Nieuwsbrief DAK februari 2018

VACATURES

Stichting Buurtpastoraat Utrecht zoekt een nieuwe Buurtpastor voor 20 uur per week. Reageren kan tot en met 1 maart 2018.

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zoekt een Geestelijk Verzorger voor 24 uur per week. Reageren kan tot en met 6 maart 2018.

Stichting Kruispunt Arnhem zoekt een stevige gastvrouw of gastheer voor 2 dagdelen per week. Diploma’s niet vereist, wel levenservaring. Reageren kan tot en met 31 maart 2018.

Kijk hier voor de vacatureteksten.
 
BERICHTEN

Bezoek aan organisaties
In 2017 werden 43 inloophuizen en organisaties van buurtpastoraat bezocht door Jan van Opstal en Helma Hurkens. Dat leverde inspirerende gesprekken op en menig organisatie werd aan het denken gezet over de toekomst. Opvallend is het enthousiasme om nieuwe projecten op te zetten. Twee organisaties werden in contact gebracht met een fondsenwerver en één kreeg hulp bij het maken van een pr-plan. In 2018 gaan Jan en Helma door met de bezoeken. U kunt ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

Training polarisatie
Tijdens de netwerkdag 2017, hield Bart Brandsma een inleiding over hoe polarisatie werkt en hoe je de-polariserend kunt handelen. Belangrijk in deze tijd waarin groepen steeds meer tegenover elkaar lijken te staan. De training bestaat uit een dag en een terugkom bijeenkomst. Kijk hier voor meer informatie.

Regelgeving over privacy
Hoe gaat u om met de privacy van uw (vrijwillige) medewerkers en gasten? Wat zijn bestaande regelingen en voorschriften, en hoe gaan anderen daarmee om? Bekijk hier het stappenplan om alles op orde te maken voor de nieuwe wetgeving.

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen
Het Knooppunt Kerken en Armoede maakte een handreiking voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen hebben mogelijk gevolgen voor de (financiering van) inloophuizen en pastoraten. Van harte aanbevolen! Kijk hier voor meer informatie. De Buitenwacht in Dordrecht is heel actief in beleidsbeïnvloeding. Lees hier hun plannen.

Foto’s netwerkdag 2017
De foto’s van de in november 2017 gehouden landelijke Netwerkdag staan inmiddels op www.netwerkdak.nl.

Titus Schlatmann
Titus Schlatmann gaat minder werken bij het Buurtpastoraat in Utrecht. Dat betekent dat hij meer beschikbaar is voor coaching en begeleiding om zijn ervaringen ook elders vruchtbaar te maken.
 
BIJEENKOMSTEN

Congres “Waarnemen, een kunst?!” op 17 april 2018 in Utrecht
Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Andries Baart, de vader van de presentietheorie, is aanleiding tot het terugblikken op de betekenis voor zorg en welzijn hiervan in de afgelopen jaren. Informatie vindt u hier.

Straatpastoraat Amersfoort 10 jaar!
Op 10 maart wordt in de Johanneskerk het 10-jarig jubileum van het straatpastoraat in Amersfoort gevierd. Onze hartelijke felicitaties! Opgave vooraf noodzakelijk. Voor meer informatie en opgave klik hier.

Kennisdag dementie vriendelijke geloofsgemeenschap, 12 april 2018
Met de toenemende vergrijzing en omdat mensen langer thuis wonen, komen er in wijk en buurt allerlei initiatieven voor aandacht en opvang. Een dag speciaal voor betrokken gelovigen en kerkelijke vrijwilligers maar ook voor pastores en pastoraal werkers. Een dag over rituelen, verlies, dwalen door verhalen en huisbezoek. Met medewerking van onder andere Paula Irik die lang als buurtpastor werkte. Kijk hier voor meer informatie.

UIT DE PRAKTIJK
 
Nick vraagt me contact op te nemen met zijn consulente bij de sociale dienst. Hij wil graag zijn weekgeld bij ons in beheer geven, zodat wij het hem in porties kunnen verstrekken, dan kan hij het niet in één dag weg drinken. Hij moet nu geen stomme dingen doen en een beetje bij de tijd blijven, want hij staat op de wachtlijst voor een afkickkliniek en als het zover is wil hij er klaar voor zijn, de rotzooi heeft volgens zijn eigen zeggen lang genoeg geduurd. Ik beloof hem contact met haar te zoeken. Twee dagen probeer ik dat tevergeefs. De opmerking van Hein destijds heeft mij geholpen om eraan te denken Nick te bellen en het hem te vertellen dat ik ermee bezig ben, maar dat ik haar nog niet te pakken heb kunnen krijgen. Nick zegt: “goed dat je belt, ik dacht al….”  Dat “ik dacht al” spreekt boekdelen en maakt me verdrietig. Mensen zijn op zoek naar betrouwbare bondgenoten in een samenleving waarin iedereen het druk heeft en waar zij zich soms nauwelijks opgemerkt voelen. 
Overgenomen uit het jaarverslag 2016 van Stichting Het Kruispunt, Arnhem.
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2018. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat. Op Facebook vind je actueel nieuws en berichten van aangesloten organisaties.

Nieuwsbrief DAK januari 2018

Bijeenkomsten

Presentatie handboek Diaconiewetenschap
Het nieuwe handboek diaconiewetenschap wordt tijdens de diaconale studiekring gepresenteerd. De nadruk ligt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven in en reflectie op de diaconale praktijk. Aanmelden kan nog tot 25 januari 2018. Kijk hier voor meer informatie.
 
Berichten
 
Online training
Sommige inloophuizen hebben een intakeformulier als er een nieuwe vrijwilliger komt. Check uw intake procedure eens door te kijken naar de online training ‘Begeleiden van vrijwilliger’. Kijk hier voor meer informatie.
Daarnaast zijn nog 5 andere trainingen te volgen voor vrijwilligers en mantelzorgers. Meer informatie daarover vindt u hier.
 
Regelgeving over privacy
Hoe gaat u om met de privacy van uw (vrijwillige) medewerkers en gasten? Wat betekent de nieuwe wet? Bekijk hier het stappenplan op de website van het NOV.

Wij doen mee – subsidie
Organiseert u een activiteit voor vluchtelingen? Doe voor aanvragen tot € 2500 een beroep op ‘Wij doen mee’. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen. Kijk hier voor meer informatie.
 
Teken de petitie: Ze zijn al thuis!
Het kinderpardon beoogt een groep asielzoekerskinderen die hier al jarenlang verblijven een verblijfsvergunning te geven, zodat ze niet meer bang hoeven zijn dat ze worden uitgezet naar een land dat ze vaak niet eens kennen. Wees er snel bij: Laat vóór 22 januari aanstaande ook uw stem horen!
Lees meer hier.
 
Armoede live – 10 jaar later
Langdurige armoede neemt toe in Nederland. In de inloophuizen merk je dat. Veel inloophuizen zorgen voor gratis maaltijden, weggeefhoekjes en ruilbanken.  In ‘Armoede Live! 10 jaar later’ worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geportretteerd. Lees hier de portretten.
 
Uit de praktijk – Delft
Dit schrijft een vrijwilliger in het Jaarverslag van de Jessehof Delft 2016
‘De Jessehof is in vijf jaar een tweede thuis geworden van een groep van ongeveer 120 mensen. Een plek waar mensen andere mensen ontmoeten. Voor mij is de tijd die ik in de Jessehof steek een investering, die zich dagelijks terugbetaalt. De tijd en aandacht die je erin stopt komen overvloedig terug in contacten met mensen, zowel met gasten als met andere vrijwilligers. In die paar jaar heb ik meer van de breedheid en verscheidenheid van de samenleving gezien dan in de twintig jaar daarvoor. Het is daarom een verrijking van mijn leven….’
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als je de voicemail inspreekt dan word je terug gebeld. 

Nieuwsbrief DAK december 2017

Aankondigingen
 
Franciscusfonds
Het Kansfonds heeft het Franciscusfonds in het leven geroepen. Veel mensen verkeren in sociaal isolement en hebben nauwelijks contact van mens tot mens. De belangrijkste plek waar deze mensen nog contacten vinden is in één van de ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Het Franciscusfonds is opgericht om de inloophuizen te steunen. Kijk hier hoe u kunt doneren voor dit fonds en kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Presentatie Handboek diaconiewetenschap
Het nieuwe handboek diaconiewetenschap wordt op 2 februari gepresenteerd. De nadruk ligt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven in en reflectie op de diaconale praktijk. Kijk hier voor meer informatie.

Leergang sociaal spiritueel leiderschap
Het Vincent de Paul Center Nederland, centrum voor spirituele ontwikkeling en sociale actie houdt op 6 januari een informatiebijeenkomst over de leergang ‘sociaal spiritueel leiderschap’, die in 2018 wordt gegeven. Kijk hier voor meer informatie.

Berichten

Armoede en gemeenteraadsverkiezingen
Het Knooppunt Kerken en Armoede vraagt alle kerkelijke organisaties om rond de gemeenteraadsverkiezingen op te komen voor mensen in nood door te pleiten voor een ander beleid. Armoedebeleid en schuldpreventie kan veel beter dan het nu is en gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Kijk hier om de brochure te downloaden.

Inloophuis voor vrouwen De Paraplu
‘De Paraplu heeft mij mijn lach weer teruggegeven’ zegt een bezoekster in het filmpje van inloophuis De Paraplu in Rotterdam Noord. Kijk hier naar het filmpje.

Activiteiten bij de inloop
Voorbeelden van laagdrempelige activiteiten om bezoekers van de inloop wat actiever te maken, zijn bij elkaar gezet. Kijk hier voor het overzicht.

Zeer goedkope software
Als maatschappelijke organisatie kun je via techsoup zeer goedkoop software aanschaffen.  Al meer dan 4.500 Nederlandse organisaties hebben samen 240.000 licenties ontvangen en zo gezamenlijk 60 miljoen euro aan kosten bespaard. Kijk op de website van NOV om te lezen hoe het werkt.
 
Netwerk DAK – Terugblik 2017

In 2017 zijn door Jan van Opstal en Helma Hurkens bezoeken gebracht aan 43 aangesloten organisaties om te praten over hun werk. Het was indrukwekkend om te zien hoe op al deze plaatsen mensen zich met hart en ziel inzetten voor de medemens om samen te bouwen aan een leefbare, barmhartige samenleving. En wat voor een hoeveelheid werk wordt verzet om mensen die het moeilijk hebben, een warme plek te bieden. Ook de creativiteit om steeds weer nieuwe werkvormen te ontwikkelen is bijzonder.
2017 was ook het jaar waarin met het boek ‘Meer dan een dak’ en met de ontmoeting die wij als Netwerk DAK hadden met koningin Maxima in inloophuis Jessehof, het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat extra belangstelling kreeg.

Het bestuur is uitgebreid tot vijf zeer betrokken en deskundige bestuursleden. Volgend jaar gaat Netwerk DAK verder op de ingeslagen weg. Opnieuw zullen organisaties bezocht worden, maar dat niet alleen. We willen het trainingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in kaart brengen en een pilot starten om het werken met kwetsbare vrijwilligers te versterken. Ook willen wij ons nog breder oriënteren op innovatieve activiteiten. Dat vraagt meer inzet en we zijn zeer blij dat naast Kansfonds, KiA, PIN, Stichting Porticus er nieuwe fondsen zijn die Netwerk DAK ondersteunen: de Stichting Rotterdam en SIOC.
Met hun aandacht voor de medemens, door het luisteren naar verhalen, doordat mensen niet langer alleen op zichzelf teruggeworpen zijn, zijn buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen van onschatbare waarde en dat mag gezien worden.

Wij wensen u succes met alle kerstactiviteiten, hele fijne feestdagen en een gezegend nieuw jaar toe!

Persbericht 13 december 2017

Persbericht van rk stadsdiaconaat

13 december 2017

 

Het rk stadsdiaconaat had het al heel lang boven op haar verlanglijstje staan: een project waarbij een straatpastor in enkele wijken van Delft actief zou zijn. Per januari 2018 wordt dit misschien werkelijk.

Het straatpastoraat Delft wordt dan een onderdeel van het rk stadsdiaconaat dat zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Hoewel het stadsdiaconaat met haar werk veel mensen bereikt met haar maaltijdvieringen, de vakantiebank, de nonfoodbank etc. realiseren we ons dat er veel mensen lijden aan eenzaamheid en verdriet maar die zich niet makkelijk laten bereiken door georganiseerde activiteiten. Een afnemend aantal mensen vindt nog de weg naar de bestaande kerken. Vanuit ons geloof voelen wij de behoefte om meer naar mensen toe te gaan en met hen in gesprek te gaan.

Deo volente zwerft volgend jaar een straatpastor door de stad en bezoekt daarbij tevens de inloophuizen, woonvoorzieningen en werkprojecten. Vanuit ontmoeting kan vertrouwen groeien. Pas dan ontstaat een basis voor werkelijk gesprek. Dat gaat dan soms om de materiële nood, maar het gaat ook om de ‘grote vragen’ die het leven oproept.

Het straatpastoraat is in de jaren 90 in Nederland ontstaan om een specifieke groep mensen te bereiken die zich vooral op straat bevonden: daklozen en verslaafden. Het straatpastoraat zoals wij het in Delft willen opzetten richt zich ook op deze groep, maar is tevens gericht op mensen die eenzaam zijn, psychische problemen hebben of gewoon een gesprek willen.

Zodra er meer nieuws is, brengen wij u op de hoogte.

Nieuwsbrief DAK 14 november 2017

Vacature
Solidair Friesland is voor vier regio’s op zoek naar een diaconaal opbouwwerker (8 uur per week). Reageren kan tot 1 december. Kijk hier voor de vacaturetekst.

Aankondigingen
Verhalen van de staat – 40 jaar Open Hof
Met het boek ‘Verhalen van de straat. En hun tien geboden’, viert Open Hof in Groningen het 40-jarig bestaan. Kom op 16 november naar de jubileumviering of bestel het boek. In het boek laat Annemarie van der Vegt, pastor van de Open Hof, tien bezoekers aan het woord. Drie vrouwen en zeven mannen vertellen aan de hand van de tien geboden over hun leven, over hun vragen en dilemma’s en over hun opgedane levenswijsheden. Kijk hier voor meer informatie.

Het Open klooster organiseert stadsretraite in Rotterdam-Zuid
Het Open Klooster is een los verband van mensen die de interspirituele dialoog na aan het hart ligt met een open oog voor ontwikkelingen in de maatschappij. In mei 2018 organiseert het Open klooster een stadsretraite. Kijk hier voor meer informatie.

Berichten

Netwerkdag en de-polarisatie
Wat kunnen kerken toch veel toevoegen aan een leefbare samenleving. Dat is de indruk die je krijgt als je de verslagen van de werkbezoeken leest van de landelijke netwerkdag in Haarlem. Maar er blijven nog grote uitdagingen, zoals bleek bij de inleiding over de-polarisatie. Mogelijk komt er een training voor coordinatoren. Lees de verslagen op de website.

Werken aan een inclusieve stad
In september lanceerde STEK Den Haag samen met Justice and Peace de Haagse Huiskamer, een creatief platform voor mensen die willen werken aan een stad waarin alle inwoners zich thuis voelen. Bekijk hier de video impressie van het launch event.

Oproep
Petitie ‘Schuldvrij!’
Jesse Frederik (De Correspondent), Sarah Sylbing en Ester Gould (Schuldig), Annemarie Gehrels (lobbyist / budgetmaatje) en Pieter Hilhorst (Amargi) hebben het initiatief genomen voor een petitie ‘Schuldvrij!’ om misstanden in de ‘schuldenindustrie’ aan de kaak te stellen. Het manifest pleit er voor:
•       te stoppen met het beboeten van armoede. Geldgebrek los je niet op met boetes
•       de wanpraktijken bij incassobureaus aan te pakken. Weinig schuldenaren kennen en halen hun recht
•       de marktwerking voor deurwaarders terug te draaien. Eén deurwaarder op één gezin
•       te zorgen voor samenhang. Geef de overheid één gezicht
•       meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan te bieden. Een schone lei moet sneller in zicht komen.
Kijk hier voor informatie over wat er mis gaat bij betalingsachterstanden en hier voor het tekenen van de petitie.

Nieuwsbrief DAK 6 november 2017

Vacature
Kerk- en buurtwerk Lombardijen zoekt per 1-1-2018 een nieuwe buurtpastor (m/v) voor 18-20 uur per week, wegens vertrek van één van de medewerkers.
Reageren kan tot 15 november. Kijk hier voor de vacaturetekst.

Aankondigingen
2 november Landelijke netwerkdag ‘dealen met het wij-zij denken’
Bij enkele workshops is nog ruimte, dus u kunt nog aanmelden.
De dag is samen met Stem in de Stad in Haarlem georganiseerd. Kijk hier voor programma en aanmelden.

Netwerk DAK heeft twee nieuwe bestuursleden
Met twee nieuwe leden kreeg het bestuur van Netwerk DAK een mooie uitbreiding. Dirck Vroonland is bestuurslid van inloophuis de Zevensprong in Veenendaal en Paul van Hattem was jarenlang voorzitter van MST-mensen in beeld in Tilburg. Beiden hebben een rijke bestuurlijke ervaring en we zijn dan ook bijzonder verheugd dat zij zich als bestuursleden van het netwerk willen inzetten voor kwetsbare mensen. De andere bestuursleden zijn Piet Kuijper, Simon Brussel en Kristel Ashra.

Berichten
Bijdragen voor kinderen
Bij het Nationaal Fonds Kinderhulp kunt u aanvragen doen voor kinderen tot 21 jaar, voor schoolkosten, dagje uit, scouting, speelgoed voor individuele kinderen. U kunt er een beroep op doen als andere voorzieningen waaronder Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld niet in de nood kunnen voorzien. Kijk hier voor meer informatie.

Verhalen
“Met deze mensen kan ik lachen. En als je samen lacht, dan ben je toch gewoon allebei mens?” Deze mooie uitspraak die prikkelt tot verder lezen is te vinden op de website van Stem in de Stad. Daar lees je het zorgelijke verhaal van Blaise. Maar het verhaal eindigt toch met iets moois:
‘Sinds twee jaar verblijft Blaise in Haarlem. Hij kreeg een kamer bij Stem in de Stad. Blaise wil terug naar Burundi en krijgt daar begeleiding bij. “Terugkeren is niet makkelijk. Ik loop stage op een boerderij. Zo leer ik een vak. Het schijnt dat Campina ook in Burundi zit. Misschien kan ik daar aan het werk.”
Naast de afwijzingen en nare ervaringen ziet Blaise ook een andere kant: “Ik heb zoveel mensen leren kennen. De oudere betrokken vrijwilligers bij Stem in de Stad, de jonge mensen die daar meehelpen, dak- en thuislozen en niet te vergeten de boer en boerin van mijn stageadres. Met deze mensen kan ik lachen. En als je samen lacht, dan ben je toch gewoon allebei mens?”’
Lees hier het hele verhaal van Blaise.