Nieuwsbrief DAK april 2018

Vacatures

Kerk en Buurt Noord in Amsterdam zoekt een buurtwerker voor 16 uur per week, in verband met zwangerschapsvervanging. Reageren kan tot 20 april.
Bij het nieuwe inloopcentrum Inn de Drie Tulpen in Hoorn is een vacature voor een betaalde coördinator voor 10 uur per week, met uitbreiding in 2019.
Reageren kan tot 30 april 2018.
Kijk hier voor informatie.

Berichten
 
Kerk in Actie collecteert voor inloophuizen en straatpastoraat
Op zondag 17 juni wordt in veel Protestantse kerken gecollecteerd voor inloophuizen en straatpastoraat. Dit biedt uitgelezen kansen om het werk van jouw inloophuis of pastoraat onder de aandacht te brengen van een groot aantal gemeenteleden. Wacht niet te lang, maak nu een plan! Kijk hier voor meer informatie.

Regionale bijeenkomsten ‘luisteren naar levensvragen’
Als je een luisterend oor biedt, dan merk je dat mensen soms heel indringende vragen stellen. Staan we met de mond vol tanden als een bezoeker zucht en vraagt ‘waarom moet mij dit overkomen’, of kunnen we al luisterend hierover in gesprek gaan. We zijn blij dat Tilly de Kruyf, verbonden aan het netwerk levensvragen, bereid is om haar expertise met ons te delen. De regionale bijeenkomsten worden gehouden: 11 juni ’s ochtends in Rotterdam; 13 juni ’s middags in Breda; 18 juni ’s ochtends in Amersfoort en 19 juni ’s avonds in Oosterbeek.
Noteer de datum alvast!

Straatpastoraat
Dertien straatpastores waren bijeen op hun landelijke dag. Er waren drie nieuwe beroepskrachten en twee stagiaires. Annemarie van der Vegt vertelde hoe haar boekje ‘Verhalen van de straat’ tot stand kwam en hoe belangrijk het was voor de mensen die geïnterviewd werden. Het onderzoek ‘Lessen uit de werkwijze van pastores’ werd besproken met onderzoekster Hannah Klop. Straatpastores zijn te bescheiden want het is opzienbarend hoe zij mensen weten te bereiken, waar het de formele instellingen niet lukt.
In oktober is de volgende bijeenkomst.

Leertrajecten
Trainingscentrum Kor Schippers biedt najaar 2018 een leerroute voor (beginnende) professionals die werken op het snijvlak van maatschappij en ideële organisaties, wijkteammedewerkers. Meer lezen.
Trainingscentrum Kor Schippers biedt vanaf juni de cursus ‘Leiderschap en Eigenaarschap’. De introductie bijeenkomst is op 24 mei. Meer lezen
Stichting Presentie verzorgt vanaf half mei de Masterclass Presentie meer lezen.
Onverwacht Opgewekt organiseert op 2 juli ‘Zeg het met je lijf’, een provocatieve Masterclass. Meer lezen.

Afscheid Andries Baart
Met een openbaar college ‘Waarnemen, een kunde’ nam Andries Baart afscheid van de stichting Presentie. Indrukwekkend te zien dat er 350 mensen uit de wereld van zorg en welzijn bijeen waren die op een presente wijze naast anderen willen staan. Andries kreeg een daverend en welverdiend applaus. De Stichting Presentie gaat in volle vaart vooruit. Zij zoekt mensen en organisaties die in de ontwikkeling van presentie duurzaam met hen willen optrekken.
 
Ab Harrewijnprijs 2018
Op 13 mei wordt om 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam de Ab Harrewijnprijs uitgereikt. Er zijn vijf initiatieven genomineerd. Dit jaar is er geen inloophuis onder de kanshebbers, maar het gaat natuurlijk wel om inspirerende initiatieven. Kijk even op www.abharrewijnprijs.nl om te zien wie de kanshebbers zijn.
 
Bijeenkomsten

Expertmeeting Zorgzame kerk
Er komen twee expertmeetingen over Zorgzame kerk. Woensdag 16 mei in Rotterdam en Dinsdag 29 mei in  Hoogeveen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar: j.bac@kerkinactie.nl 

Bijeenkomst diaconale studiekring op 14 september
Noteer alvast de datum, het programma volgt. Lees hier het nieuwste literatuuroverzicht gemaakt door Herman Noordegraaf over diaconie.

Met ervaringsdeskundigen armoede aanpakken
Op 18 mei wordt in Houten een expertbijeenkomst georganiseerd over ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting en over de methodiek EDASU. De bijeenkomst wordt gehouden voor sleutelpersonen met veel kennis en ervaring. Meer informatie: klik hier.
 
Uit de praktijk
 
Inloophuis Culemborg heeft een nieuw gezicht en dit schreven ze aan Netwerk DAK: ‘Vorig jaar tijdens de regionale bijeenkomst deden wij als bestuursleden van Inloophuis Culemborg veel inspiratie en ideeën op en daarmee zijn we enthousiast aan de slag gegaan. Het resultaat is een “nieuw gezicht” voor ons inloophuis: een nieuw logo, een nieuwe folder en een eigen website! We zijn er reuze trots op en nodigen jullie hierbij uit om die via onderstaande link te bekijken: www.inloophuisculemborg.nl

Nieuwsbrief DAK maart 2018

 

Vacatures

Bij het nieuwe inloopcentrum ‘Inn de Drie Tulpen’ in Hoorn is een vacature voor een betaalde coördinator voor 10 uur per week, met uitbreiding in 2019.
Reageren kan tot 30 april 2018. Kijk hier voor informatie.

Berichten

Meld je aan voor de Kans Inspiratieprijs
De prijs wordt uitgereikt aan een inspirerend initiatief op het gebied van diaconie/caritas. Tot 8 april kun je een initiatief aanmelden. Kijk hier voor meer informatie.

Inloophuis Tiel
Het Inloophuis Tiel is vanaf 2018 ondergebracht in de nieuwe stichting Diaconaal Centrum Tiel, samen met de Franciscustuin en het maatjesproject ‘Tielse maatjes’. Er is een gedegen beleidsplan opgesteld. DCTiel is ‘een helder aanbod van bijstand voor mensen die het gevoel hebben alleen te staan’. Wederkerigheid, respect voor ieders levensovertuiging, stem geven aan kwetsbare mensen zijn belangrijke kernwaarden.

Interview met straatpastor Folly Hemrica
‘Ik ben onder de indruk van de totale identificatie van Jezus met de mensen aan de onderkant. Je kunt echt naast mensen gaan staan zonder je professionaliteit te verliezen en je grenzen te overschrijden. Ach, door dit werk wordt je hart beroerd en dat moet ook!” Verder lezen.

Wijkpastor Bart vraagt aandacht voor vergeten mensen
“We lopen mee met de mensen, tot het einde toe. Het is eigenlijk een kwestie van beschaving, maar eenzaamheid en armoede zouden we in een moderne samenleving niet moeten accepteren. Het mag gewoon niet gebeuren.” Lees hier het mooie artikel van deze inspirerende pastor in het AD.

Wat doet Netwerk DAK in 2018?
Vanaf vandaag staat het nieuwe beleidsplan van Netwerk DAK op www.netwerkdak.nl. Wat is nieuw de komende jaren? Innovatie, met name op het vlak van financiën en in kaart brengen van trainingen en deskundigheidsbevordering. In 2018 start een pilot rond het werken met kwetsbare vrijwilligers. Wilt u meedoen met deze pilot, heeft u suggesties of vragen, neem dan contact op.
Jaarverslag 2017 al klaar? Nieuwe projecten? Leuke formats? Stuur het ons en kijk ook eens op onze website naar wat anderen deden.

Lessen uit de werkwijze van straatpastores
Voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met dak- of thuisloze ‘zorgmijders’ verscheen een handreiking met adviezen. Die werd geschreven op basis van de werkwijze van straatpastores en geestelijk verzorgers. Kijk hier voor meer informatie.

Bijeenkomsten

Weerloos-weerbaar
Bijeenkomst van de KSGV over de morele en culturele aspecten van verlies en rouw. Er zijn allerlei oordelen over het moet, maar hoe kun je er op een andere manier tegen aan kijken? Kijk hier voor meer informatie.

Workshop ‘Werven bij vermogensfondsen’
Transmissie verzorgt op 7 juni in Gorinchem een workshop werven bij vermogensfondsen. Kijk hier voor meer informatie.
 
Uit de praktijk
 
Verkiezingen en beeldvorming
De Pauluskerk in Rotterdam presenteerde het manifest ‘Rotterdam Schuldvrij’ , Stem in de Stad organiseerde een debat, IDO Lelystad liet zich horen. Inloophuis De Paraplu nodigde gemeenteraadsleden uit voor de vrouwen uit de wijk. De Buitenwacht in Dordrecht en Kerk en Buurtwerk Lombardijen zijn actief in armoedeplatforms. Dit is maar een kleine greep uit alle inzet om de problemen rond schulden, daklozenopvang, inburgering, op de agenda van politici te krijgen. Vaak in samenwerking met andere organisaties.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opende de bijeenkomst ‘Over beeldvorming gesproken’ onderdeel van het project ‘Fok de Media?’. Daarbij startte het Stagehuis Schilderswijk een dialoog tussen jongeren uit de Schilderswijk en journalisten van NOS, Omroep West en De Groene Amsterdammer gevormd.

Ook elders gewerkt aan beeldvorming. Groep 7 van de basisschool uit Hoogkerk bracht een bezoekje aan de Open Hof en maakte kennis met ex-dakloze Max. “Schokkend, want Max voldeed in bijna niets aan het beeld dat zij hadden van daklozen of zwervers. Een mooi gesprek volgde.”

Stichting ‘Ervaring die staat’ tenslotte, verzorgde met ex-daklozen voorlichtingsdagen in Veghel op het Fioretticollege en de straatroute in Eindhoven.
“Mooi om te horen van de school dat deze dagen een grote impact op de leerlingen heeft. Dit jaar kwam er ook een stadsgids van ons met een meisje in gesprek waaraan hij zag dat er iets aan de hand was. Bij een gesprek tussen beide vertelde het meisje over ruzie thuis en dat ze dan de straat van Den Bosch op zocht. De route loper gaf haar advies dit juist niet te doen omdat dakloos worden veel sneller gaat dan je verwacht. En Nico op school had indringende ervaringen met twee jongens over hun thuissituatie en de keuze om wel of niet te blowen. Een jongen zocht hem een dag later op dat zijn verhaal zo op hem gewerkt heeft, dat hij stopt met blowen. Nico zou een mooie coach zijn op school om jongens te ondersteunen. De school was dik tevreden.”

Nieuwsbrief DAK februari 2018

VACATURES

Stichting Buurtpastoraat Utrecht zoekt een nieuwe Buurtpastor voor 20 uur per week. Reageren kan tot en met 1 maart 2018.

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zoekt een Geestelijk Verzorger voor 24 uur per week. Reageren kan tot en met 6 maart 2018.

Stichting Kruispunt Arnhem zoekt een stevige gastvrouw of gastheer voor 2 dagdelen per week. Diploma’s niet vereist, wel levenservaring. Reageren kan tot en met 31 maart 2018.

Kijk hier voor de vacatureteksten.
 
BERICHTEN

Bezoek aan organisaties
In 2017 werden 43 inloophuizen en organisaties van buurtpastoraat bezocht door Jan van Opstal en Helma Hurkens. Dat leverde inspirerende gesprekken op en menig organisatie werd aan het denken gezet over de toekomst. Opvallend is het enthousiasme om nieuwe projecten op te zetten. Twee organisaties werden in contact gebracht met een fondsenwerver en één kreeg hulp bij het maken van een pr-plan. In 2018 gaan Jan en Helma door met de bezoeken. U kunt ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

Training polarisatie
Tijdens de netwerkdag 2017, hield Bart Brandsma een inleiding over hoe polarisatie werkt en hoe je de-polariserend kunt handelen. Belangrijk in deze tijd waarin groepen steeds meer tegenover elkaar lijken te staan. De training bestaat uit een dag en een terugkom bijeenkomst. Kijk hier voor meer informatie.

Regelgeving over privacy
Hoe gaat u om met de privacy van uw (vrijwillige) medewerkers en gasten? Wat zijn bestaande regelingen en voorschriften, en hoe gaan anderen daarmee om? Bekijk hier het stappenplan om alles op orde te maken voor de nieuwe wetgeving.

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen
Het Knooppunt Kerken en Armoede maakte een handreiking voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen hebben mogelijk gevolgen voor de (financiering van) inloophuizen en pastoraten. Van harte aanbevolen! Kijk hier voor meer informatie. De Buitenwacht in Dordrecht is heel actief in beleidsbeïnvloeding. Lees hier hun plannen.

Foto’s netwerkdag 2017
De foto’s van de in november 2017 gehouden landelijke Netwerkdag staan inmiddels op www.netwerkdak.nl.

Titus Schlatmann
Titus Schlatmann gaat minder werken bij het Buurtpastoraat in Utrecht. Dat betekent dat hij meer beschikbaar is voor coaching en begeleiding om zijn ervaringen ook elders vruchtbaar te maken.
 
BIJEENKOMSTEN

Congres “Waarnemen, een kunst?!” op 17 april 2018 in Utrecht
Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Andries Baart, de vader van de presentietheorie, is aanleiding tot het terugblikken op de betekenis voor zorg en welzijn hiervan in de afgelopen jaren. Informatie vindt u hier.

Straatpastoraat Amersfoort 10 jaar!
Op 10 maart wordt in de Johanneskerk het 10-jarig jubileum van het straatpastoraat in Amersfoort gevierd. Onze hartelijke felicitaties! Opgave vooraf noodzakelijk. Voor meer informatie en opgave klik hier.

Kennisdag dementie vriendelijke geloofsgemeenschap, 12 april 2018
Met de toenemende vergrijzing en omdat mensen langer thuis wonen, komen er in wijk en buurt allerlei initiatieven voor aandacht en opvang. Een dag speciaal voor betrokken gelovigen en kerkelijke vrijwilligers maar ook voor pastores en pastoraal werkers. Een dag over rituelen, verlies, dwalen door verhalen en huisbezoek. Met medewerking van onder andere Paula Irik die lang als buurtpastor werkte. Kijk hier voor meer informatie.

UIT DE PRAKTIJK
 
Nick vraagt me contact op te nemen met zijn consulente bij de sociale dienst. Hij wil graag zijn weekgeld bij ons in beheer geven, zodat wij het hem in porties kunnen verstrekken, dan kan hij het niet in één dag weg drinken. Hij moet nu geen stomme dingen doen en een beetje bij de tijd blijven, want hij staat op de wachtlijst voor een afkickkliniek en als het zover is wil hij er klaar voor zijn, de rotzooi heeft volgens zijn eigen zeggen lang genoeg geduurd. Ik beloof hem contact met haar te zoeken. Twee dagen probeer ik dat tevergeefs. De opmerking van Hein destijds heeft mij geholpen om eraan te denken Nick te bellen en het hem te vertellen dat ik ermee bezig ben, maar dat ik haar nog niet te pakken heb kunnen krijgen. Nick zegt: “goed dat je belt, ik dacht al….”  Dat “ik dacht al” spreekt boekdelen en maakt me verdrietig. Mensen zijn op zoek naar betrouwbare bondgenoten in een samenleving waarin iedereen het druk heeft en waar zij zich soms nauwelijks opgemerkt voelen. 
Overgenomen uit het jaarverslag 2016 van Stichting Het Kruispunt, Arnhem.
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2018. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat. Op Facebook vind je actueel nieuws en berichten van aangesloten organisaties.

Nieuwsbrief DAK januari 2018

Bijeenkomsten

Presentatie handboek Diaconiewetenschap
Het nieuwe handboek diaconiewetenschap wordt tijdens de diaconale studiekring gepresenteerd. De nadruk ligt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven in en reflectie op de diaconale praktijk. Aanmelden kan nog tot 25 januari 2018. Kijk hier voor meer informatie.
 
Berichten
 
Online training
Sommige inloophuizen hebben een intakeformulier als er een nieuwe vrijwilliger komt. Check uw intake procedure eens door te kijken naar de online training ‘Begeleiden van vrijwilliger’. Kijk hier voor meer informatie.
Daarnaast zijn nog 5 andere trainingen te volgen voor vrijwilligers en mantelzorgers. Meer informatie daarover vindt u hier.
 
Regelgeving over privacy
Hoe gaat u om met de privacy van uw (vrijwillige) medewerkers en gasten? Wat betekent de nieuwe wet? Bekijk hier het stappenplan op de website van het NOV.

Wij doen mee – subsidie
Organiseert u een activiteit voor vluchtelingen? Doe voor aanvragen tot € 2500 een beroep op ‘Wij doen mee’. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen. Kijk hier voor meer informatie.
 
Teken de petitie: Ze zijn al thuis!
Het kinderpardon beoogt een groep asielzoekerskinderen die hier al jarenlang verblijven een verblijfsvergunning te geven, zodat ze niet meer bang hoeven zijn dat ze worden uitgezet naar een land dat ze vaak niet eens kennen. Wees er snel bij: Laat vóór 22 januari aanstaande ook uw stem horen!
Lees meer hier.
 
Armoede live – 10 jaar later
Langdurige armoede neemt toe in Nederland. In de inloophuizen merk je dat. Veel inloophuizen zorgen voor gratis maaltijden, weggeefhoekjes en ruilbanken.  In ‘Armoede Live! 10 jaar later’ worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geportretteerd. Lees hier de portretten.
 
Uit de praktijk – Delft
Dit schrijft een vrijwilliger in het Jaarverslag van de Jessehof Delft 2016
‘De Jessehof is in vijf jaar een tweede thuis geworden van een groep van ongeveer 120 mensen. Een plek waar mensen andere mensen ontmoeten. Voor mij is de tijd die ik in de Jessehof steek een investering, die zich dagelijks terugbetaalt. De tijd en aandacht die je erin stopt komen overvloedig terug in contacten met mensen, zowel met gasten als met andere vrijwilligers. In die paar jaar heb ik meer van de breedheid en verscheidenheid van de samenleving gezien dan in de twintig jaar daarvoor. Het is daarom een verrijking van mijn leven….’
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als je de voicemail inspreekt dan word je terug gebeld. 

Nieuwsbrief DAK december 2017

Aankondigingen
 
Franciscusfonds
Het Kansfonds heeft het Franciscusfonds in het leven geroepen. Veel mensen verkeren in sociaal isolement en hebben nauwelijks contact van mens tot mens. De belangrijkste plek waar deze mensen nog contacten vinden is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Het Franciscusfonds is opgericht om de inloophuizen te steunen. Kijk hier hoe u kunt doneren voor dit fonds en kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Presentatie Handboek diaconiewetenschap
Het nieuwe handboek diaconiewetenschap wordt op 2 februari gepresenteerd. De nadruk ligt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven in en reflectie op de diaconale praktijk. Kijk hier voor meer informatie.

Leergang sociaal spiritueel leiderschap
Het Vincent de Paul Center Nederland, centrum voor spirituele ontwikkeling en sociale actie houdt op 6 januari een informatiebijeenkomst over de leergang ‘sociaal spiritueel leiderschap’, die in 2018 wordt gegeven. Kijk hier voor meer informatie.

Berichten

Armoede en gemeenteraadsverkiezingen
Het Knooppunt Kerken en Armoede vraagt alle kerkelijke organisaties om rond de gemeenteraadsverkiezingen op te komen voor mensen in nood door te pleiten voor een ander beleid. Armoedebeleid en schuldpreventie kan veel beter dan het nu is en gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Kijk hier om de brochure te downloaden.

Inloophuis voor vrouwen De Paraplu
‘De Paraplu heeft mij mijn lach weer teruggegeven’ zegt een bezoekster in het filmpje van inloophuis De Paraplu in Rotterdam Noord. Kijk hier naar het filmpje.

Activiteiten bij de inloop
Voorbeelden van laagdrempelige activiteiten om bezoekers van de inloop wat actiever te maken, zijn bij elkaar gezet. Kijk hier voor het overzicht.

Zeer goedkope software
Als maatschappelijke organisatie kun je via techsoup zeer goedkoop software aanschaffen.  Al meer dan 4.500 Nederlandse organisaties hebben samen 240.000 licenties ontvangen en zo gezamenlijk 60 miljoen euro aan kosten bespaard. Kijk op de website van NOV om te lezen hoe het werkt.
 
Netwerk DAK – Terugblik 2017

In 2017 zijn door Jan van Opstal en Helma Hurkens bezoeken gebracht aan 43 aangesloten organisaties om te praten over hun werk. Het was indrukwekkend om te zien hoe op al deze plaatsen mensen zich met hart en ziel inzetten voor de medemens om samen te bouwen aan een leefbare, barmhartige samenleving. En wat voor een hoeveelheid werk wordt verzet om mensen die het moeilijk hebben, een warme plek te bieden. Ook de creativiteit om steeds weer nieuwe werkvormen te ontwikkelen is bijzonder.
2017 was ook het jaar waarin met het boek ‘Meer dan een dak’ en met de ontmoeting die wij als Netwerk DAK hadden met koningin Maxima in inloophuis Jessehof, het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat extra belangstelling kreeg.

Het bestuur is uitgebreid tot vijf zeer betrokken en deskundige bestuursleden. Volgend jaar gaat Netwerk DAK verder op de ingeslagen weg. Opnieuw zullen organisaties bezocht worden, maar dat niet alleen. We willen het trainingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in kaart brengen en een pilot starten om het werken met kwetsbare vrijwilligers te versterken. Ook willen wij ons nog breder oriënteren op innovatieve activiteiten. Dat vraagt meer inzet en we zijn zeer blij dat naast Kansfonds, KiA, PIN, Stichting Porticus er nieuwe fondsen zijn die Netwerk DAK ondersteunen: de Stichting Rotterdam en SIOC.
Met hun aandacht voor de medemens, door het luisteren naar verhalen, doordat mensen niet langer alleen op zichzelf teruggeworpen zijn, zijn buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen van onschatbare waarde en dat mag gezien worden.

Wij wensen u succes met alle kerstactiviteiten, hele fijne feestdagen en een gezegend nieuw jaar toe!

Persbericht 13 december 2017

Persbericht van rk stadsdiaconaat

13 december 2017

 

Het rk stadsdiaconaat had het al heel lang boven op haar verlanglijstje staan: een project waarbij een straatpastor in enkele wijken van Delft actief zou zijn. Per januari 2018 wordt dit misschien werkelijk.

Het straatpastoraat Delft wordt dan een onderdeel van het rk stadsdiaconaat dat zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Hoewel het stadsdiaconaat met haar werk veel mensen bereikt met haar maaltijdvieringen, de vakantiebank, de nonfoodbank etc. realiseren we ons dat er veel mensen lijden aan eenzaamheid en verdriet maar die zich niet makkelijk laten bereiken door georganiseerde activiteiten. Een afnemend aantal mensen vindt nog de weg naar de bestaande kerken. Vanuit ons geloof voelen wij de behoefte om meer naar mensen toe te gaan en met hen in gesprek te gaan.

Deo volente zwerft volgend jaar een straatpastor door de stad en bezoekt daarbij tevens de inloophuizen, woonvoorzieningen en werkprojecten. Vanuit ontmoeting kan vertrouwen groeien. Pas dan ontstaat een basis voor werkelijk gesprek. Dat gaat dan soms om de materiële nood, maar het gaat ook om de ‘grote vragen’ die het leven oproept.

Het straatpastoraat is in de jaren 90 in Nederland ontstaan om een specifieke groep mensen te bereiken die zich vooral op straat bevonden: daklozen en verslaafden. Het straatpastoraat zoals wij het in Delft willen opzetten richt zich ook op deze groep, maar is tevens gericht op mensen die eenzaam zijn, psychische problemen hebben of gewoon een gesprek willen.

Zodra er meer nieuws is, brengen wij u op de hoogte.