Bevrijdingsdagviering ICVG 5 mei 2013

Bevrijdingsdagviering ICVG voor mensen met een verstandelijke beperking

 

5 mei 2013, Kerk van de H.H. Franciscus en Clara, Delft

‘Vrijheid brengt blijheid’. Dat was het thema van de viering die op 5 mei plaats-vond in de kerk aan de Raamstraat. Het Stadsdiaconaat neemt sinds 2012 deel aan de vieringen die door de ICVG worden georganiseerd. Deze ‘Interkerkelijke Commissie Verstandelijk gehandicapten’ organiseert maandelijkse vieringen in verschillende kerken in o.a. Delft, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk. Omdat er gelukkig nogal wat kerken in de commissie participeren, was de Ursulaparochie na de Pinksterviering van 2012 bijna een jaar na dato pas weer aan de beurt. Opnieuw mocht ik voorgaan in die viering, daarin weer door velen ondersteund.

Omdat de viering op Bevrijdingsdag plaatsvond was het nogal logisch dat het thema iets met ‘vrijheid’ te maken zou hebben.

Toen de voorbereidingsgroep een tijd geleden aan de slag ging, kwam men al vrij snel uit bij het verhaal uit het boek Handelingen, het twaalfde hoofdstuk. Hierin lezen we het verhaal dat Petrus in de gevangenis wordt geworpen door Herodes, die hem wil laten veroordelen. Echter, in de nacht komt een engel van de Heer die Petrus ondanks de zware bewaking op wonderbaarlijke wijze bevrijdt. Dit verhaal werd voorgelezen en enkele van de vrienden (zo heten de kerkbezoekers behorend tot de doelgroep) beelden het verhaal uit. In het gesprek daarna bij wijze van overweging tussen de mensen in de kerk en de voorganger, kwam naar voren dat vrijheid betekent dat je kunt doen wat je wil en mag zeggen wat je denkt, maar dat sommige dingen niet mogen en sommige zaken beter niet gezegd kunnen worden. We hebben daarom regels en afspraken met elkaar ge¬maakt over wat wel en niet kan en over wat wel en niet netjes is om te zeggen. Als iedereen zich aan die regels en afspraken houden, maken we samen vrijheid.

De viering was een feestje, er werd veel gezongen onder begeleiding van de ent-housiaste muziekgroep van Peter Rodenburg. Na de viering werden er buiten een aantal duiven opgelaten…….duiven van vrede. Tenslotte zorgde het prachtige weer en gezellige sfeer in de Wending waar iedereen voor de koffie/thee en limonade aanschoof ervoor dat iedereen blij naar huis ging. Dank aan de voor-bereidingscommissie: Co Kruijswijk, Leo Vijverberg en Geertje Verre, voor alle werk dat zij hebben verzet in de aanloop naar de viering. De volgende ICVG-viering is op 9 juni om 15.00 uur in de Bethlehemkerk aan de Floresstraat.

Pastor Jan Lamberts

Geplaatst in Actueel, Samen Stadgenoot.