Afscheid Hans van Bemmel

De eerste stadsdiaken van Nederland en de bekendste Delftenaar, onze Hans het zijn maar een paar van de superlatieven die Hans van Bemmel verdiend heeft in de 11 jaar dat hij als diaken in Delft actief was. Een groot man verdient een groot afscheid. Dat hebben we geweten ook. In een lange periode is op verschillende plaatsen afscheid gevierd. Voor het stadsdiaconaat waren hiervan vier bijeenkomsten belangrijk: de laatste viering voor dak- en thuislozen, het vrijwilligersfeest, de barbecue en de grote afsluitende afscheidsvering in de Maria van Jesse Kerk.

Symposium IDB

Gezien de grote betekenis van Hans voor de inbreng vanuit de Kerken aan de Delftse samenleving, besloot het IDB zijn afscheid te markeren door een symposium te organiseren van de diaconale inbreng in het Delftse maatschappelijk verkeer. Kerken en (inter)kerkelijke organisaties leveren een bijdrage in de bestrijding van armoede, niet alleen op sociaal/financieel terrein, maar ook op het spirituele vlak. Een specifieke vraag was de betrokkenheid op de naaste. De kerken vullen dit in met op het Evangelie gegrondveste naastenliefde, de Gemeente Delft met de WMO. Dit ontmoetingspunt van Kerk en Stad werd zowel vanuit de Kerk als vanuit de Stad benaderd. De bijeenkomst werd afgesloten met een Oecumenische Vesper en een HANd/sDRUK tijdens een ontmoeting met Hans van Bemmel en met elkaar.

Laatste viering dak- en thuislozen

Op 18 juni hebben we met elkaar de laatste viering samen met Hans gevierd. Door de grote opkomst werd dit niet in de kapel maar in de grote kerk gevierd. De hele viering werd gekenmerkt door een gevoel van melancholie en spanning bij zowel Hans als de daklozen. Toch was het mooie viering met als toepasselijk thema “heb elkander lief”. De opvolger van Hans, Jan Lamberts kreeg de ruimte om zich voor te stellen en een kleine start te maken. Met een geweldig chique buffet werd er een fijne avond van gemaakt en bij het afscheid bleven veel ogen niet droog. Hans van Bemmel kreeg van zijn kookploeg een echt kookploegschort voor zijn toekomstig en tijdelijk werk in de gaarkeukens van San Fransisco.

Vrijwilligersfeest 19 juni

Op 19 juni werd Hans van het voetbal weggerukt en voor ‘een laatste rit’ met het busje naar de Wereldzaak gebracht waar ruim 100 vrijwilligers op hem wachtten. De straatklinkers, een dakloze band uit Amsterdam was aanwezig en zong hem toe. Door een haag van vrijwilligers met zonnebloemen werd Hans naar binnen gebracht. Zichtbaar ontroerd nam hij plaats op zijn troon en werd onderworpen aan een bonte stoet van optredens. Naast de straatklinkers was ook het nonnenkoor van de dames van de voedselbank een succes. Tussendoor kwamen er hapjes en drankjes door zodat iedereen een leuke middag had die heel snel voorbij ging. Na een eigen laatste woord, werd Hans meegevoerd door het organiserende comité om nog even na te praten van deze enerverende dag.

Barbecue Delftse Hout

Sinds een aantal jaar vieren we het einde van het seizoen en het begin van de zomer met een barbecue voor dak- en thuislozen en iedereen die er verder bij wil zijn. Het was als vanouds prachtig weer. Dit jaar stond de bbc in het teken van het afscheid van Hans voor alle mensen van de Surinamestraat, daklozen en medewerkers. Het werd een spektakel want men had als verassing een brass band ingehuurd zodat ook alle badgast in het Delftse Hout mee konden genieten. Met de cliënten had men een fotocollage voor Hans gemaakt als herinnering aan de Surinamestraat en een delftsblauwe stropdas als herinnering aan Delft. Ruim 200 mensen hebben genoten van lekker eten, bier, muziek en vooral van elkaar. De vijf aanwezige honden deden daar geen afbreuk aan.

Afscheidsviering Maria van Jesse

Het klapstuk van het afscheid was de plechtige viering in de Maria van Jesse kerk. Alle andere kerken waren dicht, alle koren zongen mee en een kleine 1000 mensen volgden de viering door kardinaal Simonis en het voltallige pastoresteam. Het was een mooie viering met schitterende muziek die een kleine twee uur duurde. Toch voelde het niet als een lange zit. Na afloop waren er toespraken van ondermeer burgemeester Verkerk die Hans ereburger van Delft maakte. Hans had meer dan anderhalf uur nodig om alle mensen persoonlijk de hand te schudden. De middag werd gevolgd door een bijeenkomst van genodigden: broeders, familie, parochiebestuur en bestuur van het stadsdiaconaat die een luxe Oostenrijkse lunch voorgeschoteld kregen. Met deze dag kwam een einde aan het afscheid van Hans van Bemmel en was hij –voorlopig voorgoed – uit Delft weg.

Anita van Velzen

RK Stadsdiaconaat 28 juni 2010

 

Geplaatst in Algemeen.