwerkdag van 2014.

Steungezin.nl
Geld werven via internet ontwikkelt zich razendsnel. Steungezin.nl te Breda, dat dit jaar de Ab Harrewijnprijs won, ontwikkelde een online platform waarop mensen direct en anoniem een factuur kunnen betalen voor anderen die daar geen geld voor hebben. De vragers melden aan met de Bredase minima-pas en daardoor is zeker dat zij een inkomen rond het bijstandsniveau hebben.

De diaconie is het vitale hart van de kerk
De samenleving verandert, de diaconie verandert mee. Meer dan dat: er wordt de laatste tijd een groter beroep op de diaconie gedaan en die groei zal waarschijnlijk doorzetten. Dat is de uitkomst van een landelijk onderzoek door de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie. Onderzocht werd de betekenis voor kerk en samenleving van het werk van de diaconieën van  de Protestantse Kerk in Nederland. De brochure Dienen Delen Doen is te vinden op www.protestantsekerk.nl.

Wijkpastoraat Heerlen wint Dr. Poelsprijs
De Stichting Wijkpastoraat Heerlen heeft de Dr. Poelsprijs 2015 voor het beste diaconale project gekregen. De prijs is woensdag 27 mei uitgereikt in Abdij Rolduc. Dit gebeurde tijdens de Sociale Studiedag van de Dienst Kerk & Samenleving in het bisdom Roermond. De tweede prijs was voor het jongerenproject Maatschappelijke Stage van de parochie Kunrade/Voerendaal en de derde prijs ging naar het project DiaconieNu in Horst.

Provocatieve benadering
Marieke Sillevis Smitt geeft trainingen in de provocatieve benadering.
Eén van de deelnemers schreef er over: “De training “van Ploegen naar Plagen” heeft mij een methode/handvat/manier van denken opgeleverd om lastige mensen en lastige situaties tegen het licht te houden en beter hanteerbaar te maken”. Zie voor beschrijvingen van de programma’s en de ervaringen van eerdere deelnemers van de trainingen de website: http://onverwachtopgewekt.nl

Uit de praktijk

Uit het jaarverslag van Kruispunt Nijmegen:
“De Baan” is misschien niet de meest bekende activiteit van Het Kruispunt, maar daarom niet minder belangrijk. De vrouwen die als prostitué op “de baan” (tippelzone in het Nijmeegse centrum) werken vormen in vele opzichten een zeer kwetsbare groep. Gewoonweg aandachtig aanwezig zijn en een luisterend oor bieden is soms zeer gewenst. Ook het afgelopen jaar (evenals voorgaande jaren) bezochten onze twee vaste vrijwilligers Winy en Monique regelmatig de dames op de tippelzone en bieden zij ruimte voor dat waar op dat moment behoefte aan is. Winy en Monique zijn bekende en vertrouwde gezichten voor de vrouwen geworden. Er is een wederzijdse band ontstaan. De contacten met de vrouwen zijn wisselend, soms oppervlakkig, soms diepgaander van aard.
Verderop in het jaarverslag staat een interview met Jamilla, deelneemster van het jongerenmuziekproject: “Ik vind dat mensen moeten genieten. Geniet vooral van wat je wel hebt en wat je wel kan. Wees niet teleurgesteld met wat je niet hebt. Wees er voor elkaar en wees lief. Je leven krijgt elke dag weer nieuwe kansen en elke dag komt de zon weer op. Je moet leren dansen met de regen.”

Geplaatst in Actueel.