Actie “Geef ze de vijf” – Vakantiebank Delft

In de maanden mei en juni, wanneer velen van u het vakantiegeld ontvangen, vraagt Vakantiebank Delft weer aandacht voor de actie ‘Geef ze de Vijf’:
Vijf euro van uw vakantiegeld helpt ons om een mooie vakantie-ervaring te realiseren voor gezinnen die hiervoor zelf financieel geen mogelijkheden hebben.

Doet u mee?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 67 ABNA 0620 389 141
t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft e.o. o.v.v. Vakantiebank Delft ‘Geef ze de Vijf’.

Namens alle cliënten van Vakantiebank Delft… Alvast bedankt!