DAK NIEUWSBRIEF januari 2016

Enquête Dak bij de tijd
Heeft u de enquête al ingevuld die begin december is verstuurd. Er zijn al 30 reacties binnen. We hopen ze alle 100 te ontvangen rond 15 januari. Heeft uw organisatie geen interview ontvangen? Meld het even of klik hier.

Vacatures
Let op de korte reactie termijnen

De Windwijzer in Vlaardingen zoekt een coördinator missionair werk voor 18 uur per week. Solliciteren kan tot uiterlijk 31 januari 2016.

Huize Agnes in Utrecht zoekt per direct een Activerend Begeleider voor 21,6 uur per week. Solliciteren kan tot uiterlijk 12 januari 2016. Huize Agnes biedt tijdelijke opvang aan twintig vrouwen en hun kinderen zonder geldige verblijfspapieren.

Het projectteam van het Laurens project ‘Betekenisvol leven in de Buurt- zingeving door zorgprofessionals’ zoekt op zeer korte termijn een collega (ca. 16 uur) met een achtergrond als Geestelijk Verzorger. Laurens is een grote zorg organisatie in Rotterdam.

Op www.netwerkdak.nl/vacatures vindt u informatie over de vacatures.

Aankondigingen Netwerk DAK

Op maandag 7 november is de landelijke netwerkdag van 2016.

Regionale bijeenkomsten
De regionale bijeenkomsten in 2016 gaan over zingeving en levensbeschouwing in inloophuis, buurtpastoraat en straatpastoraat. Heeft u materiaal of vragen die aan de orde kunnen komen, mail het ons!

Leren omgaan met eigenwijze vrijwilligers
“Het komt erop aan de inspiratie van die eigenwijze vrijwilligers en uitvallers tot haar recht te laten komen en daarbij aan te sluiten”, schrijft Nico de Boer naar aanleiding van de netwerkdag. “Veel inloophuizen en buurtpastoraten hebben een streepje voor op de klassieke instituties van de verzorgingsstaat: ze staan doorgaans open voor iedereen en richten zich niet op hulpverlening maar op ‘er zijn’. Toch zullen ook zij hun stinkende best moeten doen om aantrekkelijk genoeg te blijven. Goede bedoelingen en de eigen inspiratie zijn daarvoor niet meer dan een startpunt.” Klik hier voor het hele artikel.

Berichten

Lustrumboekje Drugspastoraat
Het Drugspastoraat Amsterdam gaf een lustrumboekje uit. Het beschrijft het ontstaan, de activiteiten en de achtergronden van het Drugspastoraat. Kijk hier om het te lezen.

Stichting Presentie en ‘waarnemen’
De Stichting Presentie heeft in het voorjaar weer een aanbod van leergangen, masterclasses en cursussen. Op 8 april hebben zij hun volgende studiebijeenkomst. De vorige bijeenkomst ging over ‘waarnemen’ en over hoe je kunt communiceren met mensen die anders waarnemen dan jezelf doet. Het verslag vindt u hier.

Fondsenwerven
Kost het u ook zoveel tijd om fondsen aan te vragen? De Stichting Rotterdam liet onderzoeken hoe het gaat. En of het anders kan. Lees hier het onderzoek.

Agenda

Diaconale studiekring
Vrijdag 29 januari Amersfoort. Toine van der Hoogen over Laudatio Si; Cor van Beuningen, directeur van Socires over ‘De kracht van verbondenheid. Perspectieven in een netwerksamenleving’. De aanleiding: twee documenten met een visie op mens en samenleving en de verantwoordelijkheid van christenen. Volg de website voor de definitieve uitnodiging.

Start knooppunt Kerken en Armoede
22 januari 2016 in Houten een bijeenkomst over diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland. Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt. Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland bundelt een aantal kerkgenootschappen de krachten in een nieuwe landelijk ondersteuning van de vele plaatselijke kerkelijke activiteiten tegen armoede in Nederland. Voor meer informatie klik hier.

Geplaatst in Actueel.