Nieuwsbrief DAK januari 2016

Vacatures
De Stichting Ervaring die Staat, in Eindhoven werkt bottom-up vanuit de wereld van de straat. Voor een nieuw outreachend straatteam van ervaringswerkers zijn we op zoek naar twee medewerkers; een senior Hbo geprofessionaliseerde ervaringswerker, 32 uur; een ervaringswerker met aantoonbaar Mbo werk en denk niveau, 32 uur. Reageren kan tot 31 januari 2017.
JOTA, is het Huis voor ontmoeting en inspiratie in West Zeeuws-Vlaanderen. JOTA zoekt een pionier-jongerenwerker voor 16-20 uur per week. Reageren kan voor 1 februari.
Kijk hier voor meer informatie.

Boek van Netwerk DAK – presentatie op 10 maart

Het boek ‘Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ wordt gepresenteerd op vrijdagmiddag 10 maart van 13.30 tot 17.15 uur, in de Pauluskerk te  Rotterdam.
Het is een uitgaven van Netwerk DAK met de resultaten van de enquêtes van 2016 en een visie op het werkveld. Dit boek geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat doen voor en met de meest kwetsbaren in de samenleving. Met deze uitgave wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun kansen en mogelijkheden. Kom naar de feestelijke presentatie en discussieer mee over de toekomst!

DAK bij de tijd

Op 10 maart de presentatie van het boek, de handleiding staat online en werkbezoeken bij aangesloten organisaties gaan door. Het werk van de inloophuizen, straatpastoraat en buurtpastoraat wordt gewaardeerd. Belangrijk dus om naar de toekomst te kijken. Ondertussen worden de effecten merkbaar van de werkbezoeken die Jan van Opstal en Helma Hurkens afleggen in het hele land. Assen ging naar aanleiding van het werkbezoek aan de slag en maakte eerste concept actieplan. Amsterdam startte met visie-ontwikkeling na het werkbezoek. In Oss wordt actief gezocht naar verbreding. De vraag naar ondersteuningspakketten is nog aarzelend, maar begint te komen. We houden jullie op de hoogte.

Berichten

Crowdfunding
Straatpastoraat Den Haag startte een crowdfundingsactie voor het kookboek ‘cooking for crowds’. Handig als je kookt voor een groep. Er zijn nog slechts 9 dagen te gaan om het bedrag van € 10.000 binnen te halen. Doe mee, doneer € 50 en ontvang een gratis exemplaar van het boek.

’t Stoofje in Oudenbosch is genomineerd door het Ing fonds Help Nederland, en vroeg via facebook en email om op hen te stemmen.

De volgende workshop crowdfunding van ‘Geloof in je project’ is op vrijdagmiddag 10 februari in Utrecht. Met crowdfunding haal je niet voldoende geld op voor bijvoorbeeld huisvesting of personeelskomsten. Het kost bovendien veel tijd. Maar het is leuk en geeft bovendien een grote bekendheid aan de organisatie. Meer bekendheid leidt tot meer vrijwilligers, meer bezoekers en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Doorgaan en doorpakken in Schiedam
Op 28 september hielden inloophuis de Wissel en ontmoetingshuis de Weerklank, een mini-symposium. Het thema was: ‘Doorgaan of doorpakken’, hoe ziet de toekomst van ons werk eruit? Kijk hier voor het verslag.

Trainingscentrum Kor Schippers zoekt nieuwe trainers
Het trainingscentrum traint besturen, vrijwilligers en beroepskrachten binnen het werkveld van buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen en daarbuiten. Het trainingscentrum zoekt nieuwe collega’s. Meld je aan voor een oriëntatie middag. Kijk hier voor meer informatie.

Tips over fondsen
Het Oranje Fonds nodigt organisaties met Initiatieven voor vluchtelingen met nadruk uit om een aanvraag in te dienen, en wel vóór 1 maart. Kijk hier voor meer informatie.Stichting Armoedefonds helpt lokale organisaties en initiatieven die actief zijn op het gebied van in Nederland. Het fonds gelooft in de kracht van lokale organisaties die persoonlijk contact hebben met de mensen die in armoede leven. Aanvraag indienen voor: 1 juni 2017, uitslag toekenningsronde: 30 juni 2017.

Diaconale studiekring
De diaconale studiekring komt op 3 februari bijeen rond het thema de pastor en het diaconaat/de diaconie. Kijk hier voor het programma.

Handreiking palliatieve zorg voor dak en thuislozen
Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex. Het NIVEL Maakte een handreiking met praktische adviezen. Klik hier om te downloaden.

Oproep nominaties Ab Harrewijnprijs
De jury zoekt initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen. Voordragen is mogelijk tot 1 maart 2017 via secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

Straatklinkers maken film
De Straatklinkers waren op vrijdag 6 januari te gast bij de tv show van Eva Jinek om te vertellen over de filmopera ‘De Discipelen’ waar ze op dit moment aan werken. De filmopera “De Discipelen” komt in oktober 2017 in de bioscopen en zal later ook nog op tv uitgezonden worden. Kijk vooral ook nog even naar het einde van het programma want daar zingen ze!

Verkiezingskrant in eenvoudige taal
Samen met Stichting Lezen en Schrijven heeft ProDemos ook dit jaar weer een verkiezingskrant in begrijpelijke taal gemaakt. Er staat in waarom het belangrijk is om te stemmen, op welke partijen er gestemd kan worden en hoe je moet stemmen.  De gratis verkiezingskranten zijn per pakket van 30 stuks te bestellen tegen verzendkosten (€ 6,95) via www.prodemos.nl/webshop.

Verhalen
Stem in de Stad maakte een boekje voor de nieuwe burgemeester van Haarlem. Onderstaand leest u één van de verhalen. Het boekje is voor € 2,50 te bestellen bij Stem in de Stad. Zij waren op tv op 24 januari bij Roderick Zoekt Licht.

In 1980 kwam Paul naar Haarlem en jarenlang ging het hem voor de wind. Hij was succesvol in zijn werk en in de liefde. In 2006 vertrok hij naar België. Toen ging het mis. Hij verloor zijn werk en
zijn relatie en belandde op straat. Daarna keerde hij terug naar de omgeving van Haarlem. Daar sliep hij twee jaar bij het Leger des Heils voor hij een appartement toegewezen kreeg. Langzaam krabbelde hij op uit het diepe dal. ‘En toen kwam de nieuwe klap. Weer verloor ik alles wat ik had. Weer liep mijn relatie stuk en ik belandde weer in de opvang.’ Hij realiseert zich dat hij gewoon weer dezelfde fouten maakte. ‘Ik heb mijn hele leven alleen geïnvesteerd in anderen en niet in mezelf. Daar ging het mis en nog steeds. Ik heb nu geleerd om over mijn trots heen te stappen, hulp te vragen en voor mezelf op te komen.’ Een woning vinden in Haarlem is een drama en werk vinden lukt vanwege zijn leeftijd ook niet zo best. ‘Het is vreselijk, maar de les die ik geleerd heb is een harde en een goede. Ik red me wel, uiteindelijk.’ Hij vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in aandacht voor mensen. Net zoals ze bij Stem in de Stad heel goed doen. In al die jaren heeft hij gemerkt dat er veel over mensen gepraat wordt en niet mét mensen. Paul wil de nieuwe burgemeester aanraden hier niet in mee te gaan. ‘Breng zo nu en dan eens een dag tussen de mensen door en praat echt met de mensen in de opvang of op straat. Het klinkt heel eenvoudig, maar het gebeurt niet. Realiseer je te alle tijden dat mensen mensen zijn en blijven en dat ze niets liever willen dan serieus genomen worden.’

Nieuwsbrief DAK december 2016

Daklozen naar Rome

Van 11 tot en met 13 november nodigde Paus Franciscus 6000 dak- en thuislozen uit in Rome.
Vanuit Nederland reisde een bus met 39 dak- en thuislozen uit Amsterdam, Eindhoven en Limburg naar Rome voor een ontmoeting met deze bijzondere Paus. De begeleiding van deze reis was in handen van Drugspastoraat Amsterdam, Stichting Ervaring die Staat , het Bisdom Roermond en Netwerk DAK. Een onvergetelijke reis voor deelnemers en begeleiders! Op de site van Netwerk DAK is een fotoverslag van deze reis terug te vinden. Kruispunt maakte een uitzending over deze reis. Deze uitzending kunt u hier terugkijken.

DAK bij de tijd – Werkbezoeken

Inmiddels hebben we 12 werkbezoeken afgelegd in onder andere Almere, Oss, Oudenbosch. Tijdens deze Dak-bij-de tijd-werkbezoeken zitten vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers met elkaar om de tafel; en er komen vragen op tafel die anders onuitgesproken bleven. Als eerste kijken we naar waarom de organisatie is ontstaan en staan we stil bij de vraag ‘waar ben je trots op?’ Dan springen we naar de toekomst: ’Hoe ziet de organisatie er uit over tien jaar?’
Er blijkt veel gaande te zijn bij de inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Er zijn veel nieuwe vragen. Bijvoorbeeld over het inschakelen van kwetsbare vrijwilligers, over de financiering en over samenwerking met de gemeente. Bij één van de bezochte organisaties volgt binnenkort een tweede bezoek.
In het noorden van het land is men, naar aanleiding van het werkbezoek, aan de slag gegaan om meer bekendheid te genereren. Bij andere organisaties zijn besturen in gesprek gegaan over hoe tot vernieuwing te komen. In het kader van ‘DAK bij de tijd’ zijn verschillende ondersteuningspakketten beschikbaar. Dit houdt in dat met behulp van een deskundige een of meerdere dagdelen gewerkt wordt rondom een specifieke vraag van een organisatie.  Het projectteam bestaande uit Jan van Opstal en Helma Hurkens is druk bezig met het maken van afspraken, maar u kunt ook zelf contact opnemen als u interesse heeft om hen op werkbezoek te ontvangen.

Terugblik Regionale bijeenkomsten – Aandacht voor zingeving

In 2016 organiseerde Netwerk DAK zes regionale bijeenkomsten over aandacht voor zingeving. Hermen van Dorp, consulent maatschappelijke activering bij De Kim en Suzanna Louwerse, consulent maatschappelijk activeringswerk KCMA Gelderland werden gevraagd om de inhoudelijke voorzet voor deze bijeenkomsten te verzorgen. Op drie van de bijeenkomsten hield Hermen van Dorp een inleiding. Tijdens de andere drie was Suzanne Louwerse aanwezig om een presentatie te houden.
De bijeenkomsten werden georganiseerd in Gouda, Hilversum, Deventer, Leeuwarden, Ede en Alkmaar. De opkomst varieerde van 3 tot 18 deelnemers.
De betrokkenheid tijdens de bijeenkomsten was groot. De wijze waarop zingeving aan de orde komt is divers. In het ene inloophuis is zingeving expliciet zichtbaar door het aanbod van Bijbelstudie of meditatie terwijl op een andere werkplek zingeving niet expliciet in activiteiten

naar voren komt. Zingeving of geloof wordt daar een thema in de gesprekken als bezoekers zelf deze richting aangeven. In de gesprekken kwam naar voren dat zingeving vaak zit in kleine dingen zoals aandacht hebben voor de bezoekers. Door zingeving tijdens deze regionale bijeenkomsten te thematiseren, werd er opnieuw gekeken naar het specifieke karakter van het werk. Dit helpt de werksoort om zijn eigenheid zichtbaar te maken.
Tijdens deze bijeenkomsten verschenen er drie bijdragen over zingeving op de website van Netwerk DAK. Suzanne Louwerse schreef deze artikelen gebaseerd op de gesprekken tijdens de regionale bijeenkomsten. Van haar hand verschenen er achtereenvolgens een artikel over stilte, over zingeving in gesprek en rituelen in inloophuizen. Deze reeks biedt een mooie reflectie op de regionale bijeenkomsten en laat zien hoe zingeving een plek krijgt binnen de inloophuizen.
De werksoort wordt door vrijwilligers en bezoekers als zeer waardevol ervaren. De inloophuizen zijn vaak van grote betekenis voor de bezoekers, terwijl bekendheid vaak te wensen overlaat. Bekendheid van de werksoort blijft een punt van zorg. De bescheidenheid van de organisaties maakt dat organisaties niet gemakkelijk naar buiten treden. Het werk verdient het om breder bekend te worden. Je blik consequent richten op de buitenwereld zou een structureel aandachtspunt moeten zijn van professionele werkers en bestuursleden.
Wat betekent zingeving in inloophuizen? Hoe maak je zingeving zichtbaar. Zingeving draagt bij aan de kwaliteit van het werk. Het is een extra dimensie waarop je mensen kunt verstaan. Het gaat over andere lagen van de persoon. In het kader van zingeving is er ruimte voor kwetsbaarheid. Door zingeving explicieter te maken, zorg je dat er ruimte is voor andere dimensies van mens-zijn.

De inleidingen van de regionale bijeenkosmten zijn terug te vinden op onze website.
De mens als verhaal – Hermen van Dorp
Zingevingsvragen ambulante psychiatrie – Suzanna Louwerse

De inhoudelijke artikelen in het kader van de regionale bijeenkomsten zijn ook terug te lezen op onze website.
Stilte in inloophuizen –  Suzanna Louwersen
Zingeving in het gesprek – Suzanna Louwersen
(Feesten en) rituelen in het inloophuis – Suzanna Louwersen

Bundel over zingeving in hulp aan dak- en thuislozen

Movisie publiceerde een bundel over zingeving in de hulp aan dak- en thuislozen, die voor onze inloophuizen interessant is.  Hier kunt u deze bundel downloaden

Like ons op Facebook

Netwerk DAK is sinds kort op Facebook te vinden. Naast de website willen we op dit social media platform interessante berichten uit de wereld van inloophuizen en het straat- en buurtpastoraat delen.
 

TV-tip – documentaire serie Schuldig

Welkom in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Een roerige volksbuurt met charmante laagbouw en uitgesproken karakters. En veel, heel veel schulden. De buurt vormt de achtergrond voor Schuldig, een nieuwe documentaireserie van Human waarin niet alleen de bewoners met schulden centraal staan, maar juist ook de werelden eromheen: de deurwaarder, de hulpverlener, de schuldeiser en de lokale politiek. Maak kennis met Ditte, Carmelita, Dennis, Ron en Ramona: bewoners die het hoofd maar moeilijk boven water kunnen houden. Ontmoet ook Ed, Will en Paul, die elk op hun eigen manier de strijd aangaan tegen ongeopende rekeningen en een vastgelopen systeem.
Vanaf 14 november leer je ze allemaal kennen in Schuldig, een unieke documentaireserie over hoop, wanhoop en veerkracht in een buurt verbonden door schulden. Van een kale kip kun je niet plukken. Dus wie draait er op voor de rekening?

Omgaan met depressie

Rijksoverheid startte 1 oktober een campagne om de taboe op depressie te verminderen. Ze zetten tips op een rij om symptomen te herkennen. Ook kun je meer leren over hoe je iemand met een depressie kunt helpen. Meer informatie is te vinden op www.omgaanmetdepressie.nl


Uit de praktijk: vluchtelingenspreekuur in de Pauluskerk

De spreekuren op dinsdag en donderdag zijn vaak druk bezocht.
Mannen, vrouwen, gezinnen van diverse nationaliteiten. Zo ook een mevrouw uit Eritrea.
Haar geboortejaar geeft haar leeftijd aan maar ze ziet er ouder uit. Ze is kwetsbaar en ziek. Zij heeft een paar jaar in de nachtopvang gezeten waardoor ze overdag geen opvang had. Dan werd ze in de ochtend op straat gezet. Daar was ze eigenlijk te kwetsbaar voor, maar op dat moment was er geen andere mogelijkheid. Na een opname in het ziekenhuis was zij te ziek voor alleen de nachtopvang. Zij had ook dagopvang nodig.
Gelukkig kwam er een kamer vrij in een van onze panden en konden wij haar daar opvangen.
Daardoor kwam ze tot rust en knapte zij zienderogen op. Een eigen plek en rust is wat zij nodig had. Helaas is het nog niet gelukt om vanuit ons vluchtelingenwerk haar verblijf definitief te realiseren. De lokale overheid dringt er bij de landelijke overheid regelmatig op aan om haar een verblijfsvergunning te geven op basis van medische gronden maar zonder succes. Zij is te ziek om terug te gaan en heeft dringend medische zorg nodig die zij in haar eigen land niet kan krijgen. Natuurlijk zijn wij blij met de support vanuit de lokale overheid. Maar ook vanuit die hoek hebben de pogingen dus tot nu toe geen succes.
Momenteel heeft mevrouw weer een terugslag; zij is voor observatie opgenomen in het ziekenhuis. Wij moeten afwachten wat de uitslag is.
Wij helpen haar zoveel wij kunnen en gelukkig weet mevrouw de weg naar de Pauluskerk te vinden. Natuurlijk hopen wij dat zij binnenkort een verblijfsvergunning krijgt zodat zij in alle rust kan herstellen en in Nederland een leven op kan bouwen. Dat zou pas echt rechtvaardig zijn en zal haar
medische en psychische situatie zeer ten goede komen.
(door Sjany Middelkoop en Ingemarij Sjoer)

Cooking for crowds – Bijzonder kookboek

Al vijftien jaar komen dak- en thuislozen iedere vrijdagmiddag samen voor een oecumenische viering en een gezonde maaltijd in het Stadsklooster in Den Haag. Deze maaltijden worden verzorgd door een grote groep vrijwilligers die het voor elkaar krijgt iedere vrijdag met een klein budget een maaltijd te verzorgen – de laatste jaren wekelijks voor meer dan honderd personen.
Vanuit puur kookplezier en vanuit de voldoening om voor de doelgroep van het Straatpastoraat concreet iets lekkers te kunnen bereiden, is het kookboek Cooking for Crowds in een jarenlange praktijk ontstaan.
Om het bereik zo groot mogelijk te maken wordt het een Engels boek met een Nederlandse handleiding voor de technische termen.
Cooking for Crowds is uniek in zijn soort, want het biedt een scala aan recepten voor grote groepen, boodschappenlijsten en tips. Hoe kook je bijvoorbeeld 120 eieren precies gaar? En hoeveel kilo aardappels zijn er nodig voor 120 personen? Tegelijk wordt op een aanstekelijke manier aandacht gevraagd voor het werk van het Straatpastoraat. Van ieder verkocht boek komt €2.50 ten goede aan Stichting Straatpastoraat Den Haag.
Via crowdfunding zoeken wij tenminste 10.000 Euro om deze uitgave mogelijk te maken. Via de website http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/cookingforcrowds/ kan veilig worden gedoneerd.

Rita’s Reisbureau

Rita’s Reisbureau is een kleine organisatie die bemiddelt tussen enerzijds mensen die in Nederland een vakantiehuisje hebben en anderzijds mensen die graag in Nederland op vakantie willen maar het niet kunnen betalen. Ze heeft haar oorsprong in het katholiek maatschappelijk activeringswerk in Rotterdam, maar werkt tegenwoordig ook landelijk. In de zomer van 2016 kon ze beschikken over 18 accommodaties die in totaal voor 84
weken beschikbaar waren. Rita’s Reisbureau vraagt nu om hulp:
· kent u in uw omgeving personen die beschikken over een vakantiehuisje, een stacaravan of ander
geschikt vakantieverblijf en die dat misschien voor een of enkele weken beschikbaar willen stellen?
· kent u in uw omgeving vrijwillige of professionele hulpverleners die gasten voor Rita’s Reisbureau kunnen selecteren en voordragen?
Reacties graag naar Bas van Es, uitvoerend coördinator. E: info@ritasreisbureau.nl

Bordspel Barmhartigheid

Het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden heeft een strategisch bordspel ontwikkeld om binnen een parochiekern, met een groep of in het gezin met het begrip barmhartigheid aan de slag te gaan.
Opdracht- en hulpkaarten rond de Zeven Werken laten de spelers zien hoe barmhartigheid in onze tijd praktisch vorm kan krijgen. In het spel komen vragen aan bod als: hoe barmhartig ben jij zelf eigenlijk? Stuur je vooral op eigen kracht of durf je anderen om hulp te vragen? En in hoeverre kun je
dan vertrouwen op de barmhartigheid van je medespelers?
Het spel kan hier gratis gedownload worden.

Tevredenheidsformulier

Tijdens de bijeenkomst van de regio Brabant kwam het tevredenheidsonderzoek naar inloophuizen in Breda ter sprake. Voor dit onderzoek is een handig formulier ontwikkeld. Dit formulier is inmiddels ook terug te vinden op onze site. Klik hier om het formulier te downloaden.

Stichting Specsavers

Stichting Specsavers Steunt (anno 2010) om lokale goede doelen en maatschappelijke initiatieven een financieel steuntje in de rug te geven. Elk jaar worden er verschillende maatschappelijke initiatieven zoals kinderboerderijen, jeugd- of sportverenigingen of de dierenambulances financieel ondersteund. De 123 winkels van Specsavers doen dit door van elk verkocht montuur of hoortoestel – gedurende een kalenderjaar – een vast bedrag te sparen voor het goede doel. Vanaf 17 oktober is het mogelijk om projecten aan te melden voor het spaarjaar 2017. Op http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl vindt u informatie over de inschrijvingsprocedure.

DAK nieuwsbrief November 2016

Vacatures
STEK in Den Haag zoekt een ervaren projectleider Budgetmaatjes070 voor 30 (tijdelijk 36) uren per week (0,83 fte). Reageren kan tot 23 november.

De parochie H. Andreas in Heerlen zoekt een diaconaal werker voor minstens 16 uur per week. reageren kan tot 1 december.

Kijk hier voor meer informatie.

15 november: crowdfunding hoe doe je dat
Speciaal voor leden inloophuizen en buurtpastoraat is de bijeenkomst over crowdfunding: Wat is het en hoe werkt het. Een avond met een praktische aanpak. Hoe formuleer je een project dat tot de verbeelding spreekt. Dit is een samenwerking van Netwerk DAK en Geloofinjeproject. Meld je aan vóór 9 november. Kijk hier voor meer informatie. 

40 daklozen naar Paus Franciscus 

Op 9 november vertrekt de bus met dak- en thuislozen naar Rome. Zij gaan op uitnodiging van de paus naar Rome, samen met 6000 andere dak- en thuislozen. Bijzonder dat mensen uit de marge zo in het centrum van de kerk komen. Er is een programma met vieringen en gespreksgroepen. Vanuit Nederland gaan 40 dak- en thuislozen mee, en 10 straatpastores en anderen die met hen optrekken.
Volg dagelijks de reis via de nieuwe facebook pagina van Netwerk DAK.
Lees hier achtergrondinformatie bij de reis.
Bekijk het verslag van de reis op tv, 20 november 23.05 uur in Kruispunt.

Verslag landelijke netwerkdag
‘Geld werven begint bij je eigen inloophuis’ is de openingszin van Hendrik Jan Graber. In zijn verhaal laat hij zien dat mensen op heel verschillende manier betrokken zijn bij het werk.
Het buurtserviceproject van de Eusebiusparochie in Arnhem won de pitchwedstrijd, nadat de zaal geboeid geluisterd had naar vijf innovatieve projecten. Moestuinproject de Franciscushof en ‘verhaal je leven’ wonnen de tweede en derde prijs.
Het was een boeiende dag, met aandacht voor vernieuwing en toch heel vertrouwd. Kijk hier voor het verslag van de netwerkdag

DAK bij de tijd
‘We moeten meer toekomstgerichte onderwerpen op de agenda zetten’, zo reageerde de secretaris tijdens één van de werkbezoeken in het kader van DAK bij de Tijd. Bij de werkbezoeken zitten bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers aan tafel. Jan en Helma van de projectgroep doorlopen met hen de routeplanner. Van waaruit werk je en wat is de stip op de horizon? Met zoveel partijen aan tafel, komt er veel los, en het leidt tot voornemens om mee aan de slag te gaan. Kijk hier voor meer informatie.

Registratiesysteem voor inloophuizen
De Regenbooggroep, die in Amsterdam 8 inloophuizen heeft, ontwikkelde een registratiesysteem. Dat is nu open source: andere inloophuizen mogen dit systeem, of modules er uit overnemen en zelf gebruiken. Enige aanpassing zal altijd nodig zijn, maar toch is dit een mooi aanbod voor wie zoekende is. Kijk hier voor meer informatie.
Armoede in Nederland 2016
Op vrijdag 28 oktober 2016 het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Kijk hier voor het rapport en de brochure met achtergrondinformatie.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin december 2016. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl.

DAK Nieuwsbrief oktober 2016

NIEUWSBRIEF oktober 2016

12 oktober landelijke dag van Netwerk DAK

U heeft het vast al in uw agenda genoteerd: op 12 oktober vindt in Utrecht de landelijke dag van Netwerk DAK plaats. Het thema van de dag is ‘Onze missie bij de tijd| strategie voor de toekomst’. In de ochtend brengen we een bezoek aan verschillende werkplekken in Utrecht. ’s-Middags houdt Hendrik-Jan Graber een inleiding over piramides van betrokkenheid.  We hopen velen van u te ontmoeten op deze landelijke dag.

Aandacht voor zingeving
Terugblik regionale bijeenkomsten

In 2016 stonden de regionale bijeenkomsten in het teken van aandacht voor zingeving.  Hermen van Dorp of Suzanna Louwerse waren op deze avonden te gast als inleiders. In Ede, Alkmaar, Leeuwarden, Gouda, Hilversum en Deventer leverde deze avonden mooie gesprekken op over hoe zingevingsvragen doorschemeren in de activiteiten.
De laatste bijdrage van Suzanna Louwerse over rituelen op de werkvloer is binnenkort te vinden op onze site. Hier vindt u ook de verslagen van de regionale bijeenkomsten.
DAK bij de tijd
Bij vier organisaties is inmiddels een werkbezoek gebracht in het kader van DAK bij de Tijd. Aan de hand van een routekaart kijken we naar de toekomst. Waar willen jullie zijn over tien jaar en wat is er voor nodig? In december 2015 is gestart met een enquête, verdiepende interviews en een expertmeeting. Met de informatie die daaruit voort kwam, is gewerkt aan een ondersteuningsstructuur. We noemen het DAK-ondersteuningspakketten. In feite zijn er experts op deelgebieden die het werk van de inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat zo belangrijk vinden, dat zij mee willen denken. Zo willen we landelijke expertise bemiddelen naar de lokale organisaties. Het zijn inspirerende gesprekken waarbij veel op tafel komt. Het is duidelijk dat het werkveld volop in beweging is en dat er veel kansen liggen om meer groepen mensen te bereiken.
Vacatures
Stek Den Haag is op zoek naar een Innovatieve Theoloog voor 12 uur per week. Reageren kan tot 2 oktober 2016 Klik hier voor de volledige vacature.STek in Den Haag is op zoek naar een Vrijwillgers Coördinator Straatpastoraat voor 10 uur in de week.Reageren kan tot en met 2 oktober. Klik hier voor de volledige vacature.

Daklozen naar Rome
In het jaar van de barmhartigheid nodigt Paus Franciscus 6000 dak en thuislozen uit en hun begeleiders om naar Rome te komen voor een pelgrimage. Van 11-13 november 2016 vindt deze ontmoeting plaats. In het programma zijn opgenomen een catechese door Paus Franciscus, gesprekken in groepen en een mis. Vanuit de regio Amsterdam, Eindhoven en Limburg zullen 45 daklozen deelnemen aan deze ontmoeting. Netwerk DAK ondersteunt bij de voorbereiding.
Cordaid challenge: sociale cooperaties
Iedereen die bijdraagt aan armoedebestrijding in Nederland of de wereld is van harte welkom op het Cordaid event voor Wereldarmoededag. Dit event vindt plaats op 13 oktober in Den Haag. Op deze dag vindt ook de Cordaid Challenge plaats. De Cordaid Challenge stimuleert coöperatief ondernemen van mensen die moeilijk aan het werk komen in Nederland én particuliere initiatieven en parochies met een sociale doelstelling elders in de wereld. Meer informatie is te vinden op www.cordaid.org/nl/cordaid-event-wereld-armoededag-organisaties/
Armoede in Nederland 2016
Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan. Bij de presentatie van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de resultaten. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch en bisschopreferent voor Kerk en Samenleving Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en René Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Ook vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. Deze discussie, met inbreng van het publiek, zal gaan over de betekenis van hetgeen de kerken tegenkomen en het beleid dat kerken en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland. Meer informatie en aanmelding: http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek-presentatie
Het rapport is vanaf 28 oktober te downloaden op www.kerkinactie.nl/armoede
Diaconale Dag Kerk in actie
Kerk in actie organiseert op zaterdag 19 november in Utrecht een landelijke diaconale dag met aals thema ‘Meer dan een dak boven het hoofd’. De dag is bedoeld voor diakenen, zwo-commissies, predikanten en alle anderen met een diaconaal hart. Meer informatie en aanmelding: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/ldd-2016
Geloof in je project
Op het online platform www.geloofinjeproject.nl staan crowdfundingacties die zijn geïnspireerd vanuit zingeving, spiritualiteit, geloof of religie, in haar breedst mogelijke vorm. Het platform wil op deze manier ruimte bieden aan alle organisaties en projecten die zijn opgestart vanuit religie of zingeving om op professionele manier een crowdfundingactie te starten om geld en draagvlak te werven voor hun project.  Inmiddels zijn er 64 Projecten ter waarde van €307.003,47 gerealiseerd.
NLmatcht
Zo’n tachtig organisaties in Nederland die zich bezighouden met maatschappelijk betrokken ondernemen organiseren voor de eerste keer gezamenlijk NLmatcht. In de periode van 10 oktober tot 24 november organiseren zij allemaal een matchevenement in hun gemeente of regio. Alle bedrijven kunnen meedoen en zo de maatschappelijke organisaties bij hen in de buurt ondersteunen. De mooiste matches komen in aanmerking voor een award. Een overzicht van alle deelnemende matchevenementen staat op www.nlmatcht.nl.
Gelezen
“Die gekwetste, uitgestoten lijven daar gaat het om, die horen erbij.” Paula Irik vertelt in een interview wat haar bezielt in het werken met dementerende mensen: “Als ik onder deze mensen ben, besef ik dat juist hier, waar alles afbrokkelt, het vuur vonkt. Zij herinneren mij eraan dat het belangrijkste in ons leven niet geschiedt op de toppen, maar in de diepte. Zij laten mij dagelijks ervaren, dat het licht juist daar ons leven binnenvalt waar dat leven uiterst kwetsbaar is. Hier is de essentie waarvoor wij op aarde zijn, het is voor mij de kern van de aanwezigheid van God in het leven van mensen.”
Het hele interview is te lezen op: http://www.debezieling.nl/ik-ben-erg-gekant-tegen-de-liever-dood-dan-dement-mentaliteit/
Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin november 2016. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl.

Nieuwsbrief Dak september 2016

Landelijke netwerkdag op 12 oktober
De dag staat in het teken van strategieën voor de toekomst.
In de ochtend zijn er weer werkbezoeken op vijf locatie in Utrecht. ’s Middags is er een Pitch wedstrijd met innovatieve projecten. Daarna laat adviseur fondsenwerven Hendrik-Jan Graber zien hoe je systematisch nieuwe mensen en groepen bij je organisatie betrekt. Die heb je nodig om geld,  nieuwe ideeën, nieuwe vrijwilligers en bezoekers. Kijk hier voor het programma.

Nieuw: Pitch wedstrijd tijdens landelijke netwerkdag
Doe mee met de pitch wedstrijd. Laat zien met welk inspirerend project jullie bezig zijn! Langere trajecten of eenmalige acties. Nieuwe verbanden, spontane zetten. Deel het met elkaar. Zend uw project in voor 1 oktober en maak kans op € 1.000 of één van de andere prijzen. Kijk hier voor meer informatie.

Dak bij de tijd
De middag-presentatie tijdens de netwerkdag laat zien hoe vernieuwing werkt en daagt uit om aan de slag te gaan. Dan krijgt u ook informatie over de DAK ondersteuningspakketten en een update van ‘DAK bij de tijd”.

Zingeving in de inloophuizen
Op vele manieren krijgt zingeving vorm in de inloophuizen. Soms terloops, soms in activiteiten. Dit artikel geeft inzicht in dit belangrijk stukje van de identiteit, namelijk zingeving in het gesprek.
Tijdens de regionale bijeenkomsten blijkt dat er veel aan zingeving gebeurt. Meer dan je op grond van nieuwsbrieven en jaarverslagen zou verwachten. Er blijft een spanning tussen een huis zijn voor iedereen en de identiteit laten zien. Met een open houding en respect, komt men er altijd uit.

Geloof in je project
Het Crowdfunding platform ‘Geloof in je project’ houdt op op 23 september in Utrecht de workshop ‘Zinvol Crowdfunden’. Kijk hier voor meer informatie.

Training voor beroepskrachten
Fokje Wierdsma start een nieuwe leerroute. Collega’s die het werk kennen, leren met en van elkaar. Joke Visser start in oktober 2016 een nieuwe intervisiegroep voor straatpastores die de dynamiek van de straat kennen. Beide zijn van het Trainingscentrum Kor Schippers. Kijk hier voor meer informatie.

Rotterdamse Daklozendag
Het aantal daklozen blijft groeien. Aanleiding voor de Pauluskerk om de eerste Rotterdamse daklozendag te organiseren op 16 september. Dick Couvee schreef in een opinie artikel in de NRC op 30 augustus: “Het is een illusie dat iedereen voor zichzelf kan zorgen. We hebben de plicht mensen die dat niet kunnen van onderdak te voorzien.”

‘We koken voor heel veel mensen …’
Met deze zin opent het Reformatorisch Dagblad van 6 augustus het artikel over ‘buurtkerken en buurtdominees’. “Ik hoor in het rijtje buurtwinkel, buurtcentrum, buurtkroeg”, zegt Jurjen de Bruijne, werkzaam in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt in dit artikel, dat een goede indruk geeft van het werk. Lees  hier het artikel.

Agenda
12 september regionale bijeenkomst in De Steiger in Alkmaar
19 september regionale bijeenkomst bij Meet-Inn in Ede
12 oktober landelijke netwerkdag in Utrecht
19 oktober bijeenkomst van inloophuizen West Brabant in Oosterhout

Uit de Praktijk

Een stukje uit de nieuwsbrief van De Bres in Zwolle:
‘Als er maar niet aan mijn kop wordt gezeurd’, zeggen Herberggasten regelmatig wanneer we vragen naar wat ze willen. Vaak moet je zoveel als je dakloos raakt. Je verliest de regie over je leven, bent afhankelijk van instanties en moet voldoen aan allerlei voorwaarden om verder te komen. Wat heerlijk als er dan een plek is waar je gewoon jezelf kunt zijn. Waar je kunt zitten met een kop koffie en even helemaal niets ‘moet’. Maar waar ook mensen zijn die onbevooroordeeld naar je luisteren. Waar je je verhaal kwijt kunt en waar je begrip en steun krijgt en soms wijze raad. En waar het gezellig is, waar je de krant kunt lezen en spelletjes kunt doen.

De participatiemaatschappij heeft veel positieve kanten, maar legt ook druk op mensen om snel de ladder te beklimmen. Van een afgezonderd leven (onderste trede) naar zelfredzaamheid en regulier
werk. Teveel druk op mensen leidt tot zorgmijding. Dat merken we ook bij onze Herberggasten. De balans tussen in beweging blijven en werken aan de toekomst en daarnaast ontspanning is hierin heel belangrijk.
Het is dus goed dat er plekken zijn waar mensen werkervaring kunnen Opdoen maar het is net zo belangrijk dat er plekken zijn waar mensen zich kunnen ontspannen en niets hoeven. Daar heeft ieder mens behoefte aan. Normaal doe je dit thuis, bijvoorbeeld liggend op de bank met een achtergrondmuziekje. Daklozen kunnen dit niet omdat ze geen huis hebben.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin oktober 2016. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl.