Nieuwsbrief DAK mei 2017

Uitnodiging Most Significant Change
Op dinsdagmiddag 9 mei organiseert Straatpastoraat Amsterdam een Expertmeeting over de Most Significant Change, een manier om het werk te evalueren. Komt u ook?
De verhalen van deelnemers zelf van het Straatpastoraat zijn opgetekend en vormen bij deze methode de basis van de evaluatie. De verhalen zijn in een groep besproken en de meest belangrijke verandering benoemd. Indrukwekkend om van bezoekers te horen hoe belangrijk ontmoetingsplaatsen als het straatpastoraat zijn. Deze manier van evalueren is veel toegepast binnen de ontwikkelingssamenwerking, maar nog weinig in Nederland gebruikt. In Wageningen deden ze het ook en daar werd in maart een boeiend rapport van gepresenteerd.
In de expertmeeting van 9 mei wil men bespreken hoe de Most Significant Change methode past binnen de presentiebenadering van het Straatpastoraat. Ook is men benieuwd hoe andere organisaties tegen deze evaluatie-methode aankijken en in hoeverre zij dit al toegepast hebben of daar mogelijkheden toe zien. Kijk hier voor meer informatie.

PR vanuit je hart
De regionale bijeenkomsten gaan over PR en bekendheid. Het gaat niet alleen over (social) media, maar vooral ook over de dilemma’s erachter. Hoe maak je tijd voor pr en communicatie? Hoe zorg je voor de privacy van de bezoekers? Wat is een goede verhouding tussen inzet en resultaat? En, het belangrijkst, wat is eigenlijk de boodschap, die je wilt vertellen, en hoe zorg je dat die ook juist en recht uit het hart, overkomt?
Woensdagmiddag 31 mei in de Herberg, Amersfoort
Woensdagmiddag 7 juni in de D3rde Verdieping, Arnhem
Maandagochtend 12 juni in Aandachtscentrum, Dordrecht
Dinsdagavond 13 juni in de Zevensprong, Veenendaal
Geen uitnodiging ontvangen? Meld u zelf aan via www.netwerkdak.nl

Meer dan een dak
Het boek ‘Meer dan een dak’, leverde veel positieve reacties op. U kunt het nog steeds bestellen via onze webshop of downloaden. Staat het boek inmiddels op uw website? Doe dat snel, het geeft goed de achtergrond van uw werk weer.
Op vrijdag 8 september is het boek onderwerp van discussie op de bijeenkomst van de Diaconale Studiekring in Amersfoort.

Nieuw initiatief in Breda
In Breda is een nieuw initiatief dat heet VERbindING. De bedoeling is een inloopruimte te openen in zeer nauwe samenwerking met ‘Zorg voor elkaar Breda’, een samenwerkingsverband van burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente Breda. Helma Hurkens ging alvast een kijkje nemen. Een interessante locatie, midden in de woonwijk de Haagse Beemden. Een mooie ruimte met grote ramen, waardoor van buiten makkelijk te zien is wat zich afspeelt. Het is een pand waar spreekuren zijn en dat bekend is bij de omwonenden. Kortom: een perfecte setting. In het najaar wil men van start gaan. Bedoeling is om zo veel mogelijk door de bewoners van de buurt te laten doen. Een mooi plan, hopelijk in goede verbinding met de andere inloophuizen in Breda.

Regionale bijeenkomst in Brabant
Op 26 april kwamen de inloophuizen van Brabant bijeen rond ‘aandacht voor zingeving’. Een diepgaand gesprek over hoe mensen van verschillende achtergronden met elkaar omgaan. En: wat doe je met een agressieve bezoeker waar anderen bang voor zijn? Hoe kun je dan present zijn en zit daar een grens aan? Als het spannend wordt, moet je het algemeen belang afwegen tegen het belang van die ene bezoeker en dat is heel lastig. Nadat er alles aan gedaan is, wordt wel eens de toegang ontzegd aan bepaalde personen. Maar als het al gebeurt, is het tijdelijk.
Ook weer de vraag naar groepjes bezoekers die niet integreren. Zijn er handvatten om daar wat mee te doen? Doorgaans helpt verandering: een keer en wandeling maken, een ontmoeting met anderen, een andere setting. Het is ook een kwestie van uitproberen en volhouden. ‘Het mooie van dit werk is hoe je werelden bij elkaar kan brengen’ werd aan het einde gezegd.

DAK bij de tijd
7 nieuwe werkbezoeken staan weer op de rol. In Utrecht speelt een specifieke vraag, namelijk hoe vinden we nieuwe gastheren en gastvrouwen? Daar gaan we met een specialist in communicatie op bezoek, om meteen met die concrete vraag aan de slag te gaan. In vijf plaatsen leidde het werkbezoek tot een vervolg gesprek, bijvoorbeeld over fondsenwerving.

Berichten

Armoede en Kinderen
Minisymposium ‘Armoede en Kinderen‘ op woensdagochtend 31 mei in Tilburg. Ria van Nistelrooij presenteert de resultaten van haar driejarige onderzoek naar de ontwikkeling van de participatie van kinderen en jongeren uit 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten. Staatssecretaris Mw. Jetta Klijnsma heeft toegezegd het rapport in ontvangst te nemen. Dit is een vooraankondiging. Aanmelden kan tot 22 mei bij het secretariaat van Stichting De Vonk.

De donkere zijde van de moderniteit
Op 2 juni is de jaarlijkse lezing ‘christendom en samenleving’, De donkere zijde van de moderniteit, door Kieran Flanagan. Het programma ‘Christendom en de samenleving’ School of Catholic Theology in Tilburg focust op hoe het christendom recht, politiek, economie, moderne kunst, wetenschap en wereldreligies beïnvloedt.

Uit de praktijk
In 2011 is inloophuis De Bron in de Wijk Poelenburg in Zaandam van start gegaan. Inmiddels zijn er uiteenlopende activiteiten, en het aantal bezoekers blijft stijgen. Het jaarverslag 2016 geeft een goede indruk van de specifieke rol van het inloophuis in de wijk. Op het gebied van dialoog is De Bron uniek in de wijk Poelenburg en omstreken. Ze doen precies waar inloophuizen goed in zijn: uiteenlopende mensen bij elkaar brengen en met elkaar in gesprek brengen.

‘De dialoog is een belangrijk speerpunt van ons activiteitenaanbod waarbij ook de ontmoeting en verbinding centraal staan. De dialoog in Inloophuis De Bron is breed gericht (interreligieus en multicultureel), het werkgebied is de wijk Poelenburg en omstreken. Er is goed contact met de al jaren bestaande werkgroep Jodendom-Christendom-Islam, waarbij deze werkgroep specifiek gericht is op de interreligieuze dialoog in de gehele Zaanstreek. Er zijn in 2016 in Inloophuis De Bron in totaal vijf avonden geweest waarin we in gesprek zijn geweest over een bepaald thema. Onderwerpen waren opvoeding, onderwijs en participatie. Het aantal aanwezigen ligt gemiddeld op 15 personen. … Wanneer het onderwerp daarom vraagt zijn ook de wijkmanager en andere partijen uitgenodigd en zijn er vervolgactiviteiten. Ook is Inloophuis De Bron in het najaar betrokken geweest in de opzet, voorbereiding en uitvoering van dialoogavonden in de wijk. Er is in het najaar veel onrust geweest in  Poelenburg met landelijke media aandacht. Eerder waren al dialoogactiviteiten gepland om het wij-zij gevoel te verminderen. Even was het de vraag of deze activiteiten wel door konden gaan, maar vanuit De Bron zeiden we: juist nu is dialoog van groot belang.’

Jaarverslagen kunt u toezenden aan secretariaat@netwerkdak.nl, ze komen dan op www.netwerkdak.nl onder het kopje ‘alles over …’

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin juni 2017. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl. Op facebook vindt u actueel nieuws en berichten van aangesloten organisaties.

Nieuwsbrief DAK april 2017

Vacatures

Het Oecumenisch Aandachtscentrum in Den Haag is per 1 juni op zoek naar een pastor voor 18 uur per week. Solliciteren kan tot 14 april a.s.
Drugspastoraat Amsterdam zoekt ondernemende predikant/kerkelijk werker voor 32 uur per week. Reageren kan tot en met 26 april.
Kijk hier voor meer informatie
Op onze facebookpagina worden vacatures eerder gemeld.

Berichten

Meer dan een dak
Het boek ‘Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ is onder veel belangstelling gepresenteerd in Rotterdam. Inmiddels zijn aan alle DAK-organisaties twee exemplaren toegezonden. U kunt het boek downloaden en vervolgens publiceren op uw eigen website en zo zichtbaar maken van welke beweging uw inloophuis, straatpastoraat of buurtpastoraat deel uit maakt.
René de Reuver, scriba van de PKN gaf de volgende overweging mee: ‘In onze seculiere, geprotocolliseerde samenleving komt het naar mijn overtuiging aan op ‘missionaire presentie’. Een presentie, nabij en trouw, die ruimte schept om bij elkaar op verhaal te komen en samen te groeien in en aan het verhaal ´dat gaat’,  ons gaande houdt en perspectief biedt. Hij deed de suggestie aan de presentiegedachte het woord missionair toe te voegen. Iets om over door te praten.

DAK bij de tijd
Bij 25 organisaties hebben Jan van Opstal en Helma Hurkens inmiddels een werkbezoek gebracht. Deze week weer twee organisaties, waar nieuwe initiatieven op bloeien en waar gestoeid wordt met de eigenheid.
Bij de inloop zie je vaak een vaste groep bezoekers ontstaan en er wordt veel nagedacht over hoe je nieuwe mensen kunt trekken en ook hoe je de vrijwilligers ondersteunt als er opeens heel andere gasten binnen komen wandelen. Neem zelf contact op als u een werkbezoek wenst.

Evalueren: most significant change
Met verhalen, evalueren wat het inloophuis voor de bezoekers betekent. Dat deden Markt 17 in Wageningen en het Straatpastoraat in Amsterdam. De verhalen worden in een groep besproken en de meest belangrijke verandering wordt benoemd. Indrukwekkend om van bezoekers te horen hoe belangrijk ontmoetingsplaatsen als Markt 17 en het straatpastoraat zijn. Wageningen organiseerde een workshop en Straatpastoraat Amsterdam houdt op 9 mei een expertmeeting rond deze manier van evalueren.

Netwerk
Vanaf half mei starten we weer met de regionale bijeenkomsten. Dit jaar gaat het over pr en het zichtbaar maken van het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat doen.
Ook uw jaarverslag op onze website? U kunt het toezenden aan secretariaat@netwerkdak.nl. De jaarverslagen zijn te vinden op www.netwerkdak.nl onder het kopje ‘alles over …
 
Berichten

Leven van wat komt
In zijn nieuwe boek ´Leven van wat komt´ komt schetst Erik Borgman een eigentijds katholiek uitzicht op de samenleving. Hij gaat daarbij onder meer in op de zorg, het onderwijs, de economie, het milieu en bijvoorbeeld onze omgang met vluchtelingen in Nederland en Europa. Columns van deze publieke theoloog zijn te vinden op De Bezieling.

Kwetsbaar bestaan
Op 12 mei wordt het boek gepresenteerd van Emeritus hoogleraar praktische theologie Hans Pasveer: ‘Kwetsbaar bestaan, over zachtmoedigheid’.
Wij mensen zijn  kwetsbare wezens, vanaf het begin van ons bestaan. Naast dat dit vraagt om zorg en aandacht, is het van belang  hoe wij met die kwetsbaarheid omgaan. Het algemeen maatschappelijk klimaat eist competitie, competentie, macht, najagen van winst en verdringt eerder die kwetsbaarheid dan dat het daar ruimte en aandacht voor heeft. Een positieve benadering van kwetsbaarheid, die in dit boek wordt bepleit, heeft vandaag iets van roeien tegen de stroom in. 

Vrijwilligersvergoeding voor mensen met een uitkering
De maximale vrijwilligersvergoeding die mensen met een uitkering mogen ontvangen, zonder dat het invloed heeft op de uitkering, is verhoogd naar € 150 per maand en € 1500 per jaar. De nieuwe regel gaat in per 1 april, kijk hier voor meer informatie.

3 x Armoede
‘Meedoen, samen uit de armoede!’ is het nieuwe programma van het Oranjefonds gericht op aanjagen van sociaal-economische participatie. Het nieuwe programma begint in november 2017, de werving start in april.
De handreiking Mobility Mentoring beschrijft hoe ondersteuning aan mensen met armoede en schulden met Mobility Mentoring eruit ziet: de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten.
De SER adviseert het nieuwe kabinet om de armoede onder kinderen structureel aan te pakken, kijk hier voor meer informatie.

Wijken voor een betere geestelijke gezondheid, 4 mei in Antwerpen
De conferentie “Wijken voor een betere geestelijke gezondheid”, wil zorgverstrekkers en verantwoordelijken bijeen brengen rond een groeiende integratie van eerstelijnszorg, persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Kijk hier voor meer informatie.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin mei 2017. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat@netwerkdak.nl. Op facebook vindt u actueel nieuws en berichten van aangesloten organisaties.

Nieuwsbrief DAK februari 2017 is uit

Vacature
Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje zoekt een extra coördinator voor 24 uur per week. Reageren voor 1 maart. Klik hier voor de volledige vacature.
Op onze facebookpagina worden vacatures eerder gemeld.

Boekpresentatie op 10 maart
Het boek ‘Meer dan een dak. Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers’ wordt gepresenteerd op vrijdagmiddag 10 maart van 13.30 tot 17.15 uur, in de Pauluskerk te  Rotterdam.
Dit boek geeft een uniek inzicht in het werk dat inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat doen voor en met de meest kwetsbaren in de samenleving. Met deze uitgave wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun kansen en mogelijkheden. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan snel! Kijk hier voor informatie en aanmelden.

Berichten

DAK bij de tijd
De werkbezoeken in het kader van ‘DAK bij de tijd’ gingen ook in de afgelopen weken weer verder. We waren in Schiedam en bij het Stadspastoraat Arnhem, tegenwoordig D3rde Verdieping geheten. De laatste organisatie richt zich sterk op zingeving. Sinds vorig jaar zitten ze in de prachtige bibliotheek in Arnhem en daarmee te midden van bezoekers van allerlei pluimage. Eén van de vragen die ter sprake kwam was of zorgverzekeraars bereid zouden zijn om te betalen voor de geestelijke zorg van organisaties als Stadspastoraat. Zij willen daarover het gesprek aan gaan. Indien er meer organisaties zijn die hier over denken, en die krachten willen bundelen, neem dan contact op met het secretariaat van Netwerk DAK.

Crowdfunding
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de crowfundingactie van het Straatpastoraat Den Haag voor het kookboek ‘cooking for crowds’. De benodigde € 10.000 is binnen gehaald, en de actie heeft bovendien de nodige media aandacht los gemaakt. ’t Stoofje in Oudenbosch vroeg via facebook en email om stemmen voor het ING fonds Help Nederland. Dat hielp: zij ontvingen € 5.000.

Gratis VOG aanvragen
Vrijwilligers van organisaties die werken met jongeren of mensen met een verstandelijke beperking kunnen een gratis VOG aanvragen als de organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens-(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. Kijk op www.inveiligehanden.nl voor informatie en tips.

Wat is missionair?
De term missionair kan verschillend worden opgevat. November 2016 besteedde het Beraad Grote Steden zijn najaarsconferentie aan de theologische vraag met een praktische toespitsing: ‘Wat is missionair?’
Een citaat: de Protestantse gemeente Den Bosch laat, in samenwerking met anderen zien hoe je de marge creatief kunt gebruiken: door zelf de marge te kiezen krijg je oog voor gemarginaliseerden in de samenleving. Door het blijven zoeken naar verbinding blijft de ander daarbij niet slechts de hulpbehoevende. Deze wederkerigheid … is een belangrijke kritiek op het dominante mensbeeld in onze samenleving. Het laat zien dat mensen altijd meer zijn dan alleen hulpverlener of weldoener, slachtoffer of dader, zondaar of begenadigde. Als de ontmoetingen van Jezus met mensen ons iets leren, dan is het dat. Genezing begint bij mensen in een nieuw licht zetten. De spreker voegde eraan toe om daarbij terughoudend te zijn met getuigen: telkens als de twaalf leerlingen van Jezus zich expliciet een mening gaan vormen, zitten ze ernaast… Klik hier voor het hele verslag.

Aankondigingen

Regionale bijeenkomsten Kerken en Armoede
Het Knooppunt Kerken en Armoede wil in de eerste helft van 2017 de expertise die aanwezig is bijeenbrengen in een viertal regionale bijeenkomsten. Welke mogelijkheden kunnen we elkaar aanreiken en wat kunnen we van elkaar leren? Welke dilemma’s en voetangels komen we tegen en welke oplossingen zien we daarvoor? Hoe kunnen de verschillende netwerken elkaar ontmoeten en versterken? Kijk hier voor programma en data.

Uit de praktijk

Getraumatiseerde mensen in een inloophuis
In de groep bezoekers van een inloophuis zitten altijd mensen die als kind een trauma hebben opgelopen. Een trauma dat door hun leven is blijven echoën als een sterke overtuiging. De overtuiging dat je niets waard bent, dat anderen altijd voor zullen gaan en dat het ook niet anders kan. Dat anderen je mogen gebruiken, zeker de ander die sterk is en die zich gedraagt als de meester of eigenaar van de wereld. Dat zijn de stemmen die in iemands hoofd of hart klinken nadat hij of zij als kind alle eigenwaarde en onbekommerdheid is afgenomen. Door mishandeling of door misbruik of verwaarlozing.
Mensen die deze overtuigingen van binnen met zich meedragen zullen zich daar naar gedragen en er de gevolgen van ondervinden. Ze worden vaak overgeslagen als er uitgedeeld wordt, behalve als het om vervelende klusjes gaat. Ze zorgen niet goed voor zichzelf en missen daardoor kansen. Leven in armoede of eenzaamheid en klagen niet over zichzelf maar voor een ander. Het zijn mensen die zich liefst verbinden met iemand die op henzelf lijkt, misschien een angstig dier of iemand die op de vlucht is.
Wat heeft een Inloophuis aan deze mensen te bieden en hoe kan het aangeboden worden? Allereerst is van groot belang dat er geen drempel is maar dat is nog niet genoeg: deze mensen moeten uitgenodigd worden om binnen te komen en om plaats te nemen. Niets is vanzelfsprekend behalve overgeslagen of afgewezen te worden dus welkom zijn, mee mogen doen en mee mogen delen moet aangeboden worden. Maar dan wel op zo’n manier dat het niet er op lijkt dat er een addertje onder het gras schuil gaat en dat het gaat om een lokaas.
Vervolgens dient de ingenomen plaats beschermd te worden. Die plaats wordt nooit vanzelfsprekend, nou misschien…heel langzamerhand, maar er gaat veel tijd overheen. Tot het zover is moet die plaats beschermd worden en moet de bezoeker steeds opnieuw gezien worden en uitgenodigd.
Dit zijn wat observaties en tips voor mensen die willen bijdragen aan de gastvrijheid van een inloophuis. Mijn observaties en tips zijn belangrijk omdat inloophuizen maar al te vaak de eerste en soms ook enige veilige plek zijn voor getraumatiseerde mensen. En dat ook willen zijn.
Mijn kennis baseer ik op ervaringsdeskundigheid en op kennis van de praktijk van het inloophuis. Deze kennis bied ik aan via Netwerk DAK
Harm Puite is één van de ondersteuners van ’DAK bij de tijd’, als zzp’er begeleidde hij Kerk en Buurt Oost op weg naar zelfbeheer, harm@noharm.info.